Absolutorium dla Wójta

Gratulacje dla wojta

W czwartek 22 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której głosowano nad udzieleniem absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze za wykonanie budżetu w 2016 r. Radni nie mieli zastrzeżeń do dotychczasowych działań finansowych naszego włodarza i opowiedzieli się za przyznaniem wójtowi absolutorium.

W czwartek 22 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której głosowano nad udzieleniem absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze za wykonanie budżetu w 2016 r. Radni nie mieli zastrzeżeń do dotychczasowych działań finansowych naszego włodarza i opowiedzieli się za przyznaniem wójtowi absolutorium.

XXXV Sesja Rady Gminy odbyła się tradycyjnie na sali sesyjnej Urzędu Gminy Poraj. Poprowadził ją przewodniczący Andrzej Pawłowski, który czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem. Na sali obecnych było 14 radnych, władze gminy, kierownicy jednostek, sołtysi, dyrektorzy placówek edukacyjnych, biblioteki i GOPS’u, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy z terenu całej Gminy.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdania z działalności Wójta, Rady Gminy, a także wszystkich Komisji Rady Gminy Poraj. Głosowano także nad 6 uchwałami, z czego oczywiście najważniejsze dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poraj.

Absolutorium to nic innego, jak potwierdzenie przez Radę Gminy prawidłowej realizacji przez wójta budżetu, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium. Wynik głosowania wskazuje, czy jego działania są akceptowane przez radnych.

logo UG Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 omówiła skarbnik Gminy Poraj Jadwiga Zasik. Sprawozdanie takie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania budżetu. Zawiera szczegółowe i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach Gminy Poraj. Z tym samym dokumentem zapoznała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która po przeanalizowaniu wszystkich danych wydała negatywną opinię, jedynie ze względu na zaciągniętą pożyczkę w dniu 30 grudnia 2016 r., mającą na celu restrukturyzację zadłużenia (z uwagi na zmianę przepisów takie zobowiązanie zostało uznane za pożyczkę a nie subrogację). Niemniej jednak sprawozdanie z wykonania budżetu zostało uznane przez RIO za kompletne, zawierające wszystkie dane i nie wykazujące rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych.

Skarbnik Jadwiga Zasik przedstawiła najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznych dochodów, które zostały zrealizowane na poziomie 86,12% (plan uwzględniający wszystkie zmiany w ciągu roku: 41.864.744,77 zł, a wykonanie na koniec roku 2016 to: 36.052.648,73 zł). Największy udział w zgromadzonych dochodach miały dochody własne (podatki i opłaty wpływające do budżetu, m.in. podatek od nieruchomości, leśny, rolny, dochodowy), subwencja oświatowa i dotacje celowe. Natomiast z wydatkowanej kwoty 38.962.556,76 zł (wg planu po zmianach w ciągu roku: 44.913.744,83 zł), co stanowi 86,75% wykonania planu, przypadło na wydatki: bieżące 34.767.033,21 zł (89,47%) oraz majątkowe 4.195.523,55 zł (69,3%). Największą kwotę wydatków generują: oświata, pomoc społeczna, jednostki budżetowe, kultura, gospodarka komunalna i inwestycje (przebudowa i budowa dróg oraz chodników, termomodernizacja remiz strażackich, oświetlenie ulic).

W sprawozdaniu znalazły się również zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla każdego sołectwa:

  • Poraj – doposażenie placu zabawi i siłowni zewnętrznej na ul. Zielonej, dofinansowanie OSP w Poraju i Gimnazjum w Poraju, sponsoring Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego
  • Żarki Letnisko – remont płyty tanecznej przed Amfiteatrem, tablica z mapą miejscowości
  • Dębowiec – doposażenie placu zabaw, chodnik wokół Mogiły Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej
  • Masłońskie – doposażenie świetlicy środowiskowej, budynku wielofunkcyjnego, placu zabaw i klubu Unia Masłońskie
  • Choroń – zagospodarowanie skarp gminnych i gruntów wspólnoty, dofinansowanie OSP w Choroniu i Domu Ludowego
  • Gęzyn – dofinansowanie OSP w Gęzynie, zakup rur na cele odwodnienia
  • Kuźnica Stara – oświetlenie drogi przy boisku, dofinansowanie KGW „Kalina”
  • Jastrząb – budowa drogi do cmentarza, organizacja imprezy integracyjnej.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wydała opinię pozytywną. Na tej podstawie zastępca przewodniczącego Rady Gminy Poraj Mariusz Karkocha odczytał projekt uchwały o udzielenie wójtowi Łukaszowi Stacherze absolutorium. Rada Gminy Poraj dokonała pozytywnego podsumowania wykonania budżetu za 2016 r. i większością głosów (11 za, 3 przeciw) udzieliła wójtowi absolutorium.

Wójt Łukasz Stachera podziękował Radzie za zaufanie i współpracę. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, radnym oraz sołtysom złożył osobne podziękowania za dobrą pracę przy wykonywaniu zadań Gminy w minionym roku, po czym przyjął gratulacje od zebranych na sesji gości.

Następnie zarządzono krótką przerwę. Po wznowieniu XXXV sesji Rady Gminy głosowano nad kolejnymi projektami uchwał dotyczącymi: zmian w uchwale o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz uchwalenia Statutu Gminy Poraj. Sesję zakończyły zapytania i wolne wnioski składane do wójta Gminy Poraj.

Napisali o nas

WOŚP w tym roku zebrała w Poraj ponad 38 tysięcy złotych!

wosp 2018 Poraj
W piątek, 8 marca, prezes WOŚP Jerzy Owsiak podał do publicznej wiadomości kwotę, jaką zebrano podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Więcej…

Konkurs Piosenki Angielskiej

ZL szkola
W „My Favourite Song” najlepsze uczennice z Żarek Letniska i Poraja. W Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej „My Favourite Song” organizowany przez szkołę Podstawową Nr 3 w Myszkowie.
Więcej…

Przedszkole w Żarkach Letnisko

Biblioteka Zarki Letnisko 2018Z okazji nadchodzących Świąt Bożonarodzeniowych, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach Letnisku odbyło się spotkanie przypominające o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Biblioteka gościła grupę 6-latków z Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisko wraz z wychowawcą.
Więcej…

Karol Sioła wicemistrzem Europy

Karol Siola ME 2018 Bolonia
W Bolonii we Włoszech odbyły się Mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w ju-jitsu. Polskę na zawodach reprezentował zawodnik z klubu „Shogun” Żarki-Letnisko Karol Sioła.
Więcej…

Uprawa konopi indyjskich

ZL plantacjaKryminalni z myszkowskiej komendy zlikwidowali domową uprawę konopi indyjskich. Więcej…

Seniorzy

Święto Seniorów - 2018 rok

Swieto Seniora Zarki Letnisko 2018

W sobotę 17.11.2018 r.  sali OSP swoje święto czcili seniorzy. Życzenia szanownym jubilatom składali : przewodnicząca PZERiI  Genowefa Lasecka,

Więcej…

Zakończenie wycieczek rowerowych w 2018 roku

Rowerzysci Zarki Letnisko 01

W jeden z ostatnich ciepłych dni października zakończyliśmy w tym roku wycieczki rowerowe.

Więcej…

Pożegnanie lata 2018

Zarki Letnisko koniec lata 2018

W sobotę 6.10 .2018 r. seniorzy pożegnali lato i powitali ciepłą złotą Jesień.

Więcej…

Gorące Smaki Lasu

Seniorzy 2018 Zarki Letnisko

4 lipca 2018 w piękny słoneczny dzień seniorzy zorganizowali zabawę. Nowy członek koła - myśliwy zaprosił seniorów na degustację przygotowanego przez jego syna –gulaszu z dziczyzny.
Więcej…

Sobótki-Noc Kupały

W tym roku 23.06 jak i w poprzednich latach nasi seniorzy uczcili święto Nocy Świętojańskiej. Pomimo niesprzyjającej pogody (zimno i deszczowo ) rozpalili by płeć piękna mogła śpiewając i tańcząc puścić na wodę przygotowane wianki.

Więcej…

Wielkanocne Spotkanie Seniorów

Wielkanoc Zarki Letnisko 2018

Jak co roku w pierwszą sobotę po Świętach Wielkanocnych w Klubie „Czarka” seniorzy spotkali się na tradycyjnym jajeczku.

Więcej…

Karnawał Seniorów 2018

Karnawal seniorow 2018 Zarki Letnisko

W ostatnią sobotę stycznia 2018 r. Seniorzy bawili się w klubie „Czarka „. Czas im szybko upływał przy grach, zabawach, jedzeniu, piciu i  tańcach .

R.K

Więcej…

Kolacja opłatkowa w klubie Czarka

kolacja oplatkowa seniorow w Zarkach Letnisku

W sobotę 16.12.2017 r. seniorzy zrzeszeni w Klubie „Czarka” spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej.

Więcej…

Sonda

Czy uważasz, że wydawanie zbyt dużych srodków na inwestycje i dofinansowanie oświaty i zadłużanie przez to gminy, będzie miało negatywny wpływ na mieszkańców?

Wirtualny spacer

spacer