XIV sesja RADY GMINY PORAJ, która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek)

Z A W I A D O M I E N I E
WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY PORAJ z a p r a s z a j ą na XIV sesję RADY GMINY PORAJ, która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1100 w sali sesyjnej nr 220 budynku Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21.
Tematami sesji między innymi będą:
1. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2016 - projekty uchwał w sprawie:
a. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
b. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok,
c. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
e. zwolnień z podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2016 - projekty uchwał w sprawie:
2.1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
2.2. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok,
2.3. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
2.4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
2.5. zwolnień z podatku od środków transportowych na 2016 rok.
3. Projekty uchwał w sprawie:
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
 budżetu Gminy Poraj na rok 2016,
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2016-2030,
 określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Poraj oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 nadanie nazwy ulicy w miejscowości Choroń gmina Poraj,
 nadanie nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko gmina Poraj,
 zatwierdzenia Planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2016,
 zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy na rok 2016,
 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
 zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok,
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2015-2030. Uprzejmie z a p r a s z a m y

Napisali o nas

Ważne inwestycje kolejowe

pociag PKP
Przejścia podziemne pod torami w Poraju i w Żarkach Letnisku, zmodernizowane, podwyższone perony, wiaty, ławki, oświetlenie, monitoring i system informacji pasażerskiej na stacjach w Żarkach Letnisku i Masłońskim. Każdy kto dojeżdża koleją do Częstochowy i w kierunku Katowic może obserwować trwające od ponad roku intensywne prace na tym odcinku kolejowej trasy. Roboty rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku od odcinków Częstochowa – Poraj i Myszków – Zawiercie.
Więcej…

Gucio u naszych przedszkolaków

Gucio z przeczkola 1

Niesamowitą bajkową przygodę przeżyły przedszkolaki z Żarek Letniska. We wtorek 8 października uczestniczyły kolejny raz w spotkaniu z teatrem. Tym razem przedszkole odwiedził Teatr Lalek "Bajka" ze sztuką "Gucio Zaczarowany".

Więcej…

Przedszkole w Żarkach Letnisku

Przedszkole Zarki Letnisko 2019
W Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Żarkach Letnisku odbyły się warsztaty muzyczne dla nauczycieli. 
Więcej…

Modernizacja sali w remizie.

Sala OSP 00

Przed paroma laty przeprowadzono termomodernizację remizy w Żarkach Letnisku. Jednak sala bankietowa wymagała niezbędnego remontu. Właśnie kończy się jej gruntowna modernizacja wraz z klatką schodową.

Więcej…

Zwycięstwa i medale „Shoguna”

Shogun Katowice 1

W Katowicach odbył się II Silesian Open- Międzynarodowy Turniej w Ju-Jistu sportowym. Wzięło w nim udział 40 klubów i niemalże 300 zawodników z Europy. Nie zabrakło reprezentantów naszego Klubu Sztuk i Sportów Walki „Shogun” Żarki Letnisko.

Więcej…

Seniorzy

Wielkanoc w Klubie Seniora

Wielkanoc seniorzy 2019

W sobotę 27.04.2019 r. w klubie „Czarka” spotkali się seniorzy na tradycyjnym jajeczku.

Więcej…

Święto Seniorów - 2018 rok

Swieto Seniora Zarki Letnisko 2018

W sobotę 17.11.2018 r.  sali OSP swoje święto czcili seniorzy. Życzenia szanownym jubilatom składali : przewodnicząca PZERiI  Genowefa Lasecka,

Więcej…

Zakończenie wycieczek rowerowych w 2018 roku

Rowerzysci Zarki Letnisko 01

W jeden z ostatnich ciepłych dni października zakończyliśmy w tym roku wycieczki rowerowe.

Więcej…

Pożegnanie lata 2018

Zarki Letnisko koniec lata 2018

W sobotę 6.10 .2018 r. seniorzy pożegnali lato i powitali ciepłą złotą Jesień.

Więcej…

Gorące Smaki Lasu

Seniorzy 2018 Zarki Letnisko

4 lipca 2018 w piękny słoneczny dzień seniorzy zorganizowali zabawę. Nowy członek koła - myśliwy zaprosił seniorów na degustację przygotowanego przez jego syna –gulaszu z dziczyzny.
Więcej…

Sobótki-Noc Kupały

W tym roku 23.06 jak i w poprzednich latach nasi seniorzy uczcili święto Nocy Świętojańskiej. Pomimo niesprzyjającej pogody (zimno i deszczowo ) rozpalili by płeć piękna mogła śpiewając i tańcząc puścić na wodę przygotowane wianki.

Więcej…

Wielkanocne Spotkanie Seniorów

Wielkanoc Zarki Letnisko 2018

Jak co roku w pierwszą sobotę po Świętach Wielkanocnych w Klubie „Czarka” seniorzy spotkali się na tradycyjnym jajeczku.

Więcej…

Karnawał Seniorów 2018

Karnawal seniorow 2018 Zarki Letnisko

W ostatnią sobotę stycznia 2018 r. Seniorzy bawili się w klubie „Czarka „. Czas im szybko upływał przy grach, zabawach, jedzeniu, piciu i  tańcach .

R.K

Więcej…

Sonda

Czy Gmina może sprzedawać tereny w Żarkach Letnisku, pod budownictwo indywidualne?

Wirtualny spacer

spacer