I nadal w Poraju są Sesje zdalne- dlaczego?

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Post Reply
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1588
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

I nadal w Poraju są Sesje zdalne- dlaczego?

Post by Zdzisława Polak »

W dniu 22.12.2022 godz 8:00 Sesja Rady Gminy Poraj i nadal tryb zdalny? Dlaczego?
Oto link https://poraj.bip.net.pl/?a=7682
Poniżej jest link do projektów uchwał na najbliższą Sesje Rady Gminy Poraj, Proszę zwrócić uwagę na projekty uchwał w sprawie sprzedaży działek nr 1380 o pow 1104 m2 i 1381 o pow. 3378 m2 w Jastrzębiu i działki nr 134/5 o pow. 1746 m2 w Żarkach Letnisku w trybie BEZPRZETARGOWYM. Moim zdaniem uzasadnienia do tych uchwał są zaskakujące i wątpliwe.
Proszę sobie poczytać te projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i wyciągnąć wnioski własne.
oto link https://poraj.bip.net.pl/?a=7683
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1588
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Re: I nadal w Poraju są Sesje zdalne- dlaczego?

Post by Zdzisława Polak »

Oto link do ostatniej sesji w dniu 22.12.2022 Można obejrzeć przebieg sesji Gminy Poraj
https://ugporaj.sesja.pl/portal/videos
Post Reply