CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
Post Reply
Barbara 1
Stały bywalec
Posts: 63
Joined: 30 Dec 2020, 16:22

CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Barbara 1 »

A ja uważam, że pomysł Sasina, żeby gminy zajęły się dystrybucją węgla jest genialny. Trzeba tylko skonkretyzować kto w gminie? Odpowiedź brzmi RADNI. Przecież oni naprawdę do niczego nie są potrzebni ani nam ani wójtowi, więc zrobili by coś za swoje sowite diety. Na 1 radnego przypada mniej niż 100 mieszkańców. Urząd robi listy, tak jak na wybory i przydziela je radnym. Kazdy radny ma samochód a przyczepkę można pożyczyć. Węgiel prosto z..... (no właśnie skąd, gdzie on jest?) agendy rządowe np. Urząd Powiatowy zwoziłyby bezpośrednio przed budynek Urzędu Gminy, przed którym BEZPRODUKTYWNIE godzinami stoją urzędnicze pojazdy( też je można użyć do transportu lokalnego) Najlepiej przywozić węgiel w workach, bo wtedy radnym łatwiej byłoby ładować. Ładują, dowożą w/g list, kasują pieniądze, wpłacają W urzędzie i koniec....
Uważam, że mój pomysł jest równie genialny jak niejakiego Sasina.
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1671
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Zdzisława Polak »

Barbaro 1 - proszę nie kpij sobie. Treść tego wpisu świadczy o tym, że jesteś tak pusta albo tak złośliwa. Przecież tu nie chodzi o to, aby to Urząd Gminy czy Radni rozwozili ludziom węgiel. Chodzi zupełnie o coś innego.
W związku z tym, że każdy dobry gospodarz gminy( Wójt) wie o tym, gdzie na terenie gminy jest odpowiedni teren do składowania węgla ( np. dotychczasowy skład opałowy), kto ma transport samochodowy, kto zajmował się sprzedażą węgla i potrafi się tym zająć obecnie. Od Wójta wymaga się tylko samej organizacji tego zagadnienia. Trzeba rozeznać możliwości, zaprosić odpowiednie firmy do współpracy, omówić pewne zasady i podpisać stosowne umowy. Wszystko jest po to aby, zadbać o mieszkańców naszej gminy i pomóc im w tym trudnym przedzimowym czasie i zaopatrzyć ich w niezbędny opał. Można też nic nie robić dla mieszkańców tylko się oburzać i protestować. Jak Pani Wójt zadba o mieszkańców tak mieszkańcy później odpłacą się w wyborach ( taką mam nadzieję). Myślę jednak, że pani Wójt zachowa się jak należy i zadba o mieszkańców.
Tak w sumie to jeszcze nie znamy stanowiska Pani Wójt Gminy Poraj a Ty Barbaro już odpaliłaś lont. Zamilcz i poczekaj na decyzje osób do których ten apel Rządu jest skierowany.
Barbara 1
Stały bywalec
Posts: 63
Joined: 30 Dec 2020, 16:22

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Barbara 1 »

Zdzisławo to zdumiewające jak ty nie rozumiesz obecnej rzeczywistości ani politycznej ani ekonomicznej. O takich ludziach pisał kiedyś poeta TAKIE WIDZI ŚWIATA KOŁO JAKIE TĘPYMI ZAKREŚLA OCZY, bo tacy ludzie byli zawsze.ńie chcę tu robić wykładu z historii o Targowicy, rozbiorach czy okupacji i ostatnie ....komunie. Przypomnij sobie kiedy to było gdy do naczelnika gminy chodziło się o przydział na węgiel, cement i inne nierynkowe dobra.
A przecież nie po to jedliśmy tę żabę w 80 roku.
Marcin
Ekspert
Posts: 169
Joined: 02 Jun 2015, 18:51

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Marcin »

Barbara 1 wrote:
08 Oct 2022, 07:15
Zdzisławo to zdumiewające jak ty nie rozumiesz obecnej rzeczywistości ani politycznej ani ekonomicznej. O takich ludziach pisał kiedyś poeta TAKIE WIDZI ŚWIATA KOŁO JAKIE TĘPYMI ZAKREŚLA OCZY, bo tacy ludzie byli zawsze.ńie chcę tu robić wykładu z historii o Targowicy, rozbiorach czy okupacji i ostatnie ....komunie. Przypomnij sobie kiedy to było gdy do naczelnika gminy chodziło się o przydział na węgiel, cement i inne nierynkowe dobra.
A przecież nie po to jedliśmy tę żabę w 80 roku.
Nic dodać, nic ująć. To jest porażające, że można być tak zaślepionym na procesy mające obecnie miejsce w polityce czy gospodarce. Pani Zdzisława Polak vel Radna Niezaradna potrafi powielać tylko linię partyjną płynącą z centralnych struktur. Przypomina to czasy głębokiej komuny, a nawet gorzej.
letnik

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by letnik »

Ustawa o samorządzie gminnym (stan prawny aktualny na dzień: 09.10.2022 r.): https://lexlege.pl/ustawa-o-samorzadzie-gminnym/.
Art. 6. Zakres działania gminy
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Art. 7. Zadania własne gminy:
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy:
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
Jak samorząd gminny powinien postąpić w obecnej sytuacji?
1. Gmina zbiera od mieszkańców zapotrzebowanie na węgiel. Uprawnieni do zakupu węgla są osoby, którym przyznano dodatek węglowy. Maksymalnie można zakupić 2 tony węgla (około 2 tys. za tonę).
2. Gmina składa zamówienie na zakup węgla do Polskiej Grupy Energetycznej. Uruchomiono infolinię (422 222 222) i stronę internetową (https://www.gkpge.pl/).
3. Gmina ustala z PGE warunki dostawy węgla i wysyła transport.
4. Sprzedaż węgla mogą prowadzić wszystkie jednostki organizacyjne gminy, bez względu na ich status formalnoprawny. Gminy mają wydłużony okres zapłaty za węgiel od daty kupna.
Są to informację internetowe, więc mogą być nieścisłości. Niestety ustawa nie nakłada obowiązku na radnych w postaci rozwożenia węgla w workach do swoich wyborców. Jedynie nasza Wójcina może ich o to poprosić.
zielony
Guru
Posts: 239
Joined: 08 Apr 2013, 18:13

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by zielony »

Po co tak kombinować z tym węglem skoro przez kilkadziesiąt lat wszystko działało tak jak trzeba? Jeżeli rząd chce "usprawnić" dostawy węgla to proponuję:
Zlecić tę dystrybucję parafiom. Ksiądz wie wszystko o swoich parafianach, zna ich osobiście lub poprzez opowieści sąsiadów, ze spowiedzi i etc... Ksiądz ma tylko w swoim nadzorze administrację nad cmentarzem, więc w tym trudnym okresie na pewno przyjmie jedno dodatkowe zajęcie więcej, za co pewnie rządzący odpala parafiom jakiś % za pomoc? Bo im się to po prostu będzie należało.
Proponuję:
- ksiądz robi listę komu należy się 3 tony węgla
- żyjącym w konkubinacie i posiadającym dzieci, proponuję 2,5 tony
- żyjącym w konkubinacie bez dzieci, 2 tony
- gejom i lesbijkom zamieszkającym razem po 1 tonie. Oni potrafią się sami rozgrzać.
- świadkom jehowy oczywiści nic.
- samotnym może 1,5 tony?
Taką listę zanosi Panu Kidawie i Pan Kidawa rozwozi. Nawet adresów nie musi Ksiądz pisać bo pan Kidawa też zna wszystkich mieszkańców. Oczywiście można tę listę jeszcze zmodyfikować ale problem węgla mamy już rozwiązany.
Proste nie?
Barbara 1
Stały bywalec
Posts: 63
Joined: 30 Dec 2020, 16:22

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Barbara 1 »

Ależ zielony ty jesteś egoistą i myślisz tylko o Żarkach Letnisku, a przecież pan Kidawa nie zna wszystkich w gminie więc skąd będzie wiedział kto potrzebuje, a kto się już zaopatrzył, chyba, że rozwiezie wszystkim w gminie bo w tak ciężkich czasach węgiel każdemu się przyda. (Kiedyś to był bimber)
A letnika NA PREMIERA ALBO CHOCIAŻ NA SASINA!!!
zielony
Guru
Posts: 239
Joined: 08 Apr 2013, 18:13

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by zielony »

W Poraju jest przecież inna Parafia i tam będą jeździli inni np. Pan Derejczyk, Pan Żak i inni :wink:
majeczka
VIP
Posts: 379
Joined: 21 Feb 2014, 15:46

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by majeczka »

ZNALEZIONE W SIECI ??? a jak to się ma w NASZEJ GMINIE
DOTYCZY 2022 ROKU

…………., dnia......................…

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Burmistrz Miasta i Gminy……
ul. ………………
………………..


............................................…
Imię i nazwisko

............................................….
Adres gospodarstwa domowego


Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t


Składam wniosek o zakup węgla w ilości ......... ton.*
a) Groszek……….ton.
b) Orzech………...ton.
c) Miał…………...ton.
*niepotrzebne skreślić

Mój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu:
..........................................…………………………..

Informuje, że już dokonałem w ilości ...................... ton /nie dokonałem* zakupu preferencyjnego.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


......................................
czytelny podpis wnioskodawcy
Uwagi:
Wnioski o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/t przyjmowane będą w terminie od 7.11.2022r. do 15.12.2022r.
Zdzisława Polak
VIP
Posts: 1671
Joined: 12 Aug 2010, 13:32

Re: CO Z TYM WĘGLEM I RZĄDOWYM POMYSŁEM?

Post by Zdzisława Polak »

Jak wiemy Gmina Poraj w ślad za innymi gminami podjęła się wykonania zlecenia Rządu i zorganizowała zakup węgla na kopalni i jego dystrybucję do mieszkańców naszej gminy. I za to składam podziękowania.
Mieszkańcy jednak dzwonią do mnie i zadają pytania:
1. Dlaczego w Gminie Koziegłowy cena węgla wynosi 1950 zł /t ( w tym wliczone są koszty transportu), a Gmina Poraj sprzedaje węgiel też po 1950 zł/t ale kupujący dodatkowo musi płacić za transport.
2. Dlaczego u nas jest taka biurokracja, że najpierw trzeba iść do Urzędu Gminy do pok. nr 204 w celu pokwitowania dokumentu, następnie trzeba iść do banku dokonać zapłaty za węgiel, potem wrócić do UG do pok. nr 208 po fakturę, po odebraniu faktury trzeba pokonać kilka kilometrów na skład węglowy na ul. Słoneczną by tam z kolei zapłacić za transport i ustalić termin odbioru węgla.
3. Czy nie można by tego wszystkiego załatwić na miejscu np. na tym składzie węglowym ?
4. Dlaczego wszystkie rodzaje węgla są w tej samej cenie? Przecież na kopalni ceny poszczególnych asortymentów węgla są różne.
Dobrze by było coś usprawnić, aby mieszkańcy nie musieli tracić kilka godzin czasu i przemierzać tyle kilometrów w celu zakupu węgla.
Proszę o zrozumienie.
Post Reply