Kiedy w Żarkach Letnisko planowane jest Zebranie Wiejskie w 2022 r

Dyskusje na temat lokalnych problemów Solectwa
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1656
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Kiedy w Żarkach Letnisko planowane jest Zebranie Wiejskie w 2022 r

Post by Zdzisława Polak »

Apeluje do Pana Sołtysa i Rady Sołeckiej o podanie terminu Zebrania Wiejskiego w Żarkach letnisku w roku 2022 . Już mamy sierpień a Zebrania u nas jeszcze nie było. Zebrania sprawozdawcze w każdym sołectwie powinny się już odbyć w I kwartale każdego roku. Czekamy na podanie terminu Zebrania Wiejskiego.
widz
VIP
Posts: 708
Joined: 28 Jul 2010, 14:20

Re: Kiedy w Żarkach Letnisko planowane jest Zebranie Wiejskie w 2022 r

Post by widz »

I co się dzieje? Sołtys ustala termin zebrania czy nabrał wody w usta bo się boi Wójta?
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1656
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Re: Kiedy w Żarkach Letnisko planowane jest Zebranie Wiejskie w 2022 r

Post by Zdzisława Polak »

Dzisiaj rozmawiałam z Panem Sołtysem w sprawie zorganizowania Zebrania Wiejskiego w Żarkach Letnisku- obiecał, że zorganizuje zebranie na początku września br.
Post Reply