Szukaj
 
Czat
 

Napisali o Nas


Oczyszczalnia ścieków w Żarkach Letnisku do końca 2013 roku


 
Gmina Poraj wybuduje oczyszczalnię ścieków w Żarkach Letnisku wspólnie z gminą Koziegłowy.
Wspólnik z Koziegłów ma dołożyć do inwestycji 35 proc. jej wartości i pokryć koszty przeprojektowania obiektu, który miał pierwotnie służyć tylko gminie Poraj. Jak zapewnił na sesji Rady Gminy wójt Poraja Łukasz Stachera, oczyszczalnia powstanie zgodnie z planem, do końca 2013 roku. Trwają też rozmowy wójta z burmistrzem gminy Żarki Klemensem Podlejskim w sprawie podłączenia do przyszłej oczyszczalni wsiOstrów. Gminy miałyby się podzielić kosztami kanalizacji do wsi Masłońskie. Podział kosztów kanalizacji ma też mieć miejsce na odcinku od oczyszczalni do drogi koziegłowskiej. Pod koniec ubiegłego roku została w wybudowana w gminie Poraj oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiu. Teraz przygotowywany jest drugi etap kanalizacji w tamtym rejonie.

Wyswietlono: 1424 
         
Aktualnoœci...

CO WIESZ O ŻARKACH LETNISKU I RODZINIE RACZYŃSKICH
2014-07-23

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA OGŁASZA KONKURS „CO WIESZ O ŻARKACH LETNISKU I RODZINIE RACZYŃSKICH” REGULAMIN KONKURSU CO WIESZ O ŻARKACH LETNISKU I RODZINIE RACZYŃSKICH 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą się wykazać wiedzą o historii Żarek 2. Uczestnik konkursu odpowiada pisemnie na 50 pytań, które zostaną opublikowane w Nr 2/21/14 Letniskowca 3. Zestaw odpowiedzi ponumerowane od 1-50 należy nadsyłać na adres Redakcji, pocztą lub mailem do 31 lipca 2014 r z dopiskiem na kopercie konkurs. Odpowiedzi muszą być podpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem, należy...

więcej...

Już wkrótce TPŻL w wyremontowanym lokalu przy ulicy Akacjowej otworzy Klub Środowiskowy. Jakimi działaniami Klubu byłbyś, byłabyś zainteresowany/a?
-zajęciami rekreacyjnymi-fitness, aerobik,gimnastyka
-wieczorki literackie
-spotkania brydżowe
-kółko teatralne
-prelekcje na różne tematy
-nauka obsługi komputera i korzystania z internetu
-prezentacje kulinarne
-wieczorki taneczne
-koncerty muzyczne
-wystawy obrazów
-zespól wokalny
-inne
- w ogóle mnie to nie interesuje
 
Ostanie wypowiedzie na Forum dyskusyjnym

Wykonanie: 2M SYSTEM