Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 kwie 2019, 20:45

Polityka na gorąco: https://www.youtube.com/watch?v=c3MsxrAywSg. Czas około 22 minuty.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 08:18

C.D. Wojna polsko-ukraińska. By uzyskać lepsze pozycje przed planowaną na maj ofensywą generalną, 19 kwietnia Wojsko Polskie rozpoczęło operację o kryptonimie „Jazda”. Gwałtowny atak wsparty silnym lotnictwem doprowadził do odrzucenia Ukraińców z linii Lubień Wielki-Bartatów-Skniłów i osiągnięcia przez Polaków rubieży Glinna-Nawaria-Nadgórzany-Sołonka-Zubrza.
Pod koniec kwietnia 1919 Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich opracowało plan ofensywy przeciwko armii zachodnioukraińskiej w Galicji Wschodniej. Celem operacji było rozbicie wojsk ukraińskich operujących na Wołyniu i Galicji Wschodniej, zapewnienie bezpieczeństwa polskiej ludności zamieszkującej te tereny, odzyskanie obszarów Galicji Wschodniej oraz uzyskanie bezpośredniego połączenia Polski z Rumunią.
W połowie maja 1919 wojska polskie rozpoczęły ofensywę w Galicji i na Wołyniu. 14 maja jako pierwsze uderzyły oddziały I Korpusu Armii Hallera, Grupa Operacyjna gen. Aleksandra Karnickiego oraz Lwowska Dywizja Piechoty. 15 maja weszło do akcji zgrupowanie gen. Wacława Iwaszkiewicza, uderzając z trzech stron na Sambor.
25 maja oddziały polskie doszły do linii Bolechów – Chodorów – Bóbrka – Busk. W tym samym czasie, 25 maja, armia rumuńska wraz z 4 Dywizją Strzelców Polskich rozpoczęła zajmowanie południowo-zachodnich terenów ZURL (Pokucia) z Kołomyją i Śniatynem. Część oddziałów ukraińskich (1 Brygada Górska UHA i Grupa „Hłyboka”) utraciła styczność z głównymi siłami i zmuszona była przejść na Zakarpacie, gdzie została internowana przez władze czechosłowackie. Zmusiło to dowództwo UHA do przesunięcia oddziałów na południowy wschód Galicji, ograniczony rzekami Zbrucz – Dniestr. Po odpoczynku i reorganizacji oddziały UHA pod dowództwem gen. Ołeksandra Hrekowa 7 czerwca przystąpiły do kontrofensywy (ofensywa czortkowska). W ciężkich bojach udało im się odrzucić wojska polskie na linię Dniestr – Gniła Lipa – Przemyślany – Podkamień, co obudziło nadzieję na zwycięstwo i w konsekwencji spowodowało odrzucenie polskiej propozycji przymierza i utworzenia linii demarkacyjnej, zwanej linią Delwiga.
Paryska konferencja pokojowa zatwierdziła 25 czerwca 1919 administrację tymczasową Polski na terytorium Galicji Wschodniej. Państwa Ententy i organy przez nie wyłonione (Rada Ambasadorów, Rada Ligi Narodów) do 14 marca 1923 uznawały Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nienależące do państwa polskiego, nad którym suwerenność sprawują państwa Ententy na mocy traktatu pokojowego Ententy z Austrią. Ententa nigdy nie uznała również formalnie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu do terytorium Galicji Wschodniej próbowała wprowadzić rozwiązania prowizoryczne, długoletniego (25 lat) mandatu dla Polski na zarządzanie Galicją, przy zapewnieniu temu terytorium statusu autonomii terytorialnej. Po upływie okresu mandatu miało nastąpić rozstrzygnięcie plebiscytowe. Intencją polityczną państw Ententy w czasie podejmowania tych rozstrzygnięć, było zachowanie terytorium Galicji Wschodniej dla białej Rosji. Polska sprzeciwiała się tym koncepcjom, jednocześnie realizując na administrowanym terytorium politykę faktów dokonanych, integrujących je z państwem polskim.
Siły UHA po kontrofensywie zostały ponownie wyparte na pozycje wyjściowe nad Dniestrem i Zbruczem. 28 czerwca 1919 armia polska przełamała front pod Jazłowcem i 16 lipca zmusiła siły UHA do wycofania się za Zbrucz, na teren URL. Oddziały UHA zostały użyte w celu wsparcia wojsk URL w walce z bolszewikami. Już 25 lipca na przeciwbolszewicki front ruszył II Korpus Halicki, a reszta UHA wyruszyła 2 sierpnia 1919 (operacja kijowska).
Wielka wojna na wschodzie 2/8. Marzec 1919 - Sierpień 1919: https://www.youtube.com/watch?v=OsGVeg1MYwQ. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 12:56

Polityka na wesoło. Zbliżają się wybory: https://www.youtube.com/watch?v=56X-yqs0Z2o. Czas około 13 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 14:33

Każdego można oskarżyć o kradzież prądu: https://www.youtube.com/watch?v=QPR-bWEsAQA. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 kwie 2019, 22:01

Defilada Wehrmachtu?: https://www.youtube.com/watch?v=wJAL_OR8-MY. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 kwie 2019, 13:27

Polityka na wesoło: https://www.youtube.com/watch?v=ktpfV4XbTN4. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 kwie 2019, 18:47

Tylko dla dorosłych. Dzisiejszy protest studentów przeciw szerzeniu się marksizmu na Uniwersytecie Warszawskim. Na drodze stanęła im studencka Antifa. Antifa, to rewolucyjna i marksistowska młodzież, w skład której wchodzi LGBT. Rewolucyjna, bo chcę kochać wszystkich inaczej. Marksistowska, bo wspierana finansowo przez europejskich marksistów. Nie pozwoli na odbicie Uniwersytetu Warszawskiego przez przeciwników marksizmu.: https://www.youtube.com/watch?v=vvJA7ejzcU0. Czas około 23 minuty.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 08:50

C.D. Układ z Petrulą. W 1919 przez Ukrainę pod wszystkimi administracjami sprawującymi władzę na jej terytorium przetoczyła się fala pogromów antyżydowskich, w której życie straciło blisko 100.000 ludzi, w tym większość padła ofiarą napadów rabunkowych przeprowadzanych przez lokalne bandy chłopskie, oddziały podporządkowane URL, Kozaków dońskich z oddziałów Armii Ochotniczej gen. Antona Denikina lub oddziałów Armii Czerwonej (Armia Konna Budionnego) sukcesywnie sprawujących faktyczną władzę na obszarze Ukrainy w latach 1919–1921. Do połowy grudnia 1919 terytorium zajmowane przez Armię URL było pasem buforowym pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią Czerwoną i wojskami Denikina na południe od błot poleskich. W konsekwencji front wojny polsko-bolszewickiej przebiegał wówczas tylko na Białorusi.
Wielka wojna na wschodzie 3/8 Sierpień 1919 - Listopad 1919: https://www.youtube.com/watch?v=1MaEhGXRH68. Czas około 44 minut.
Od sierpnia 1919 toczyły się w Warszawie poufne rokowania polsko-ukraińskie, początkowo wojskowe (o zawarcie rozejmu, który zaczął obowiązywać 1 września 1919 - w dzień po zajęciu Kijowa przez armię Denikina), a następnie polityczne - w sprawie rozgraniczenia terytorialnego pomiędzy Ukraińską Republiką Ludową a Polską i wzajemnej współpracy skierowanej przeciw Armii Czerwonej i Rosji Sowieckiej.
2 grudnia 1919 delegacja URL pod przewodnictwem Andrija Liwickiego zawarła porozumienie terytorialne i graniczne z Polską, w formie deklaracji, które 7 grudnia 1919 zaaprobował przybyły do Warszawy Petlura.
W kwietniu 1920 r. strona polska zawarła układ z Petlurą (socjalistą), przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, w sprawie wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej. Celem polskich dowódców było pokonanie Armii Czerwonej i osiągnięcie linii rzeki Dniepr, gdzie działania wojenne miały przejąć oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej. Jeden z istotnych zapisów umowy mówił, że po zakończeniu działań wojennych, na wniosek jednej ze stron polskie oddziały wycofają się poza wyznaczoną w umowie granicę między Rzeczpospolitą a Ukrainą.
Armia polska bez większych przeszkód dotarła do Kijowa i 7 maja zajęła miasto wspólnie z oddziałami ukraińskimi. Wkraczające oddziały polskie spotkały się jednak ze sporą rezerwą mieszkańców, nieuznających Polaków za sojuszników i w większości nieakceptujących władz Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Wyprawa kijowska: https://www.youtube.com/watch?v=I1DzalOX6GE. Czas około 1,5 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 4/8 Grudzień 1919 - Maj 1920: https://www.youtube.com/watch?v=tIX2LPvvUbc. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 13:17

Koszalin (6 kwietnia 2019 r.) wzięty przez rewolucyjną młodzież LGBT i Biedronia: https://www.youtube.com/watch?v=iRt2ucEQ3Ho. Czas około 7 minut. Apel Biedronia po marszu: https://twitter.com/teczowa_wiosna/stat ... 6925735936. Dwa paluszki to dwie nóżki, a w środku członek krótki.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 15:27

Jak PiS dba o bezpieczeństwo rewolucyjnej tęczowej młodzieży? Setki policjantów uzbrojonych po zęby na Marszu Równości w Koszalinie (6.04.2019): https://www.youtube.com/watch?v=t-cJb7s9Rd4. Czas 4 minuty
Rewolucja tęczowa podbija Polskę. Policja broni LBGT widząc korzyści z wolnej miłości: Zamiana mandatu na miłość to atrakcyjna sprawa. Jest nadzieja, że szeregi policyjne zapełni zrewolucjonizowana młodzież i mandat można będzie zapłacić w naturze. Nareszcie budowa społeczeństwa obywatelskiego i zjednoczonego stanie się faktem. https://www.youtube.com/watch?v=abHr2uCFMIU. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 16:47

Kabaret na deser: https://www.youtube.com/watch?v=_0tV2rTph8o. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 kwie 2019, 22:06

16 Zlot gwiaździsty w Częstochowie. Liczba uczestników około 60 000. Wjazd główny Jasna Góra 2019 r.: https://www.youtube.com/watch?v=_VPXZCGN5QQ. Czas około 13 minut.
Film uczestnika: https://www.youtube.com/watch?v=wLgbI8f1QlI. Czas około 2 minuty.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 13:48

Eurokomunizm w natarciu: https://www.youtube.com/watch?v=H-I5xzgOltg. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 15:50

Marksizm kulturowy już nie budzi gwałtownych sprzeciwów. Wszyscy stopniowo przyzwyczajają się do ideologii LGBT. Proces przebiega spokojnie podobnie jak na zachodzie. Tęczowa koalicja jednoczy szeregi. Panie wyjeżdżają do miasta, rolnik szuka męża, a PSL mu w tym pomoże. https://www.youtube.com/watch?v=O9pFP5VzhYA. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 kwie 2019, 22:14

O strajku ZNP: https://www.youtube.com/watch?v=-0nKtLF5MAU. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 08:23

C.D. Zajęcie Kijowa. Zajęcie Kijowa (5 maj 1920 r.) spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony społeczeństwa polskiego w przeciwieństwie do ukraińskiego. Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński, witając powracającego z wyprawy kijowskiej marszałka Józefa Piłsudskiego, mówił: Sejm cały przez usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku Bolesława Chrobrego. Od czasów Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał. (...) Historia nie widziała jeszcze kraju, który by w tak trudnych warunkach, jak nasz tworzył swą państwowość. W takiej to chwili zwycięski twój pochód na Kijów dał narodowi poczucie własnej siły, wzmocnił wiarę we własną przyszłość, wzmógł jego dzielność duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju, którego wszyscy tak bardzo pragniemy.
Szczegółowe ustalenia umowy z Ukraińską Republiką Ludową zostały zachowane w ścisłej tajemnicy, do wiadomości publicznej przekazano jedynie informację, że Polska uznaje prawo Ukrainy do niepodległego państwa, a za przywódców Ukraińskiej Republiki Ludowej uznaje Dyrektoriat, dowodzony przez Petlurę. Petlura był jedyną uznawaną międzynarodowo głową państwa Ukrainy.
Zaledwie tydzień po zajęciu Kijowa przez polsko-ukraińskie siły, Armia Czerwona rozpoczęła kontrnatarcie, które - choć początkowo odparte - w czerwcu zmusiło wojska polskie do odwrotu. Oddziały bolszewickie zajęły Żytomierz, oblegały Lwów i coraz bardziej zagrażały Warszawie.
Wielka wojna na wschodzie 5/8 Czerwiec 1920 - 4 Lipiec 1920: https://www.youtube.com/watch?v=iRIVkoW-Drs. Czas około 43 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 6/8 Lipiec 1920 - 12 Sierpień 1920: https://www.youtube.com/watch?v=7o-jBmwNYQk. Czas około 43 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 11:44


Awatar użytkownika
majeczka
VIP
Posty: 366
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 17:10

letniku....o co chodzi w tych strajkach :?: o co oni się kłócą :?: dostali podwyżki i jeszcze im źle .....moje wnuki siedzą w domu i mają dodatkowe wakacje. A co będzie jeśli każą im w soboty odrabiać ?

krotosz
Ekspert
Posty: 107
Rejestracja: 08 wrz 2008, 19:56

Re: Wiedza społeczna

Post autor: krotosz » 09 kwie 2019, 17:27

No ciekaw jestem czy rząd ustąpi tej ELICIE, czy nadal będą to socjlistyczne święte krowy z najlepiej opłacaną GODZINĄ pracy w w budzętówce Polsce? i

Awatar użytkownika
majeczka
VIP
Posty: 366
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 18:01

aż tak ich nie lubisz :?: przecież niektóre panie są miłe , sympatyczne :roll:

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 kwie 2019, 18:39

Majeczka, w tych strajkach chodzi o doprowadzenie budżetu państwa do bankructwa. Na jesień zacznie brakować pieniędzy na emerytury i wreszcie PiS przerżnie wybory. Plan jest prosty i skuteczny, ponieważ nauczyciele, jako niezbyt inteligentna grupa zawodowa, nie są świadomi, w jakiej grze biorą udział.
Krotosz, takie postawienie na ostrzu noża podwyżek byłoby uzasadnione przy stabilnej i bezpiecznej międzynarodowej sytuacji Polski, ale mamy wielki problem z amerykańską ustawą 447. Mamy oddać mienie w wysokości około 330 mld dolarów (równowartość przeszło 1 biliona zł – równowartość trzech polskich budżetów). Tryb ma być bez spadkowy. Część majątku będzie oddane w naturze, a część w dolarach. Te działeczki w Żarkach Letnisko będą w puli mienia zwracanego, jako majątek zastępczy. Jest to poważna zagrożenie dla Polski. W takiej sytuacji 700 000 nauczycieli domaga się 1000 zł netto (przeszło 1600 zł brutto). Czy to są patrioci, czy grabarze Polski? Historia zatacza koło. Na czele łajdactwa stoi znowu komunista. Już nie ma pewności, czy rząd nie przesadził w podwyżkach w obliczu zapowiadanej światowej dekoniunktury. Gdy się załamię złotówka, to wszyscy stracimy. Wszystkie podwyżki zeżre inflacja i wrócimy do 2014 r. albo nawet do 2011 r. Żądna tęczowa koalicja nie pomoże Polakom, bo Europie nie zależy na silnej Polsce. USA gra na dwa fronty, ponieważ amerykańscy Żydzi siedzą Trampowi na głowie. Jest pewna nadzieja w Trójmorzu, ale Europie się to też nie podoba. Gdy Polacy się sami nie opamiętają i nie obronią, to grozi nam nowy rozbiór (tym razem Rosja się nie załapie), ale już taki, że się nigdy nie pozbieramy. Świadomość i jeszcze raz świadomość. https://www.youtube.com/watch?v=_YIJEsZAyFg. Czas około 12 minut.

Awatar użytkownika
majeczka
VIP
Posty: 366
Rejestracja: 21 lut 2014, 15:46

Re: Wiedza społeczna

Post autor: majeczka » 09 kwie 2019, 18:56

Nauczyciele nie należą do bogaczy , więc trochę ich pisiorki przetrzymają i sami ze strajku zrezygnują. Ale konsekwencje tego strajku będą ogromne . No cóż dali się wciągnąć w brudną grę . Jest to przykre ,że wykorzystano do tego nauczycieli, rodziców i dzieci. Opinia publiczna nie zostawi na nich suchej nitki . :|

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 14:02

Odpowiedzi na interpretację i zapytania radnych (nr od 61 do 64): https://poraj.bip.net.pl/?c=533.
Interpelacja Nr 61 radna Dagmara Superson-Kosztyła: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5835.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5835.
Interpelacja Nr 62 radna Dagmara Superson-Kosztyła: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5836.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5836.
Interpelacja Nr 63 radni Grzegorz Bojanek i Patryk Frendowski: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5842.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5842.
Interpelacja Nr 64 radni Grzegorz Bojanek i Patryk Frendowski: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5845. Interpretacja Bojanek, Frendowski to nic innego jak próba uzasadnienia tezy głoszonej przez komunistów (SLD), że nowa „piątka” obciąży samorządy dodatkowymi kosztami. Panowie zapominają, że część propozycji „piątki”, to zadania własne gminy, które są od lat przez samorządy lekceważone. Nie ma już wątpliwości, że p. Bojanek, Frendowski to ukryta opcja SLD, a SLD to składnik Tęczowej Koalicji. Wszystko wskazuje na to, że panowie zostali wyznaczeni do odbudowy poparcia dla SLD na naszym terenie. Chodzi o to, żeby w następnej kadencji zwyciężył wójt z oficjalnym poparciem SLD. Nastąpi znów pozorowana zmiana i dalej ta sama grupa będzie sprawować władzę w gminie. Chodzi o to, żeby było, tak jak było.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5845.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 15:20

Na V Sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.) przyjęto uchwałę Nr 46(V)19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5864.
W apelu dołączonym do uchwały (str. 2) czytamy: „W roku 2018 w Gminie Poraj na subwencjonowane zadania oświatowe wydano 11.554.962,92 mln zł (???), w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.603.379,32 zł, co stanowi 83% tej kwoty”. Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej z ministerstwa na rok 2018 to 8.532.488,00 zł. Apel ten wreszcie obala kłamstwa władz gminy mówiących o wielkich nakładach gminy na oświatę w związku z reformą (nawet pojawiała się suma 8 mil zł).
W swoim apelu gmina podaje swoje nakłady na:
- wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do 5 lat w kwocie 2.450.355,55 zł,
- na świetlice, dowozy oraz zadania inwestycyjne w zakresie bazy oświatowej w kwocie 672.460,79 zł,
- dwa żłobki gminne w kwocie 457.663,13 zł.
Mamy wymienione nakłady na świetlice, dowozy oraz inwestycję (razem 672.460,79 zł), ale nie ma ani słowa o innych nakładach na szkoły podstawowe i gimnazja. Po prostu w kampanii wyborczej uzasadniano zaciąganie zobowiązań gminy z powodu za małej subwencji oświatowej i ogromnych kosztów reformy. Wielu pelikanów łykało tę propagandę.
Ponieważ nie znalazłem sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., posłużę się zarządzeniem wójta Nr 12/2018/B Wójta Gminy Poraj (dane za I półrocze 2018 r.): https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5530.
Przeglądając strony 3 i 4 czytamy:
Dział 801 Oświata i Wychowanie (dotyczy I półrocza 2018 r.):
- gmina otrzymała dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.416,00 zł,
- gmina otrzymała dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 139.740,00 zł,
- gmina otrzymała dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.742,00 zł,
- gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 267.112,50 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.
W sumie za I półrocze gmina otrzymała dodatkową dotację na oświatę i wychowanie w wysokości 450 010,50 zł. Jaką dodatkową dotację gmina uzyskała w II półroczu, nie wiadomo, ponieważ nie znalazłem na BiP sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
Dochody Gminy Poraj na rok 2018 zaplanowano w wysokości 54.445.000,69 zł. Nie uwzględniając dodatkowych dotacji na oświatę i wychowanie za II półrocze 2018 r., w sumie na żłobki i przedszkola gmina z własnych dochodów przeznaczyła w 2018 r. 2 458 008,18 zł. (2 908 018,68 zł. – 450 010,50 zł), co stanowi około 4,5% dochodów gminy. W apelu pisze się, że: „Gmina Poraj dba również o dzieci od najmłodszych lat, wychodząc naprzeciw matkom, aby mogły szybko pójść do pracy”. Przeznaczenie na oświatę i wychowanie tylko 4,5% dochodów własnych gminy właśnie pokazuje to dbanie o dzieci i rodziców. Propaganda pierwszej wody. Podkreślam jeszcze raz, że w obliczeniach uwzględniono dodatkowe dotacje do oświaty i wychowania tylko z I półrocza. Gdy się pojawi sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., to ponownie to przeliczę.
A oto wyniki głosowania nad uchwałą: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5864. Jeden radny tylko był przeciw. Reszta radnych głosowała bezmyślnie za propagandą. Nikomu nie chciało się sprawdzić tych liczb. Jeżeli popełniłem błąd w tych obliczeniach, to proszę o korektę.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 kwie 2019, 15:57

Na V Sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.) przyjęto uchwałę Nr 42(V)19 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „CZARODZIEJKI”, w ramach wsparcia finansowego projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej": https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5862. Na stronie 3 mamy projekt statutu spółdzielni. Wynik głosowania:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5862. O co chodzi? Opozycja się już dzieli? Czarodziejki robią swoje?
Przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 39(V)19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5859. Zabezpieczono kwotę 40 300,00 zł.
Przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 38(V)19 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5858.
Przyjęto uchwałę Nr 37(V)19 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5856. Ciekawe wyniki głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5856.
Wyniki głosowań nad wnioskami zgłoszonymi podczas V sesji Rady Gminy Poraj (28 marca 2019 r.): https://poraj.bip.net.pl/?c=542.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1042
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 10 kwie 2019, 19:12

Czytam uchwałę nr 37(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28.03.2019 i oczom nie wierzę Jest tam zapis " 4.1 Każdy radny ma prawo do 2 nieobecności na sesji lub komisji w ciągu miesiąca". Czyli wystarczy tylko 1 raz w m-cu być na sesji lub komisji bez obniżenia diety? Czy to nie powinien być zapis w ciągu roku? Jak radni mogli przegłosować taka uchwałę? Kto przygotował taki projekt uchwały? Co na to pani Radca Prawny i Pani sekretarz?

A w końcu sołtysom Gmina płaci za każdą sesję bez obowiązku uczestnictwa w Sesji to dlaczego nie zastosować tego samego klucza dla Radnych?
Czy jest to w porządku stosować zasadę " Czy się śpi ,czy się leży dieta miesięczna się należy?"

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 07:18

Pani Zdzisławo, radni zachowują się coraz dziwniej.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 07:20

C.D. Krwawa wojna z bolszewicką Rosją.
Zadwórze 1920 - Obrońcy Lwowa, Chwała i Pamięć: https://www.youtube.com/watch?v=MoU8cp_CusY. Czas około 14 minut.
Zdarzały się też gwałty na konających żołnierzach. Przecież już od 1917 r. Lenin wprowadził rewolucję seksualną w Rosji.
Wielka wojna na wschodzie 7/8 13 Sierpień 1920 - 19 Sierpień 1920: https://www.youtube.com/watch?v=-bl-pQCC8eE. Czas około 43 minuty.
Wielka wojna na wschodzie 8/8 19 Sierpień 1920 - Pażdziernik 1920: https://www.youtube.com/watch?v=z79GZib3fRg. Czas około 44 minut.
Dlaczego Rosjanie naprawdę przegrali bitwę warszawską?: https://www.youtube.com/watch?v=mC_45tyD3ZA. Czas około 9 minut. C.D.N.

BARBARA
VIP
Posty: 927
Rejestracja: 08 lut 2008, 21:30

Re: Wiedza społeczna

Post autor: BARBARA » 11 kwie 2019, 17:13

Letniku, to co napisałeś "jakoś się ma" do zachowania radnych?

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 18:54

Pani Barbaro zadała Pani pytanie, które jest strasznie niejasne. Prawdopodobnie chodzi Pani o słowo „dziwne. Po prostu opozycja nie uzgadnia ze sobą stanowiska, a koalicja wspierająca zarząd gminy również nie prezentuje uzgodnionego stanowiska. Doprowadza to do chaosu, który nic dobrego nie wróży. Nie chodzi mi o uchwały niebudzące wątpliwości. Takie się przyjmuje jednogłośnie. Chodzi o uchwały, gdzie jest podział w głosowaniach w samej grupie opozycji lub koalicji. Takie głosowania pokazują, że nie ma dobrego przepływu informacji w samych grupach radnych. Jeżeli koalicja, jak i opozycja nie może się dogadać z samą sobą, to wyborcy nic z tego nie zrozumieją, dlatego to zachowanie określiłem jako dziwne.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 19:28

A jeżeli chodzi o uchwałę Nr 37(V)19, to zawiera taki paragraf: §4.1. Każdy radny ma prawo do dwóch nieobecności na sesji lub komisji w ciągu miesiąca. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w §1, ulega obniżeniu o 20% za trzecią i następną nieobecność radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.
Taki zapis umożliwia radnym bezkarne opuszczanie sesji i komisji. Wystarczy odpowiednio przekonać radnych opozycji, żeby nie pojawili się na komisji i już można przegłosować, co się chcę.
Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że inicjatorem tej uchwały jest radny opozycji p. Bojanek. Cała opozycja głosowała za tą uchwałą. Czy możemy już powiedzieć, że opozycji w Gminie Poraj już nie ma?

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 20:46

Na profilu posła Tomasza Jaskulskiego (Kukiz 15) znalazłem takie życzenia:
DUŻE ZAKUPY NIERUCHOMOŚCI PANA BALTA W PORAJU.
Z okazji urodzin Pana Balta, a nawet Marka z SLD życzę:
1. Dobrego spożytkowania kupionych za prawie pół miliona złotych szeregu działek nad Zalewem Porajskim w miejscowości Jastrząb.
2. Znany z wielkiego serca i równie wielkiego portfela Pan Marek niech w dniu swych 46 urodzin zrealizuje pomysł, aby na tych działkach zbudować ośrodek przejściowy dla imigrantów z Bliskiego Wschodu, których tak chętnie chciał przyjmować od 2015 roku. Mam nadzieję, że nic się w tej sprawie nie zmieniło ... (ja tradycyjnie przeciw)
3. DO ZOBACZENIA w wyborach do PE
PS / sięgnę po operat szacunkowy :) Działeczki zaznaczone na Geoportalu.
PS 2 / Drodzy Radni z gminy Gmina Poraj - prośba o przemianowanie nazwy ulicy Zielona na JARZYNOWA, byłoby miło i jakby zgodnie z tradycją częstochowskiej SLD.
Pozdrawiam TJ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... iwH-60gMGr.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 kwie 2019, 22:49

Strajk szkolny: https://www.youtube.com/watch?v=EyHmBJayafA. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 11:32

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Poraj w dniu 17 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5880.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 18 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5847.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2019 r.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5883.
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż autobusu szkolnego marki Autosan H0909L.
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5882.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 12:07

Na listach Tęczowej Koalicji (Europejskiej?) są rasowi komuniści. Są wystawieni po to, aby budować w Europie Eurokomunizm i wprowadzać rewolucję seksualną na wzór środowisk LGBT+. Na czele ZNP stoi rasowy komunista, czy ZNP będzie również wspierać ideologię LGBT+ w naszych szkołach? Kiedy pozbędziemy się nauczycieli o poglądach komunistycznych? Kiedy przestaną uczyć polskie dzieci komuniści?
Broniarz protestuje, że opiekunami młodzież mogą być strażnicy leśni, albo Straż Pożarna, albo osoby duchowne.
https://twitter.com/i/status/1115962314086391809.
Proszę czytać też komentarze pod filmem.
Jednocześnie Broniarz stwierdza, że nawet pedofil może mieć uprawnienia pedagogiczne:
https://twitter.com/i/status/1115951134525542411.
Proszę czytać też komentarze pod filmem.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 kwie 2019, 15:42

Dialog grypsem nauczycieli z KOD-owcami. Film znakomicie charakteryzuje środowisko nauczycielskie. https://twitter.com/i/status/1116407044372754432. Czytamy komentarze pod filmem.
Każdy z nas jest już gotowy, by żyć lepiej niż te krowy, Pedagogów wam potrzeba bardziej niż tych świń od chlewa. Szkoła Podstawowa nr 177 w Warszawie. Song elity narodu? https://twitter.com/i/status/1116443787163729920. Czytamy komentarze pod filmem.
Reforma się nie udała, nic nam nie zostało. Świnia z krową więcej warte, a my na to ... Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu. https://twitter.com/i/status/1116464705982406657. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa w Chorzowie. Krowa, świnia wyższą wartość ma, nasz autorytet od lat podważany jest, lenie, sępy nazywacie nas. https://twitter.com/i/status/1116471802048450560. Czytamy komentarze pod filmem.
Krowy, świnie już dostały, absurd jest to niebywały, kłamstw już waszych Mamy dość; strajkujemy, wojujemy, ciągle mało dostajemy, pogard waszych mamy dość. Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu. https://twitter.com/i/status/1116617340773257217. Czytamy komentarze pod filmem.
Świnie kwiczą dalej. https://twitter.com/i/status/1116306929666732032. Czytamy komentarze pod filmem.
Nie wiem, czy nauczycielom komuna zżarła umysł, ale dopłaty do świń i krów są nie z polskiego budżetu, ale z Unii Europejskiej (dopłaty do rolnictwa). Niech się nauczyciele zgłoszą do Komisji Europejskiej o zaliczenie do bydła i trzody chlewnej, Naprawdę ręce opadają. Jakie uczelnie dały tym ludziom dyplomy?
Kłamca, kłamca, po trzykroć kłamca. https://twitter.com/i/status/1116624182526087171. Czytamy komentarze pod filmem. https://twitter.com/i/status/1116626233473716224.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, 10:24 przez letnik, łącznie zmieniany 2 razy.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 kwie 2019, 10:20

C.D. Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony, co nastąpiło w Moskwie. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20:30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze. Traktat składał się z 26 artykułów. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa.
Traktat ryski kończył wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Po wycofaniu międzynarodowego uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, co było jednym z warunków traktatu ryskiego, Petlura przebywał w Polsce.
Po żądaniu ekspulsji (wydalenia) Petruli przez dyplomację sowiecką był ukrywany w Polsce przez Henryka Józewskiego i Stanisława Stempowskiego w ich mieszkaniach i domach, przy tolerancji władz polskich. Po objęciu władzy przez koalicję Chjenopiasta został zmuszony do opuszczenia Polski 31 grudnia 1923 roku, na emigracji kolejno w Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i w Paryżu.
Chjeno-Piast – potoczna nazwa koalicji parlamentarnej w Sejmie II Rzeczypospolitej, która w 1923 i ponownie w 1926 tworzyła zaplecze dla drugiego i trzeciego rządu Wincentego Witosa.
Petrula zamordowany został przez zamachowca Szolema Szwarcbarda 25 maja 1926 roku. Zginął najpewniej z inspiracji OGPU, choć kwestia inspiracji zamachu nie została wyjaśniona jednoznacznie. Szwarcbard podczas procesu w Paryżu utrzymywał, że morderstwa dokonał w akcie zemsty za wymordowanie jego rodziny na Ukrainie w okresie rządów Petlury i został przez ławę przysięgłych (i w konsekwencji sąd) uniewinniony. Petrula mimo zabójstwa nie stał się bohaterem narodowym Ukraińców.
OGPU (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) – służba specjalna, policja polityczna, zajmująca się wywiadem, kontrwywiadem, w tym wojskowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, kontrolą granic działająca w ZSRR w latach 1923-1934, z przekształcenia GPU w związku z powstaniem ZSRR.
W pierwszych latach powojennych na ziemiach należących do Rosji Sowieckiej panował chaos spowodowany działaniami wojennymi i towarzyszące mu represje policji politycznej (Czeka) oraz równoczesna klęska głodu. Sytuacja poprawiła się po wprowadzeniu Nowej Ekonomicznej Polityki – NEP, która przewidywała częściowe odejście od komunistycznych dogmatów w kwestiach gospodarczych.
Po utrwaleniu władzy sowieckiej w Rosji i upadku oczekiwań na restytucję Rosji niebolszewickiej, 15 marca 1923 Rada Ambasadorów uznała suwerenność Polski na terytorium Galicji Wschodniej, przy zastrzeżeniu wprowadzenia przez Polskę statusu autonomicznego dla tego terytorium, czego surogat stanowiła ustawa o samorządzie wojewódzkim z września 1922, stwierdzająca już w samym tytule szczególny charakter terytorium Galicji Wschodniej w ramach państwa polskiego. W związku z decyzją Rady Ambasadorów, rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, przebywający na emigracji w Wiedniu rozwiązał się 15 marca 1923. Po nieudanych próbach uzyskania niepodległości przez Ukraińców Polska odzyskała część utraconych podczas rozbiorów ziem wschodnich, a pozostałe części dzisiejszego terytorium Ukrainy podzielono między ZSRR, Czechosłowację oraz Rumunię.
Trudne braterstwo: historia sojuszu polsko-ukraińskiego: https://www.youtube.com/watch?v=s_dJJ3KC-DM. Czas około 53 minuty. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 kwie 2019, 15:12

Dalszy ciąg kompromitacji etosu nauczycielskiego.
Powiedziałaś nam we wtorek, mam pieniędzy cały worek, my czekamy cały czas, zwiodłaś, oszukałaś nas. Tyś nas oszukała, tyś nas okłamała, zwodziłaś kilka tygodni, nadzieje zabrałaś nam. https://twitter.com/i/status/1116698206539218944. Czytamy komentarze pod filmem.
Otworzyć chcę wam oczy, jak obrażają nas, wśród ludzi jestem leniem, już nie pierwszy raz. Czemu znów w portfelu widzę mróz i związać końca z końcem nie potrafię? https://twitter.com/i/status/1116703284817952769. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa nr 3 Łobez (zachodniopomorskie). Zamienię niską pensję na wymarzony jacht, by zabrał mnie z powrotem przed reformy czas. Walczymy wciąż o uczniów, o ich lepszy byt, niech edukacji poziom wzniesie się na szczyt.
https://twitter.com/i/status/1116708854866370560. Czytamy komentarze pod filmem.
Szkoła Podstawowa w Skokach. Kłamstwa rządu o nas idą w świat, nie ma końca ich, krowa, świnia liczy się dla władz, dla nas nic a nic.
https://twitter.com/i/status/1116718920394792962. Czytamy komentarze pod filmem.
Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie. Mówią, mówią, że negocjację już skończyły się. Katecheta, ksiądz zastąpią nas. Mówią, mówią, że zakładników tu nie bierze się, powołaniem mamy żyć. To, co mam, swoi uczniom chętnie dam, ale chciałabym pięknie żyć, a nie w nocy z żalu wyć.
https://twitter.com/i/status/1116729368150183937. Czytamy komentarze pod filmem.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Dziś krowa, świnia ma swe dni, a nauczyciel tylko śni, by wreszcie dostać porządną wypłatę. Egzamin dla nich ważny jest, w komisjach może zasiąść też strażak, leśnik, siostra, ksiądz – ludzie, no co to jest za rząd?
https://twitter.com/i/status/1116733865056514051. Czytamy komentarze pod filmem.
Kto dla dzieci się poświęca, choć w portfelu ciągle nędza, no powiedz, kto? Dla dzieci pracowałam, a ty wolisz krowy zamiast mnie. Pińcet wszystkim obiecuje, a oświatę wciąż rujnuje, kto, wiadomo kto. https://twitter.com/i/status/1116780617692266496. Czytamy komentarze pod filmem.
Nauczyciele z Czeladzi: Jedzie rząd na rozmowy, ale plan nie gotowy, na podwyżki kasy brak, świniom, krowom owszem tak. https://twitter.com/i/status/1116856390012887040. Czytamy komentarze pod filmem.
ZSP w Poznaniu: Stanę na głowie, nic nie złamie mnie, rządzie, obudź się, milionami podziel się.
https://twitter.com/i/status/1116860797047717889. Czytamy komentarze pod filmem.
SP nr 1 w Połczynie-Zdroju: Chodź tak dużo myślę, tak niewiele znaczę, zrobię dzisiaj wszystko, by ceniono mą pracę. Stoczę bój o szkołę, bo ucznia cenie i rozumiem, ucznia zawieść nie umiem. https://twitter.com/i/status/1116976351041298432. Czytamy komentarze pod filmem.
Gdy Aneczka znów zawodzi, kiedy Beti głosi nowy plan, to w mojej głowie alarmowy stan. Rozbawia mnie ministra i cały ten okrutny rząd. Czas powiedzieć nie. Niech każdy widzi, że nie jest nam łatwo. Ja wyciągam dłoń na zgodę, a ta Beti ciągle nie, nie, nie.
https://twitter.com/i/status/1116982395515883521. Czytamy komentarze pod filmem.
ZSP2 Legionowo: Nie chcemy ochłapów, chcemy podwyyyżek, podwyyyżek, chcemy swym dzieciom zapewnić godny byt. My się nie damy, my się nie damy. Chcemy godności, tolerancji. Walczymy o siebie, o nasz wspólny los. https://twitter.com/i/status/1116989483260551169. Czytamy komentarze pod filmem.
SP4 w Krotoszynie: Chał, chał, chał, chał, miaaał, kwi, kwi, kwi, kwi, muuuuu, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, geeę, na farmie i tak spotkamy się. https://twitter.com/i/status/1116994088853700608. Czytamy komentarze pod filmem.
SP2 w Myśliborze: Dosyć dobrej zmiany, reform bez pomysłu, dosyć dobrej zmiany, my się nie poddamy. O celibacie mówiono nam i wydano pieniądze na trzodę. https://twitter.com/i/status/1117059338470862849. Czytamy komentarze pod filmem.
Wrocław, Bielany: Rozdają nie swoje, bo to nic nie boli, budują nastroje, zatrudniając trolli, żyją nienawiścią do tych, co nie z rasy, jak nie jesteś z nimi, nie dostaniesz kasy. https://twitter.com/i/status/1117067468617371650. Czytamy komentarze pod filmem.
Nie mamy nic do stracenia, programy ciągle nam zmieniają, za nic tu nas mają co dnia. Patologiczne kłamstwa muszą zniknąć, nasz własny rząd na przeszkodzie staje nam. https://twitter.com/i/status/1117202141175791616. Czytamy komentarze pod filmem.
SP7 Szczecin: Ósmego kwietnia się rozpoczęła walka o godność nauczyciela. W dzienniku mówią tylko o kasie, o 18 godzinach w klasie. Łatwiej by było znaleźć fundusze na szynkę, mleko, czy na półtusze, niż na poprawę kształcenia dzieci. https://twitter.com/i/status/1117241585245151233. Czytamy komentarze pod filmem.
SP 32 w Gliwicach: Tylko obietnice, a jak przyjdzie co do czego, świnia z krową znacznie więcej dziś dostanie, Słyszysz, każdy cię zastąpi, choćby pani z kasy Biedronki. Pasją się nie najesz, w misję nie ubierzesz, powołanie cię na wakacje do Chorwacji nie zabierze.
https://twitter.com/i/status/1117386057052577792. Czytamy komentarze pod filmem.
A co na to nawilżeni filuci z RFM Maxx wspierający strajk?: https://twitter.com/i/status/1117051131052666880.
Naprzód do strajku generalnego! Niech żyje rewolucja! Hasło komunistycznej, gimnazjalnej młodzieży wzywającej do rewolucji obyczajowej. Marzy im się sodomia na przerwach lekcyjnych. Pan od w.f. będzie im czyścił kominy w ramach edukacji seksualnej: https://twitter.com/i/status/1116755499158892544. Czytamy komentarze pod filmem.
Niestety, Twitter zablokował czytanie komentarzy pod filmami dla niezalogowanych. Domyślacie się dlaczego?
I co, tak chętnie głosowano w ubiegłych latach na komunę (UW, Kwaśniewski, SLD, PSL, PO) i mamy poziom nauczycieli z rozumem na poziomie dziecka. Komuna robi wszystko, aby uczelnie opuszczali nauczyciele właśnie na takim poziomie. Tam wykładają stare marksistowskie trepy i pilnują, aby młodsi zastępcy mieli tak samo zryte głowy, jak oni. Innych się nie awansuje. Takie kadry nauczycielskie, to tragedia dla narodu. Przecież nasza bursztynowa Pani, to też nauczycielka.
Europejska Koalicja zwana Tęczową wystawiła cały polski komunistyczny kwiat do parlamentu UE. Plan jest prosty: walka z religią przez seks i spacyfikowanie polskiej kultury. Wybór będzie też prosty między akceptacją dyktatury mniejszości seksualnych albo szantaż ekonomiczny. Każdy homofob będzie miał zapewnioną 5-letnią edukację seksualną w więzieniu. Po takim szkoleniu homoseksualista stanie się jego partnerem życiowym. Gdy mniejszość stanie się większością zapanuje wreszcie w Polsce miłość i tolerancja.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 kwie 2019, 17:13

Komuna w natarciu. Próbuje się rozwścieczyć Polaków i zniechęcić do LGBT. Właśnie o to chodzi, aby mniejszości seksualne poczuły się zagrożone. Zagrożone mniejszości będą zmuszone do głosowania na komunistów i umacnianie rewolucyjnej awangardy. Tak buduje się poparcie dla Tęczowej Koalicji. Marsz równości w Gnieźnie - 14 kwietnia 2019: https://youtu.be/7ZDy3SWpNQE. Czas około 15 minut.
Wojewoda zablokował marsz, ale "niezawisły" sąd zakaz odwiesił. Tak nasze sądy stają po stronie komunistycznej demoralizacji. Czy to są jeszcze polskie sądy?

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 10:14

C.D. Ukraina po traktacie ryskim. Naddnieprzańska Ukraina została przyznana Rosji Sowieckiej na mocy traktatu ryskiego podpisanego 18 marca 1921 r. W styczniu 1924 r. Rosja Sowiecka została przekształcona w federacyjny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którego część stanowiła Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka. Republika liczyła 29 milionów mieszkańców (w tym 23 miliony Ukraińców) i była drugą co do wielkości republiką ZSRR. Stolica USRR została umiejscowiona w Charkowie.
Bezpośrednio po powstaniu ZSRR następowała liberalizacja podejścia władzy sowieckiej do aspiracji narodowościowych w poszczególnych republikach. W USRR znalazło to odzwierciedlenie m.in. w nakazach stosowania języka ukraińskiego w korespondencji urzędowej, zwalczaniu analfabetyzmu (szczególnie wśród ukraińskojęzycznego chłopstwa), ekspansji języka ukraińskiego w szkolnictwie na wszystkich poziomach. „Ukrainizacja” życia doprowadziła do powstania partyjnej elity nastawionej na pielęgnowanie odrębności w ramach ZSRR, co wynikało z naiwnego, jak się później okazało wyobrażenia o partnerstwie pomiędzy republikami federacji. Kontrowersyjnym ideologiem tego nurtu został Mykoła Chwylowy, nawołujący w swoich pracach m.in. do otwarcia się na kulturę zachodnią w opozycji do dominujących wpływów rosyjskich.
Liberalizacja w sferze politycznej doprowadziła do swego rodzaju renesansu kultury ukraińskiej (na Ukrainie nazwanego później „rozstrzelanym odrodzeniem”). Chodziło o uśpienie aspiracji niepodległościowych Ukraińców, umocnienie sowieckich wpływów na Ukrainie i spacyfikowanie wrogów komunizmu. Po raz pierwszy w historii kultura ukraińska była wspierana przez państwo wraz z jego aparatem. Wśród najważniejszych pisarzy tego okresu należy wymienić: Maksyma Rylskiego, Olgę Kobylańską, Włodzimierza Sosiurę i Pawła Tyczynę. W kinie radzieckim znaczącą rolę odgrywał konkurent Eisensteina Ołeksandr Dowżenko. W latach dwudziestych, szczególnie w porównaniu z późniejszą sytuacją, uderza wielka ilość stowarzyszeń kulturalnych, klubów dyskusyjnych itp. Pomimo że funkcjonowały one wewnątrz systemu komunistycznego, bez ambicji wyjścia poza wyznaczone ramy ideologiczne, były jednym z katalizatorów odrodzenia się w latach 20. inteligencji ukraińskiej i nowoczesnej świadomości narodowej.
Należy w tym miejscu przypomnieć, kto ze strony polskiej negocjował porozumienie ryskie.
Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 w Mińsku, w sytuacji zagrożenia przez wojska sowieckie niepodległości Polski. Premierem w tym czasie był Wincenty Witos (PSL Piast). Delegacji polskiej przewodniczył Jan Dąbski (PSL Piast) zaledwie od pół roku pełniący funkcje wiceministra spraw zagranicznych. Pozostali przedstawiciele to Henryk Strasburger (ekonomista, endecki polityk) i Leon Wasilewski (PPS, reprezentant Piłsudskiego), a delegacji sowieckiej Karl Daniszewski. 21 września 1920 negocjacje zostały przeniesione na grunt neutralny do Rygi (Łotwa), a Daniszewskiego zastąpił doświadczony dyplomata Adolf Joffe. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej i kampanii niemeńskiej polska delegacja miała znacznie korzystniejsze karty w swych rękach. Większość delegacji, stanowili więc przeciwnicy koncepcji federalizmu popieranej przez Piłsudskiego. Zakładała ona stworzenia środkowoeuropejskiego bloku państw, a na czele stać miała Polska. Pierwszym krokiem Piłsudskiego do stworzenia federacji był układ z przywódcą Ukrainy Semenem Petlurą wiosną 1920 r. oraz zajęcie Kijowa wkrótce utraconego na rzecz Sowietów.
Narodowa Demokracja opierała swój program na koncepcjach politycznych jej lidera Romana Dmowskiego. Jego celem było wytyczenie granicy obejmującej ziemie, na których przeważała ludność polska. Na wschodzie granica miała pokrywać się z linią II rozbioru Polski w 1793 r. Endecja była więc gotowa na podział ziem białoruskich i ukraińskich. Uważała, że słabe państwa na wschodzie złączone federacją z Polską będą łatwym celem dla Sowietów i wciągną Polskę w konflikt z Rosją Sowiecką. Koncepcja Daszyńskiego polegająca na rozbiorze terytorialnym Litwy Białorusi i Ukrainy między Polskę i Rosję Sowiecką stanie się przyczyną totalnej niechęci tych narodów do Polaków. Było to uznawane za zdradę (szczególnie przez Ukraińców). Ponadto endecja była przekonana o odrodzeniu się niekomunistycznej Rosji. Upatrywała w niej sojusznika w ewentualnym konflikcie z Niemcami.
Jedną z pierwszych decyzji, które zapadły w Rydze było wykluczenie z obrad delegacji Ukrainy sprzymierzonej z Polską. Wiceminister Jan Dąbski, godząc się na wykluczenie Ukrainy, jako pełnoprawnego partnera rokowań pogrzebał marzenia Ukraińców i Piłsudskiego o powstaniu niezależnego państwa. Tym samym Polska uznawała sowieckie panowania nad Ukrainą oraz włączenie jej przedstawicieli do negocjacji.
Ostatecznie w wyniku rokowań granice II Rzeczypospolitej na wschodzie kończyły się niemal w granicach drugiego zaboru. Polska zyskała część zachodniej Białorusi (bez Mińska) i Ukrainy, bez Kamieńca Podolskiego. Na północy jej rubieże wyznaczała Dźwina, a na południu Zbrucz i Dniestr. Tak niewielkie żądania terytorialne strony polskiej wywoływały niedowierzanie delegacji sowieckiej, która zdaniem części historyków była przygotowana do oddania całej Białorusi. W Rydze reprezentanci Rosji Sowieckiej zobowiązali się do wypłacenia Polsce odszkodowania w wysokości 30 mln rubli w złocie. Nigdy zapisów tych nie zrealizowali. Praktycznie na papierze pozostały również zobowiązania zwrotu zagrabionych dóbr kultury. Jednym z niewielu dzieł sztuki zwróconych Polsce był zagrabiony po powstaniu listopadowym pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.
Również ustalenia dotyczące praw Polaków zamieszkujących państwo sowieckie nie zostały dotrzymane. Powrócić do ojczyzny zdołało zaledwie ponad milion rodaków. Resztę – ponad 1,5 mln – spotkał tragiczny los – wysiedlenia, prześladowania, katorga, głód i śmierć. Szczególne represje spadły na polską ludność w Rosji sowieckiej pod koniec lat trzydziestych, gdy w ramach tzw. operacji polskiej NKWD zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Nie ma wątpliwości, że traktat ryski podpisany przez rząd Wincentego Witosa z Polskiego Stronnictwa Ludowego to wielka porażka. W jej efekcie straciło życie i zdrowie wiele milionów Polaków, których los pozostawiono w rękach sowieckich oprawców. Stanowisko polskie zaprzepaściło na długie lata nadzieje na odzyskanie niepodległości przez Litwę, Białoruś i Ukrainę. Było m.in. przyczyną Rzezi Wołyńskiej.
Warto jednak podkreślić, że Polska w 1921 r. była w fatalnej kondycji gospodarczej, która nie pozwalała na kontynuowanie wojny i pełną realizację idei federacyjnej. Mijał wówczas siódmy rok, gdy przez polskie ziemie przetaczały się armie, rujnując ogromne połacie kraju. Społeczeństwo pragnęło pokoju i odbudowy kraju.
TVG-9 HISTORIA Zdrady Ryskiej - Sprawa Ukrainy: https://www.youtube.com/watch?v=Felzo4qtIb0. Czas około 12 minut.
TVG-9 Zdrada Ryska - Ofiary Kaina Grabskiego: https://www.youtube.com/watch?v=-Xfd8tlcyVU. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 14:23

W Kościele katolickim szerzy się kult "świętego spokoju": https://www.youtube.com/watch?v=5HcuN2046jY. Czas około 22 minuty.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 kwie 2019, 18:18

Trudna droga Tuska do Belwederu: https://www.youtube.com/watch?v=M6k-zKjydNE. Czas około 17 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 kwie 2019, 09:48

Katedra Notre Damę w płomieniach, obiekt zabezpieczony najnowszymi osiągnięciami techniki. Wszystkie elementy drewniane były zabezpieczone powłokami niepalnymi. Pożar katedry to cud lub ostatnie ostrzeżenie dla chrześcijan. Symbol chrześcijańskiej Europy legł w gruzach. Jest to jedenasty kościół, który spłonął w tym roku we Francji. Pożar ten dla islamistów to też cud, ale zesłany przez Allaha. Dla komunistów z kolei jest to realizacja planów zburzenia katedry, które powstały jeszcze w okresie rewolucji francuskiej. Nasz koniec już blisko. https://www.youtube.com/watch?v=NAAP--c2o2g.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 kwie 2019, 08:44

C.D. Ukraińcy w Polsce międzywojennej. Ukraińcy stanowili największą mniejszość narodową w odrodzonej Polsce liczącą ponad 13% mieszkańców kraju (od około 4,4 mln do ponad 5 mln obywateli). W okresie kształtowania się państwa polskiego polityka wobec nich nie była jednoznaczna. Zwłaszcza na wschodnich terenach Galicji, których przynależność do Polski była przez długi czas niepewna. Podejmowano początkowo różne inicjatywy w celu zaspokojenia dążeń ukraińskich. Przykładem jest ustawa z 1922 r., przyznająca szeroką autonomię Małopolsce Wschodniej, przewidująca utworzenie dwujęzycznych samorządów i powołanie uniwersytetu ukraińskiego. Po ostatecznym przyznaniu Galicji Polsce ustawa ta nigdy nie została uchylona, ale jej postanowienia nie weszły też w życie. Jakkolwiek w okresie dwudziestolecia międzywojennego prawa należne mniejszości ukraińskiej wraz z przyznającymi je traktatami międzynarodowymi były ograniczane, mimo to II RP posiadała atrybuty państwa prawa. Prawa Ukraińców nie były jednak systemowo łamane, a działacze ukraińscy mieli możliwość propagowania swoich poglądów.
Polska międzywojenna: https://www.youtube.com/watch?v=gPE57mORx_Q. Czas około 21 minut.
Porażka koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, przypieczętowana traktatem ryskim, spowodowała, że od początku lat dwudziestych do wybuchu II wojny światowej następowało stopniowe zaostrzanie kursu wobec mniejszości ukraińskiej, przerywane epizodami pozornej liberalizacji. Była to odpowiedź na radykalizację ruchów i organizacji ukraińskich. Polityka ta charakteryzowała się między innymi odsuwaniem inteligencji ukraińskiej od udziału w aparacie państwa i doprowadzeniem do ograniczania zasięgu oświaty ukraińskiej (z ok. 3 tys. szkół ukraińskich po I wojnie światowej, w końcu lat 30. ich liczba spadła do ok. 400). Niezamierzonym skutkiem odsuwania ukraińskich absolwentów szkół wyższych od udziału w administracji państwowej, był dynamiczny rozwój ukraińskiego ruchu spółdzielczego, w którym znajdowali oni zatrudnienie. Towarzyszył temu rosnący nacjonalizm pośród Ukraińców i coraz częstsze akty dywersji i terroryzmu skierowane przeciwko Państwu Polskiemu. Sprawę komplikowała niestabilność polityczna w Polsce. W okresie od powstania państwa Polskiego do wybuchu II wojny światowej (20 lat) mieliśmy 30 zmian składu rządu.
KALENDARZ HISTORYCZNY - TRAKTAT RYSKI - STRACONE ZŁUDZENIA: https://www.youtube.com/watch?v=MlrC28ZNGgc. Czas około 8 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 kwie 2019, 14:50

Żydzi i komuna (żydokomuna) atakują Polskę ze wszystkich stron. Z zewnątrz przez bezspadkowe roszczenia majątkowe Żydów na kwotę przeszło 300 mld dolarów oraz z wewnątrz przez komunistyczną opozycję. Właśnie obecnie komuna wykorzystuję nauczycieli do destabilizacji państwa Polskiego. Żydzi chcą kasy i nauczyciele też chcą kasy, ale to nie koniec. Komuna próbuje uruchomić jeszcze inne nieświadome grupy społeczne, które rozszarpią Polskę na kawałki. Mają już sprawdzony mechanizm osłabianie Polski przez umiejętne podsycanie konfliktów. Wiedzą, że Polacy słynący z braku poczucia swej wartości, rzucą się na własne państwo. Gdy nauczyciele nie są zdolni do oceny swego działania, to już straciliśmy Polskę. Naród wykształcony przez takich nauczycieli nie obroni swego państwa. Z łatwością wykorzystują to wrogowie Polski i z powodzeniem realizują swój plan. Jaki to plan można dowiedzieć się z wykładu Michalkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=EDqWTE9aH0A. Czas około 104 minuty.
Można mieć tylko nadzieje, że PiS po wygranych wyborach zatrzyma ten atak na Polskę. Wszelkie inne ugrupowania oddadzą Polskę bez walki. Nowo powstała Konfederacja poprzez swój radykalizm może doprowadzić do ekonomicznej blokady Polski i w konsekwencji do chaosu politycznego i gospodarczego w kraju.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 09:48

Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Poraj z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Poraj wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5888.
Załącznik: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5888.
Przypominam, że dzisiaj w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 15.15 w Urzędzie Gminy Poraj - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.
Komisja będzie kontynuować rozpatrywanie skargi Rady Rodziców dotyczącej nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5884.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 12:07

Nauczyciele przegrali: https://www.youtube.com/watch?v=a2ANH-l5NI4. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 kwie 2019, 17:10

Protesty "lewicowych bojówek" na UW! Karoń i Rola o proteście nauczycieli, ZNP i upadku edukacji? https://www.youtube.com/watch?v=u5ngRsgWXI0. Czas około 63 minuty. Pod filmem mamy komentarze.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 kwie 2019, 08:18

C.D. Ukraińcy w Polsce międzywojennej. W środowiskach ukraińskich na terenie II RP istniały ugrupowania skrajne (Ukraińska Organizacja Wojskowa i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów). Ogółem w całym okresie 1921–1939 ukraińskie podziemie nacjonalistyczne (UWO i OUN) przeprowadziło 63 zamachy, w których zginęło łącznie: 36 Ukraińców (w tym jeden komunista), 25 Polaków, 1 Rosjanin i 1 Żyd. Oprócz 63 zamachów na osoby fizyczne (w tym 11 na znane polskie i ukraińskie osobistości polityczne, z czego 8 udanych) ukraińskie podziemie nacjonalistyczne dokonało w latach 1921–1939 łącznie pięciu zamachów bombowych i 18 akcji ekspropriacyjnych (przymusowe pozbawienie własności). Zestawienie nie uwzględnia aktów sabotażu skierowanych przeciw mieniu publicznemu, społecznemu, czy prywatnemu, które były główną pozycją w zestawieniach policyjnych dotyczących działalności UWO i OUN.
Ukraińska Organizacja Wojskowa odpowiadała za nieudany zamach na Józefa Piłsudskiego 25 września 1921 roku we Lwowie, nieudany zamach na prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 5 września 1924 roku we Lwowie, śmiertelny zamach na kuratora szkolnego Stanisława Sobińskiego 19 października 1926 roku. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów odpowiadała za zabójstwo posła Tadeusza Hołówki 29 sierpnia 1931 roku w Truskawcu i zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w 1934 roku w Warszawie. Odpowiedzią władz polskich były przeprowadzane pacyfikacje wsi ukraińskich, z których pierwsza miała miejsce jesienią 1930 roku. Po stronie polskiej politykę dialogu z Ukraińcami próbował prowadzić wojewoda wołyński w latach 1928–1937 Henryk Józewski, jednak po jego odwołaniu i w związku z licznymi aktami Ukraińców wzmożono w 1938 roku represje, przeprowadzając akcje pacyfikacyjne i niszcząc 138 cerkwi na Podlasiu i Chełmszczyźnie.
W życiu publicznym rolę nieoficjalnego przywódcy zaczynał pełnić unicki metropolita Lwowa Andrij Szeptyckyj (Kościół unicki – grekokatolicki). Życie polityczne pod względem ideologicznym obejmowało nurt nacjonalistyczny, liberalny, socjalistyczny i komunistyczny. Coraz ważniejszą rolę odgrywały partie nacjonalistyczne, choć atrakcyjna dla niektórych członków elity wydawała się opcja komunistyczna – szczególnie wobec opisanej wyżej liberalnej polityki w USRR w tym okresie.
Wieś wołyńska w kolorze – 1937: https://www.youtube.com/watch?v=lczgEyXI20k. Czas około 2 minuty.
Przedwojenny Lwów w filmie i fotografii: https://www.youtube.com/watch?v=uiekjno91WA. Czas około 7 minut.
Film niemiecki, Lwów 1938 r.: https://www.youtube.com/watch?v=bt4oor1VoOU. Czas około 12 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 532
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 kwie 2019, 09:37ODPOWIEDZ