Wójt Gminy Poraj z absolutorium

logo UG

W środę 15 czerwca 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której głosowano nad udzieleniem absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze. Radni niemal jednogłośnie stwierdzili prawidłowości w działaniach finansowych naszego włodarza i opowiedzieli się za przyznaniem wójtowi absolutorium.

UG Poraj 1

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Komisji Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu wójta z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015.

Zgodnie ze sprawozdaniem samorząd gminny zrealizował zdecydowaną większość planowanych na rok 2015 działań.

Wykonano wiele zadań inwestycyjnych, spośród których można wymienić m.in. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, liczne remonty i modernizacje dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej, a także działania w zakresie oświaty (wsparcie szkół, przedszkoli, żłobka oraz świetlic szkolnych, dowozy dzieci do placówek edukacyjnych, dofinansowanie stołówek szkolnych), sportu (wsparcie lokalnych klubów i stowarzyszeń sportowych, rozwój infrastruktury sportowej, budowę boisk sportowych), czy też kultury (organizację gminnych wydarzeń i imprez kulturalnych, doposażenie kina Bajka).

 

UG Poraj 2

W ramach zadań objętych turystyką zbudowano wraz z gminami ościennymi szlak konny oraz wprowadzono program rewitalizacji terenów nad Zalewem Porjaskim. Naszym mieszkańcom żyje się coraz lepiej i wygodniej, a jakość życia systematycznie wrasta, głównie za sprawą wielu programów wspierających i pomocowych (wypłacanie licznych świadczeń rodzinnych, program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i usuwania azbestu, a nawet zagospodarowanie terenów na miejsca integracji mieszkańców, m.in. we wsi Dębowiec). Znaczną pomoc ze strony gminy otrzymują także druhowie z gminnych jednostek OSP.

UG Poraj 3

Zatem jak dobrze widać rok 2015 był kolejnym okresem płynnej kontynuacji działań wytyczonych przez wójta, z którymi zgadzają się nasi radni. Wszystkie one zmierzają stopniowo i zdecydowanie w kierunku dalszego, spójnego i harmonijnego rozwoju Gminy Poraj. 

Dochody Gminy Poraj za rok 2015 kształtowały się na poziomie 38.175.324,23 zł (94,30% planu), wydatki wynosiły 37.210.273,13 zł, co stanowi 82,48% planu. W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowiły 39,2%, dochody majątkowe 22,9%, subwencje 20,8%, dotacje celowe 17,1%. W strukturze poniesionych wydatków 77,3% stanowiły wydatki bieżące, a 22,7% wydatki majątkowe. I właśnie ta praca oraz wymienione działania zostały podsumowane przez Radę Gminy podczas środowej sesji absolutoryjnej.

Komisja Rewizyjna, w składzie Andrzej Ludwikowski (przewodniczący), Mariusz KarkochaEdward Mizera,Zbigniew Rajczyk oraz Krzysztof Szustak, jednogłośnie pozytywnie oceniła realizację budżetu za 2015 r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium wójtowi Łukaszowi Stacherze.

Na podstawie pozytywnych opinii, zarówno z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Poraj przegłosowała uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015, a także o udzielnie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu 14 głosami za i 1 głosem przeciw.

uż po głosowaniu wójt Łukasz Stachera podziękował za udzielone absolutorium i zapewnił o dalszych intensywnych, ale jednocześnie harmonijnych i koherentnych działaniach na rzecz naszej gminy.

UG Poraj 4

W toku dalszych obrad podczas XX sesji, Rada Gminy przyjęła także m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Poraj do porozumienia z Powiatem Myszkowskim (budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3805S), a także przystąpienia do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, utworzenia stref biwakowania i wypoczynku nad Zalewem Porajskim, uchwalenia regulaminów placów zabaw i obiektów sportowych, ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, wsparcia zdolnych uczniów oraz dzieci w żłobku w Żarkach Letnisku, zmiany planu sieci publicznych placówek edukacyjnych, a także utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „Poractive”

Napisali o nas

Zaginiony grzybiarz.

las sosnowy Zarki Letnisko 1
Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 63-letniego mieszkańca Myszkowa, przeprowadzone wtorkowego wieczoru przez policjantów z Myszkowa i Koziegłów. Po kilkugodzinnej akcji kryminalni z Myszkowa odnaleźli zaginionego grzybiarza w masywie leśnym w Żarkach Letnisku.
Więcej…

Dwa lata więzienia za naruszenie miru domowego na ulicy Leśnej.

zatrzymany

Mężczyzna, który wtargnął do mieszkania 24-latka, został zatrzymana przez koziegłowskich policjantów. Napastnik bez powodu zdemolował mu mieszkanie i groził pozbawieniem życia. 26-latek trafił do policyjnego aresztu. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór.

Więcej…

60-letni mieszkaniec Żarek Letniska potrącony w Myszkowie

Dwóch pieszych z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. To efekt wypadków drogowych do których doszło na drogach powiatu w miniony weekend. Przyczyny i okoliczności obu zdarzeń wyjaśniają teraz myszkowscy śledczy. Do pierwszego wypadku doszło w sobotę około godziny 19.00 na ulicy Dąbrówka w Cynkowie. 68-letni kierowca opla jadąc w kierunku Woźnik, najechał na pieszego idącego w przeciwnym kierunku.
Więcej…

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żarki Letnisko

Dzialka do sprzedania2016

 

Więcej…

Województwo Częstochowskie

Batalia o województwo częstochowskie została zakończona po tym jak ministerstwo rozwoju stwierdziło, że nie widzi sensu w dzieleniu regionów? Nie wszyscy zamierzają składać broń. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk kontynuuje zbieranie podpisów pod wnioskiem o reaktywację województwa, a do gmin, które chcą się w nim znaleźć w czwartek dołączył Poraj w powiecie myszkowskim. Podczas XXIV sesji Rady Gminy Poraj, która odbyła się w czwartek 27 października, radni jednogłośnie poparli ideę utworzenia nowego województwa.

Więcej…

UCHWAŁA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko

ulica Poranna

**********************************

Seniorzy

Kolacja opłatkowa w klubie Czarka

kolacja oplatkowa seniorow w Zarkach Letnisku

W sobotę 16.12.2017 r. seniorzy zrzeszeni w Klubie „Czarka” spotkali się na uroczystej kolacji wigilijnej.

Więcej…

Święto seniorów w Żarkach Letnisku

bal seniorow Zarki Letnisko 2017

W sobotę 21.10.2017. swoje święto obchodzili seniorzy w Żarkach Letnisku na balu w remizie OSP.

 

Więcej…

Zebranie Zarządu PZERiI

zebranie seniorow

W czwartek 28,09.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI koła nr.2.

Więcej…

Zakończenie sezonu rowerowego

Sezon rowerowy

W tym roku odbyliśmy szereg wycieczek rowerowych. Zaczęliśmy w maju spotykając się przy ognisku w Kępinie na polanie wiaty myśliwskiej.

Więcej…

Perełki Dolnego Śląska

Seniorzy z Zarek Letniska zamek Ksiaz

Na przełomie czerwca i lipca spora grupa seniorów z Klubu „Czarka” podziwiała uroki kotliny jeleniogórskiej.

Więcej…

Spotkanie seniorów z Poraja z seniorami z Żarek Letniska

Wycieczka rowerowa seniorow

W drugiej połowie czerwca Klub Seniora w Żarkach Letnisku odwiedziła grupa  rowerowa  seniorów z Poraja.

Więcej…

Żarki Letnisko maj 2017

Zareki Letnisko maj 2017

W ostatnim tygodniu maja Seniorzy udali się na majówkę . Po krótkiej modlitwie przy przydrożnej kapliczce udali się na nieopodal położoną polanę gdzie w miejscu dozwolonym piekli na ognisku kiełbaski.

Więcej…

Wirtualny spacer

spacer