Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 cze 2020, 11:25

ŻEBY RZUCIĆ NA KOLANA MOCARSTWO, nie trzeba zielonych ludzików i bomby atomowej. WYSTARCZY ANTIFA: https://www.youtube.com/watch?v=nOG93BY_o4Y. Czas około 25 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 cze 2020, 19:24

Raport o stanie Gminy Poraj za 2019 rok: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6395
Sprawozdania finansowe - Gmina Poraj – 2019 r.: Bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i zestawienia: https://poraj.bip.net.pl/?a=6392.
Urząd Gminy Poraj – 2019 r. Bilans Urzędu Gminy Poraj, rachunek zysków i strat, dodatkowe informację i zestawienia: https://poraj.bip.net.pl/?a=6393.
Jednostki oświatowe. Bilanse szkół i przedszkoli: https://poraj.bip.net.pl/?a=6394.
Informacja w sprawie debaty na temat Raportu o stanie Gminy Poraj: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=5993.
Dla porównania. Sprawozdania finansowe - Gmina Poraj – 2018 r. Komplet dokumentów: https://poraj.bip.net.pl/?a=5933.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 cze 2020, 19:30

ZARZĄDZENIE NR 22.2020 WÓJTA GMINY PORAJ z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Poraj do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6398.
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: https://poraj.bip.net.pl/?a=344.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 cze 2020, 09:03

C.D. Płeć: Płeć psychologiczna. Ogólnie jest to po prostu suma cech osobowości, zachowań, stereotypów i ról płciowych przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej kultury i w drodze socjalizacji, które nie wynikają bezpośrednio z biologicznych różnic w budowie ciała pomiędzy płciami. Mówiąc jeszcze inaczej, płeć psychologiczna człowieka rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata. Kulturowo zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby, koncepcja siebie jako kobiety lub mężczyzny to tożsamość płciowa.
Pojęcie płci psychologicznej wykorzystywane jest do prób zacierania fizycznych różnic płci. Próbuje się forsować pogląd, że różnice płci powodują konflikty w związku dwóch osób, jak i w kontaktach z otoczeniem. Udowadnia się różnymi badaniami, że kobiety wolą kobiecych mężczyzn, a mężczyźni męskie kobiety i takie związki mają być bardziej harmonijne i trawałe. Propagowanie takich tez toruje drogę do akceptacji związków jednopłciowych. Twierdzi się, że nikt tak nie zrozumie kobiety, jak druga kobieta i jak mężczyzna drugiego mężczyznę. A oto przykład: 4 rodzaje płci psychologicznych – jaka jest twoja? https://www.youtube.com/watch?v=phcOmaiqwwU. Czas około 4 minuty.
Płeć kulturowa (ang. gender – rodzaj; w Polsce używa się także tłumaczeń: płeć społeczno-kulturowa oraz społeczno-kulturowa tożsamość płci) oznacza zestaw norm, dotyczących wszystkiego to, co w danej kulturze czy społeczeństwie jest uważane za odpowiednie dla kobiety / dziewczynki lub mężczyzny / chłopca. Narzucanie osobie określonej płci i wymaganie określonych zachowań przynależnych płci przez społeczeństwo traktuje się przez lewicowych rewolucjonistów jako przemoc. Płeć biologiczna przestaje mieć znaczenie. Przekazywany z pokolenia na pokolenie podział na kobiety i mężczyzn przedstawia się jako relikt kultury przeznaczony do likwidacji. Duży udział w tym tradycyjnym podziale przypisuje się religii, kierując na nią całą agresję mniejszości seksualnych. Niewątpliwie kultura i religia ogranicza wolność człowieka, ale jednocześnie pomaga mu realizować się jako istota społeczna. Przestrzega i wstrzymuje człowieka przed czynami aspołecznymi i ryzykownymi. Chroni przed konfliktem z innymi ludźmi grożącym utratą życia. Religia, kultura i obyczaj uchroniły ludzkość przed degeneracją i wyginięciem. Stały się odzwierciedleniem wielowiekowych doświadczeń i potrzeb człowieka. Ograniczały lub wykluczały rozmnażanie się osób z defektami genetycznymi i psychicznymi. Próba zniszczenia kultury zawsze się spotyka z silny sprzeciwem społecznym, dlatego rozpoczęło się ingerowanie w najmłodsze nieukształtowane jeszcze kulturowo pokolenia. Szkoła stała się poligonem doświadczalnym dla ideologii gender. Pod hasłem tolerancji próbuje się zniszczyć ukształtowane i zaprogramowane przez ewolucję naturalne popędy i mechanizmy obronne konieczne do utrzymania następnych pokoleń w dobrej kondycji zdolnych do rodzenia potomstwa.
Już sama młodzież tworzy filmy edukacyjne przeznaczone dla młodzieży wywracające tradycyjny podział płci. A oto jeden z nich: POTWÓR GENDER, czyli mity na temat płci: https://www.youtube.com/watch?v=nPkyEKtPex8. Czas około 9 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Jak rozróżnić płeć? To wcale nie jest proste: https://www.youtube.com/watch?v=NQAPbSW1IJU. Czas około 7 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 cze 2020, 11:20

CZY TRZASKOWSKI SZKOLI BOJÓWKARZY? https://www.youtube.com/watch?v=AEqsIqMdw7s. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Skrajna prawica zgromadzona wokół Konfederacji ciągle ma problemy z rozumieniem świata: https://www.youtube.com/watch?v=7mEoiGIyUMI. Czas około 33 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. Po kilku latach rządów Konfederacji takie protesty białych murzynów na tle ekonomicznym mielibyśmy w Polsce.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 cze 2020, 09:04

Bogatko: Ton niemieckich mediów wobec Polski przypomina ton mediów z lata 1939 r.: https://www.youtube.com/watch?v=OdCt3fxO7qM. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Francja przerażona. Witt: Zarazy już nie ma, a pozostała panika. Francuzi lękają się bezrobocia: https://www.youtube.com/watch?v=gKmt59LNVpA. Czas około 11 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Przełom ws. terapii prof. Raoulta. Witt: Panika we francuskim rządzie. Chodzi o wielkie pieniądze: https://www.youtube.com/watch?v=QamQTL8g_3k. Czas około 13 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 cze 2020, 16:00

Jesteśmy świadkami bardzo perfidnej gry ideologów „nowego porządku” w kierunku wywołania ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i politycznego. Dla środowisk lewicowych kryzys świata kapitalistycznego to szansa na przyspieszenie rewolucji kulturowej to szansa na przejęcie władzy przez „siły postępu, wolności, równości i tolerancji”. Jak na razie nie wiadomo czy wykorzystano przypadkową pandemię, czy celowo ją wywołano do przyspieszenia tego kryzysu (tworząc nowego koronawirusa). W każdym razie plan może być taki: Wypuszczono mało groźnego wirusa, ale mocno zakaźnego. Rządy prawie wszystkich krajów na świecie, nie znając jeszcze szkodliwości wirusa, wprowadziły asekuracyjnie kilkutygodniową izolację społeczną, czego konsekwencją są perturbację gospodarcze i kryzysy polityczne. Zatrzymanie gospodarek, spadek dochodów i wzrost bezrobocia musiało wywołać powszechne społeczne niezadowolenie. To pogorszenie nastrojów lewica na cały świecie próbuje wykorzystać do wywoływania zamieszek, rabunków sklepów i eskalację kryzysu. Jest to w interesie Chin, które mają ambicje stać się przywódcą komunistycznej rewolucji światowej.
Nie wiemy też, czy to są tylko manewry marksistów i postmodernistów, czy zasadnicza próba destabilizacji kapitalizmu? Być może chodzi tylko o uśpienie społeczeństw przed następnym atakiem nowego koronowirusa, bardziej zabójczym. Pandemia wywołuje ataki części społeczeństw na tę część społeczeństwa i rządy, które zastosowały się do zaleceń ekspertów. Oskarża się ich, że ulegli pandemii strachu. Analiza psychologiczna zachowań ludzkich prowadzi do zupełnie odwrotnych wniosków. To nie prawda, że ludzie pod wpływem strachu założyli sobie „kagańce”. Maskę zakładali ludzie świadomi, którzy chronili bardziej otoczenie niż samych siebie, bo takie był cel zakładania masek. Wcześniej nie miało sensu zakładanie masek, ponieważ w skali kraju stwierdzono tylko kilka zakażeń. Dopiero gdy tych zakażeń pojawiło się w Polsce prawie 8 tysięcy i dzienny przyrost zakażeń przekroczył 300, 16 kwietnia wprowadzono obowiązek noszenia masek. To właśnie ludzie, którzy najbardziej panikowali, którzy nie potrafili zarządzać swoim lękiem, wybierali dwa rodzaje zachowań. Albo siedzieli w domach i wpadali w depresję lub problemy psychiczne, albo demonstracyjnie nie stosowali zabezpieczeń, wyśmiewając otoczenie. Podświadomie zastosowali (znaną psychologii) redukcję swojego lęku, stosując projekcję fikcyjnej rzeczywistości i zaprzeczając istnienie pandemii. W ten sposób tchórz mógł się kreować we własnych oczach na bohatera. Dopiero zachorowanie na COWID-19 sprowadza takiego „bohatera” na ziemię i wtedy oprócz dolegliwości somatycznych ujawniają się dolegliwości psychiczne.
KORWIN - BRAUN o Koronawirusie WYPOWIEDZI: https://www.youtube.com/watch?v=_yFR2JGEslQ. Czas około 11 minut.
Te wszystkie propagandowe zabiegi (szczególnie lewicy i skrajnej prawicy) wyśmiewające nadmierną ostrożność przed zakażeniem mają na celu uśpienia społeczeństw przed ewentualnym następny atakiem biologicznym. Wtedy ilość osób niestosujących się do zaleceń specjalistów gwałtownie wzrośnie i powstaną warunki do rozwoju już o wiele groźniejszej pandemii. Nikt nie będzie musiał czegokolwiek zamykać, bo gospodarka wtedy zamknie się sama. Utrata środków do życia, pozamykane szpitale, rozkładające się zwłoki na ulicach, rabujące wszystko, co się da bandy uliczne i powszechny strach dokonają ostatecznego upadku kapitalizmu. Kontynuując tę teorię spiskową, można sobie wyobrazić, jak Chińska Republika Ludowa będzie ratować poszczególne narody przed upadkiem, wprowadzając tam chiński model gospodarczy. Mając jeszcze lek lub szczepionkę na nową pandemię wszystkie narody będą błagały Chińczyków o pomoc. Wreszcie spełni się stara przepowiednia królowej z Saby (Sybilli) o zalaniu świata przez żółtą rasę.
Mamy już bardzo ciekawe zjawiska. Przedstawicielka amerykańskiej lewicy błaga żołnierzy Gwardii Narodowej do klękania i przyłączenia się do protestu: https://www.youtube.com/watch?v=3tdVf-iEjOU. Czas około 4 minut. https://www.youtube.com/watch?v=Ben7985T-4s. Czas około 5 minut. Żąda się przepraszania czarnoskórych za wszystkie krzywdy im wyrządzone przez białego człowieka. Jest nadzieja, że jak Trzaskowski zostanie prezydentem, to katolicy na kolanach również będą przepraszać gejów i lesbijki za wszystkie „krzywdy” im wyrządzone.
Gwardia Narodowa została już zmiękczona przez aktywistów LGBT. Jedynie na amerykańską policję można jeszcze liczyć: https://www.youtube.com/watch?v=4Hn2FjmhP4Q. Czas około 36 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 cze 2020, 21:39

Demonstracja pod amerykańską ambasadą w Warszawie, 06.06.2020 r. Polska lewica popiera amerykańskie burdy uliczne. Warto posłuchać bełkotu polskiej lewicy: https://www.facebook.com/oko.press/vide ... 490959337/. Czas około 80 minut. Na demonstracji widoczni są działacze Antify i uczestnicy wcześniejszych parad równości. Jest to zaplecze polityczne prezydenta Trzaskowskiego. Czy oni wybaczą nam nasz „rasizm”?
A jak jest naprawdę z rasizmem w USA? https://www.facebook.com/93490142004798 ... cation=ufi. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 cze 2020, 11:57

Protest przeciwko przymusowi szczepień - Warszawa 06.06.2020: https://www.youtube.com/watch?v=cFzGpGCOJ6k. Czas około 165 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Nie ma obecnie jeszcze przetestowanych szczepionek na koronawirusa, nie ma żadnych decyzji w sprawie obowiązku szczepień, ale już są organizowane protesty antyszczepionkowe. Nie zdziwiłbym się, że te protesty są finansowane i podburzane przez agenturę chińską. Nie wiadomo, jakie jeszcze pojawią się pandemię i jak będą zabójcze. Zbudowanie silnego ruchu przeciwszczepionkowego skutecznie utrudni walkę z pandemiami. Uśpienie czujności społeczeństwa i silny sprzeciw szczepionkowy to idealne warunki do szybkiego rozwoju następnej pandemii i dalsze niszczenie gospodarki światowej. Jest to jedyna szansa dla Chin do wybicia się na światowego lidera politycznego i gospodarczego. W Chinach władzę wymuszą wszczepienie wszystkich Chińczyków, a tych opornych pochowa się w zbiorowych mogiłach. Śmierć nawet kilkudziesięciu milionów Chińczyków nie wpłynie znacząco na chińską gospodarkę. Wiemy, że Bill Gates i WHO współpracują z Chinami. Jaki szykują plan dla świata, nikt do końca nie wie. Wiadomo, że Chiny mają ambicję stać się światowym przywódcą nowej rewolucji komunistycznej. Już Marks wiedział, że komunizm może się udać tylko w wysoko uprzemysłowionych krajach, a Chiny spełniają ten warunek. Czy Chiny realizują taki plan? Jeżeli tak to mamy niezły paradoks. Chiny organizują protesty przeciw szczepionkom, Gatesa, i WHO po to, aby udało się doprowadzić kraje kapitalistyczne do upadku. W tych protestach oszczędza się Chiny, mimo że bez Chin plany Gatesa i WHO nie mogłyby być zrealizowane. Jeżeli rzeczywiście Chiny organizują protesty ludzi przeciw samym sobie, to jest to mistrzostwem świata.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 cze 2020, 15:25

Szymon Hołownia. KOMPILACJA WYPOWIEDZI. Kandydat na Prezydenta RP: https://www.youtube.com/watch?v=XvWWGL0rNBo. Czas około 10 minut.
Kabaret Moralnego Niepokoju: https://www.youtube.com/watch?v=uSW5hb5uF9U. Czas około 18 minut.
Kabaret. Paranienormalni Tonight - Strawa dla reportera: https://www.youtube.com/watch?v=P-qCBpEihGk. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 cze 2020, 09:26

Jak poznać MANIPULATORA? 4 Charakterystyczne znaki! https://www.youtube.com/watch?v=6E2sS7QVUnU. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Wszyscy jesteśmy niedojrzali? https://www.youtube.com/watch?v=yTaWIAtIXVY. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Jak mieć władzę nad kobietami: https://www.youtube.com/watch?v=8hVWAZZVRt8. Czas około 6 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
NA RATUNEK 112 odcinek 15: https://www.youtube.com/watch?v=KZjJcHv4dD0. Czas około 22 minut.
DLACZEGO JA 19: https://www.youtube.com/watch?v=ntY28Sqto5k. Czas około 26 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 cze 2020, 12:22

Dr Hałat: Wirus z targu z Wuhan to ukuta legenda powtarzana przez lemingów na całym świecie: https://www.youtube.com/watch?v=_Gv4SaOKWOg. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Protesty w USA. BlackLivesMatters a Trump - K. Karoń: https://www.youtube.com/watch?v=8hi3-gn4ccw. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Stany Zjednoczone MOGĄ UPAŚĆ jak RPA: https://www.youtube.com/watch?v=IxZTM70GQwY. Czas około 20 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 cze 2020, 19:45

Zgłoszenie - wniosek zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: https://poraj.bip.net.pl/?a=6402.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 cze 2020, 08:56

CZY SYTUACJA W USA ZAGRAŻA POLSCE? https://www.youtube.com/watch?v=dy0W2crcwGc. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
CZY USA GROZI PARALIŻ? https://www.youtube.com/watch?v=5YkbOYYMxX8. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
JAK EUROPA REAGUJE NA PROTESTY W USA? https://www.youtube.com/watch?v=M4fevr_KROY. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Lasota: W USA są naciski, aby zmniejszyć wydatki na policję. Są miejsca, gdzie lepiej być czarnym: https://www.youtube.com/watch?v=nq2E6ioSkdE. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 cze 2020, 10:20

Rewolucja komunistyczna wchodzi w decydujący etap? Stanisław Michalkiewicz o Trzaskowskim, Hołowni i Stalinie: https://www.youtube.com/watch?v=VkDOTdw7TME. Czas około 53 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 cze 2020, 19:44

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych można dokonać w dniu 12 czerwca 2020 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy Poraj.

maj
Mieszkaniec
Posty: 50
Rejestracja: 15 paź 2018, 20:24

Re: Wiedza społeczna

Post autor: maj » 09 cze 2020, 20:05

letnik pisze:
09 cze 2020, 10:20
Rewolucja komunistyczna wchodzi w decydujący etap? Stanisław Michalkiewicz o Trzaskowskim, Hołowni i Stalinie: https://www.youtube.com/watch?v=VkDOTdw7TME. Czas około 53 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Szanowny Panie,

widzę, iż powołuje się Pan na autorytet niejakiego Stanisława Michalkiewicza. Poniżej zamieszczam krótki cytat z tzw "mediów pisanych" na temat postawy tegoż "prawego" prawicowego publicysty:


Prawicowy publicysta Stanisław Michalkiewicz, który „zasłynął” porównaniem ofiary pedofila do prostytutki, po raz kolejny dał się poznać od jak najgorszej strony. Jego zachowanie skomentował publicysta Tomasz Terlikowski.
Tomasz Terlikowski skrytykował postępowanie Stanisława Michalkiewicza w sprawie ofiary księdza pedofila. „Nie ma w języku ludzi cywilizowanych odpowiednich słów na określenie kogoś, kto najpierw nazywa ofiarę księdza pedofila k***ą, a potem – gdy zostaje za to skazany – ujawnia jej dane. I nie ma dla tego usprawiedliwienia. Żadnego” – stwierdził publicysta.

Co ujawnił Stanisław Michalkiewicz?
Kobieta, której dane ujawnił Michalkiewicz, to bohaterka reportażu Justyny Kopińskiej, znana pod przybranym imieniem „Katarzyna”. W wieku 13 lat została wywieziona przez księdza do innego miasta, gdzie przez kilkanaście miesięcy była więziona i gwałcona. Sąd stwierdził, że ksiądz traktował ją „jak niewolnicę”, „cynicznie wykorzystywał jej sytuację psychiczną i finansową”. W ramach zadośćuczynienia przyznano Katarzynie dożywotnią rentę i milion złotych. Pieniądze miało zapłacić Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, do którego należał krzywdzący dziewczynkę pedofil.

W reakcji na tamten wyrok Michalkiewicz wygłosił szeroko komentowany wywód, w którym atakował ofiarę. – Wiele pań za mniejsze pieniądze spódniczki podciąga, a tu milion i dożywotnia renta. Milion złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie mogą nie zarobić – mówił. Za swoje słowa przyszło mu słono zapłacić. Katarzyna, która miała za sobą próby samobójcze i zdiagnozowany zespół stresu pourazowego, wygrała kolejny proces, w którym uzyskała 150 tys. zł zadośćuczynienia ze strony Michalkiewicza.

Oburzony zajęciem jego konta przez komornika, Stanisław Michalkiewicz podał publicznie prawdziwe imię i nazwisko Katarzyny, a także jej adres. Poprosił też internautów o wsparcie finansowe. Jego posunięcie postanowiła skomentować sama Katarzyna. „Michalkiewicz po tym, jak mój prawnik się nie zgodził na płacenie w ratach, gdyż nie można jemu ufać i oczywiste jest, że będzie próbował zrobić wszystko, aby mi nie zapłacić, po prostu się na mnie zemścił.. Upublicznił moje imię i nazwisko...Kolejny raz wiedział, co zrobić, aby mnie zabolało” – zwróciła uwagę.

„Do wszystkich, również jego obrońców, którzy od dawna próbowali mnie zniszczyć, upokorzyć, zastraszyć – tak NIE NAZYWAM SIĘ KASIA!!!! W końcu się Wam udało!!” – napisała. „Nie daliście mi czasu, szansy, nic. Abym mogła dojść do siebie, odpocząć, ułożyć jakoś choć trochę życie i wtedy podać moje dane, na spokojnie, w zgodnie ze sobą. Nie mam już siły z wami walczyć dalej. Jestem dzięki wam wszystkim wrakiem człowieka, który boi się wejść na skrzynkę pocztową, bo przez ostatnie miesiące zalaliście mnie takim hejtem jak nigdy dotąd. Jako ofiara byłam i jestem gorzej traktowana niż moi oprawcy” – pisała. „Poddaję się! Mam już tego wszystkiego dość. Proszę się ze mną nie kontaktować w żaden sposób. Nie będę odpowiadać na wiadomości” – zakończyła.

Nadal sądzi Pan, że ten pan może być dla kogokolwiek autorytetem ?

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 cze 2020, 10:13

Nigdzie nie powoływałem się na autorytet Michalkiewicza. Wielokrotnie odnosiłem się do jego publikacji krytycznie, więc takie uogólnienie nie ma podstaw. Sprawa, którą Pan opisuje, jest znana i karę grzywny zasądzoną zaocznie Michalkiewiczowi zapłacili jego czytelnicy, organizując zbiórkę pieniędzy. W podobny sposób Michalkiewicz zdobył środki finansowe na wykup swojego mieszkania. Takie zaangażowanie internautów świadczy, że Michalkiewicz cieszy się w pewnych kręgach autorytetem. Same miesięczne dochody Michalkiewicza pochodzące z przelewów internautów są na poziomie kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy zł. i dochody z wydawanych książek też to potwierdzają. Poza dziewiętnastowiecznymi poglądami na gospodarkę Michalkiewicz w wielu przypadkach bardzo trafnie łączy aktualne fakty z historycznymi. Ma wiedzę historyczną i w przystępny sposób ją prezentuje. Oczywiście w pewnych obszarach przesadza i sam przedstawia swoje teorie jako spiskowe, ale zmusza słuchacza do krytycznego myślenia. Po ilości osób regularnie czytających jego komentarze można powiedzieć, że jest dla wielu Polaków autorytetem, szczególnie dla młodzieży.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 cze 2020, 10:16

C.D. Cechy płciowe. Pierwszorzędne cechy płciowe: Żeńskie: jajniki. męskie: jądra.
Drugorzędne cechy płciowe: Żeńskie: srom, łechtaczka, pochwa, macica, jajowody.
Męskie: moszna, nasieniowody, prącie.
Trzeciorzędne cechy płciowe: Kształtują się pomiędzy 10. a 14. rokiem życia.
Żeńskie: biust, specyficzne owłosienie ciała, specyficzne umięśnienie i rozłożenie tłuszczu na ciele, specyficzne proporcje budowy ciała (szerokie biodra itp.), wysoka barwa głosu.
Męskie: specyficzne owłosienie ciała, specyficzne (męskie) umięśnienie i rozłożenie tłuszczu na ciele, specyficzne proporcje budowy ciała (węższe biodra, szersze ramiona itd.), niska barwa głosu, jabłko Adama.
Jest to podział, gdzie pochwę i prącie zaliczono do cech drugorzędnych. Tradycyjny podział jest dwustopniowy, w którym wymienione wyżej cechy pierwszo- i drugorzędowe zalicza się do pierwszorzędowych, a trzeciorzędowe do drugorzędowych.
Płeć mózgu (płeć biologiczna) odpowiada m.in. za większą wrażliwość kobiet i lepszą wyobraźnię przestrzenną mężczyzn. Płeć biologiczna i płeć kulturowa nieodzownie się ze sobą wiążą, bo jedna wynika z drugiej.
Płeć mózgu wpływa na postrzeganie trwałych relacji damsko-męskich. Mężczyźni są z natury żądni nowości i mniej chętnie niż kobiety wstępują w poważne związki, ponieważ często wiąże się to z utratą wolności.
Główne różnice w budowie anatomicznej:
- mózg kobiecy jest mniejszy, a lewa półkula grubsza;
- ciało modzelowate jest większe i grusze u kobiet;
- mężczyźni mają dwa razy większe jądro w obszarze preoptycznym podwzgórza i śródmiąższowe jądro przednie podwzgórza;
- kobiety mają większy prawy płat ciemieniowy niż lewy, mężczyźni – odwrotnie;
- hormony – u mężczyzn przede wszystkim testosteron, u kobiet - estrogen, progesteron, oksytocyna.
Struktura mózgu oraz hormony są różne u kobiet i mężczyzn, co wpływa na odmienne zachowanie. A. Moir i D. Jessel w książce „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między kobietą a mężczyzną” ukazują dwa sposoby widzenia świata – kobiety i mężczyzny, podkreślając jednak, że dotyczą one przeciętnej kobiety i przeciętnego mężczyzny. Ludzie odbiegający od normy, określeni przez przywołanych badaczy jako „osoby z płciowo niewłaściwymi uzdolnieniami”, zdaniem autorów, nie podważają założonej tezy.
Zdolność do wizualizowania położenia, rozmieszczenia czy proporcji, określana wyobraźnią przestrzenną, jest lepiej rozwinięta u mężczyzn, ponieważ u kobiet sprawność przestrzenna kontrolowana jest przez ośrodki w obydwu częściach mózgu, a u mężczyzn funkcja ta ma jedną, ściśle określoną lokalizację – prawą półkulę. Poziom sprawności w danej dziedzinie jest zaś tym wyższy, im bardziej przynależy mu konkretny obszar mózgu (określona funkcja jest wtedy skupiona, nie zaś rozproszona, co przekłada się na bardziej sprawne działania).
Kobieta płacze częściej niż mężczyzna, ponieważ dociera do niej więcej bodźców emocjonalnych, a zatem ma więcej powodów do płaczu. Często jest to reakcja przesadna. Panowie płaczą, jeśli wydarzy się coś naprawdę znaczącego. Powiedzenia typu: „płacze jak baba”, powodują, że wrażliwość kobiet przedstawiana jest w negatywnym świetle.
Czy płeć mózgu istnieje? https://www.youtube.com/watch?v=pyynPAEXFq0. Czas około 4 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Tak wygląda edukacja seksualna 9-latków w Niemczech: https://www.youtube.com/watch?v=RyRlzcbiezo. Czas około 4 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 cze 2020, 13:51

Marek Wróbel: Rafał Trzaskowski nie jest mężem stanu. Nie jest w stanie wygrać z Andrzejem Dudą: https://www.youtube.com/watch?v=seYykhVLaaw. Czas około 20 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Stare i najnowsze sondaże prezydenckie (I tura i II tura): http://ewybory.eu/wybory-prezydenckie-2 ... zydenckie/.

maj
Mieszkaniec
Posty: 50
Rejestracja: 15 paź 2018, 20:24

Re: Wiedza społeczna

Post autor: maj » 10 cze 2020, 22:15

Gdzie jest Antoni, znowu Go ZAmkli w szafie ?

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 cze 2020, 10:07

Panie Maj, nie wiem, co to znaczy „zamkli”, bo w języku polskim to słowo nie występuje. Prawdopodobnie chodzi o słowo zamknęli, więc specjalnie dla Pana Maja Antoni Macierewicz nadaje na wolności. 04.06.20 r.: https://www.youtube.com/watch?v=hVz4xK7ui7o. Czas około 3 minuty.
https://www.youtube.com/watch?v=BUNo7_EnFH4. Czas około 19 minut.
Dołączam życzenia zdrowia i radosnego nastroju.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2020, 11:04 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 cze 2020, 10:10

Witold Gadowski i „ruscy agenci”. Jaka jest prawda? https://www.youtube.com/watch?v=z0OTo5wM-ho. Czas około 26 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
KTO WYWOŁUJE ROZRUCHY W EUROPEJSKICH MIASTACH? https://www.youtube.com/watch?v=IM2qj4D7-EI. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Kurczaki faszerowane hormonami - dzieci szybko rosną, a mężczyźni niewieścieją? https://www.youtube.com/watch?v=g2F4dNQRUrQ. Czas około 7 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 cze 2020, 13:48

Prof. Gut: Szwedzi schrzanili sprawę z pandemią. Następna fala zależy od wygaszenia obecnej pandemii: https://www.youtube.com/watch?v=HKi-_NMwWqM. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Poważna polityka na wesoło: Polska oczekuje na miłość, nie na... "ciupcianie"! https://www.youtube.com/watch?v=gAGxF7DLM10. Czas około 21 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
CIOCIA Z AMERYKI wersja rozbierana: https://www.youtube.com/watch?v=4wuHxYOmXOk. Czas około 18 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 cze 2020, 15:42

Pojawił się dziwaczny artykuł w Dzienniku Zachodnim dotyczący przejścia podziemnego w Żarkach Letnisku: https://dziennikzachodni.pl/zarki-letni ... 1-15017919. Wydaje mi się, że wątpliwości mieszkańców są przedwczesne. Prawdopodobnie będą zejścia prosto z peronu lub obok schodów prowadzących do tunelu, na ul. PCK, lub Spokojną. Tylko osoba, która będzie chciała przejść przez tory, będzie musiała skorzystać z tunelu. W przeciwnym razie przejście podziemne nie miałoby sensu. Służyłoby tylko do przejścia z peronu na peron.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 cze 2020, 21:05

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. Powtórzenie powołania komisji wyborczych. https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6421.
Zarządzenie Wójta Gminy Poraj Nr 24.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Poraj: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6422.
Wykaz nieruchomości: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6422.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 cze 2020, 08:41

Koronawirus bez cenzury. Witamina D a COVID-19. Nie smaż się na słońcu - to groźne dla zdrowia: https://www.youtube.com/watch?v=pK69euUYWbs. Czas około 23 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
WEWNĘTRZNY KRYTYK - jak przestać się bać? https://www.youtube.com/watch?v=tuavW1eBC1s. Czas około 11 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Dlaczego kłamiemy? Nowe spojrzenie na kłamstwo: Czas około 11 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Mierzymy SZKODLIWOŚĆ 5G: https://www.youtube.com/watch?v=XWf62XsU8qU. Czas około 10 minut.
NA RATUNEK 112 odcinek 16: https://www.youtube.com/watch?v=EDonO_I_pZ0. Czas około 19 minut.
TRUDNE SPRAWY 23: https://www.youtube.com/watch?v=EqZcJnYqcA4. Czas około 24 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 cze 2020, 15:55

Tęczowa impreza pod Pałacem Prezydenckim. Protest przeciw podpisaniu Karty Rodziny: https://www.facebook.com/oko.press/vide ... 455249094/. Czas około 40 minut.
R. Ziemkiewicz - homoseksualne hece i tańce pod Pałacem Prezydenckim. Polska na Dzień Dobry: https://www.youtube.com/watch?v=uwvcSypXicA. Czas około 25 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 cze 2020, 16:50

BEZ SPINY: https://www.youtube.com/watch?v=H-yGuz-Wxp4. Czas około 31 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 cze 2020, 17:16

„Konfederaci mają swój rozumek”: https://www.youtube.com/watch?v=vvkjd3npQ0I. Czas około 27 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

maj
Mieszkaniec
Posty: 50
Rejestracja: 15 paź 2018, 20:24

Re: Wiedza społeczna

Post autor: maj » 12 cze 2020, 22:52

letnik pisze:
11 cze 2020, 10:07
Panie Maj, nie wiem, co to znaczy „zamkli”, bo w języku polskim to słowo nie występuje. Prawdopodobnie chodzi o słowo zamknęli, więc specjalnie dla Pana Maja Antoni Macierewicz nadaje na wolności. 04.06.20 r.: https://www.youtube.com/watch?v=hVz4xK7ui7o. Czas około 3 minuty.
https://www.youtube.com/watch?v=BUNo7_EnFH4. Czas około 19 minut.
Dołączam życzenia zdrowia i radosnego nastroju.
Jeśli nie jest Pan w stanie zrozumieć ironii w słowie pisanym i nie odróżnia prawidłowo pisanego słowa "zamknęli" od szyderczo pisanego "ZAmkli", to niestety potwierdza śmiało potwierdzoną tezę o Pańskiej ograniczoności.

"Trzask, prask i po długopisie"

Pozdrawiam, i życzę miłego dnia

Maj

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 cze 2020, 09:31

Niestety wychowanie na bolszewickich wzorcach wychodzi na każdym kroku. Szyderstwo, inwektywy i zabójstwa to narzędzia prawdziwego internacjonalisty. Natomiast nadzieja związana z „długopisem” jest konieczna do zachowania równowagi psychicznej po obu stronach konfliktu. Dla jednych wiąże się z chaosem politycznym i podporządkowaniem obcym, a dla drugich stabilizacją i rozwojem polskiej suwerenności.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 cze 2020, 09:33

Krzysztof Karoń: Amerykanie chcą kraść! Czy Trump to zatrzyma? Tomasz Sommer NCzasTV: https://www.youtube.com/watch?v=QwCKAnD0vt0. Czas około 64 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
DEBATY W KAMPANII POTRZEBNE WYBORCOM? https://www.youtube.com/watch?v=WsKBPoD2lg0. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 cze 2020, 14:23

SONDAŻ PREZYDENCKI. KTO ZYSKUJE, KTO TRACI? https://www.youtube.com/watch?v=NEfJRHPUd04. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
DLACZEGO TRZASKOWSKI UDAJE KONSERWATYSTĘ? https://www.youtube.com/watch?v=mK55fnDbuPk. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 cze 2020, 17:47

Krzysztof Bosak. Najlepsze Wypowiedzi cz. 4 KORONAWIRUS. Wybory Prezydenckie: https://www.youtube.com/watch?v=j1OdbU-Dm6c. Czas około 9 minut.
Kabaret. Wójt po wyborach: https://www.youtube.com/watch?v=zUB_MYEmhfE. Czas około 10 minut.

maj
Mieszkaniec
Posty: 50
Rejestracja: 15 paź 2018, 20:24

Re: Wiedza społeczna

Post autor: maj » 13 cze 2020, 22:27

letnik pisze:
13 cze 2020, 09:31
Niestety wychowanie na bolszewickich wzorcach wychodzi na każdym kroku. Szyderstwo, inwektywy i zabójstwa to narzędzia prawdziwego internacjonalisty. Natomiast nadzieja związana z „długopisem” jest konieczna do zachowania równowagi psychicznej po obu stronach konfliktu. Dla jednych wiąże się z chaosem politycznym i podporządkowaniem obcym, a dla drugich stabilizacją i rozwojem polskiej suwerenności.
Szanowny Panie,

nikogo nie zamierzałem zabijać i nikt nie jest dla mnie wrogiem któremu nie byłbym w stanie przebaczyć po popełnionej przez niego podłości.........dotyczy to również Szanownego Pana.

Życzę miłej nocy.

"Trzask, prask i po długopisie"

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 cze 2020, 10:05

Szanowny Panie, ja nie pisałem o Panu, ale o internacjonalistach. Mógł Pan się odciąć od internacjonalizmu, jednak Pan tego nie zrobił i złożył deklarację o niezabijaniu nawet w obliczu podłości. Jakoś Panu nie wierzę, gdy czytam Pana hasło wyborcze: „Trzask, prask i po długopisie". Muszę przyznać, że hasło to jest krótkie, wyraziste, informuje w sposób skoncentrowany o programie opozycji i jest inspiracją do zdecydowanego działania. Hasło to ujawnia „geniusz” autora i wyraża jego poglądy. Na Pana miejscu zgłosiłbym je do sztabu wyborczego Trzaskowskiego.
„Trzask, prask i po długopisie" sugeruje fizyczną likwidację długopisu. Nie zamknięcie do piórnika, niewrzucenie do śmietnika, ale ma być „po długopisie”. Autor hasła jednak nie użył słowa „pif paw” co można uznać za objaw rozsądku lub lęku przed karą. Ratowania internacjonalizmu i socjalistycznej ojczyzny wymaga od strażników rewolucji jednak poświęcenia i zdecydowanego działania.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 cze 2020, 10:07

C.D. Płeć biologiczna a płeć kulturowa. Współczesna socjologia i psychologia zaczęła od pewnego czasu rozróżniać płeć biologiczną od płci kulturowej (ang. sex i gender). Termin płeć biologiczna (ang. sex) odnosi się do różnic anatomicznych. Różnice te obejmują funkcje reprodukcyjne, hormonalne, anatomiczne - zdeterminowane biologicznie i niezależne od czynników społecznych. Angielski termin gender określa zaś płeć w kontekście kulturowym - zachowania, postawy, motywy, które dane społeczeństwa uważają za właściwe dla danej płci. Tak jak płeć biologiczna odnosi się do somatyki, tak płeć kulturowa odnosi się do psychiki.
Różnice wynikające z płci biologicznej dotyczą przede wszystkim wpływu na zachowanie czynników biologicznych takich jak np. hormonów. Przykładowo: statystycznie częstsze większe stężenie androgenów w ciele mężczyzn determinuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia u nich zachowań agresywnych. Na całym świecie chłopcy częściej uczestniczą w brutalnych zabawach, są bardziej aktywni fizycznie. Przeciętny mężczyzna jest bardziej skory do używania przemocy, tak werbalnej, jak fizycznej, także wojny i inne konflikty najczęściej są domeną mężczyzn. Wynika to z faktu, że stężenie testosteronu w krwi mężczyzn jest wyższe niż u kobiet. Analogiczne wyniki uzyskano w badaniu osób tej samej płci: im wyższy poziom testosteronu u badanego, tym większa jest jego skłonność do zachowań agresywnych, podejmowania ryzyka i konkurencji z innymi w warunkach stresu.
Szczególnym przypadkiem pokazującym rolę androgenów w kształtowaniu płci jest specyficzna mutacja stwierdzona u mężczyzn w niektórych regionach Dominikany, która powoduje brak dihydotestosteronu powodującego wykształcenie płci męskiej w wieku płodowym. Dzieci z tym defektem rodzą się jako dziewczynki, po czym - po rozpoczęciu wydzielania testosteronu w wieku dojrzewania - przechodzą maskulinizację, z wykształceniem penisa, jąder oraz zmianami zachowania charakterystycznym dla chłopców - w tym skłonnością do ryzyka i zainteresowaniem płcią przeciwną.
Poziom testosteronu ma też prawdopodobnie wpływ na zdolności twórcze, przynajmniej w zakresie muzyki. W latach 80. i 90. XX w. w Berlinie Marianna Hassler badała poziom testosteronu u muzyków zajmujących się kompozycją: był on niższy niż w kontrolnej grupie mężczyzn o innych zawodach, natomiast kompozytorki miały wyższy poziom tego hormonu niż kobiety w grupie kontrolnej.
Wpływ na zachowanie ludzi i zwierząt mogą mieć różne substancje - ponieważ w organizmach kobiet i mężczyzn niektóre z nich mają różny poziom, powstawać będą różnice między najczęstszymi zachowaniami przedstawicieli obu płci. Substancje chemiczne obecne w ludzkich organizmach mogą mieć wpływ tylko lub przede wszystkim na aktualne zachowanie. Na przykład, po spożyciu alkoholu będzie to najczęściej zachowanie nietypowe. W pewnych przypadkach poziom substancji chemicznych może determinować stałe cechy: dzieje się tak w początkowych stadiach rozwoju osobniczego, gdy struktury mózgowe nie są jeszcze w pełni ukształtowane. Hormony oraz inne substancje obecne w ciałach decydują o budowie mózgu: w zależności od ich poziomu, mózg rozwija się w takim lub innym kierunku, co ma ogromny wpływ na późniejsze zachowania, postawy, reakcje. Jednocześnie różny poziom odpowiednich substancji w ciałach kobiet i mężczyzn powodować będzie różne ścieżki rozwoju struktur mózgowych, a tym samym różnice w skłonnościach do danych zachowań.
Jak tworzy się płeć u dziecka? Jakie są rodzaje płci? https://www.youtube.com/watch?v=Hf_TlWysQag. Czas około 5 min.
Płeć dziecka. Zaburzenia rozwoju płci dziecka: https://www.youtube.com/watch?v=vuiqAKzhdqU. Czas około 3 min.
Określenie płci dziecka i zaburzenia rozwoju płci: https://www.youtube.com/watch?v=n2N8Wh9SVPg. Czas około 2 min.
Dysforia płci - zaburzenie identyfikacji płciowej w dzieciństwie: https://www.youtube.com/watch?v=M1fybpoGtbw. Czas około 1 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 cze 2020, 11:07

CZEKA NAS KRYZYS POLITYCZNY I MORALNY: https://www.youtube.com/watch?v=3KV9n8u7iME. Czas około 19 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Jaś Kapela ratuje świat, zafascynowana Manuela Gretkowska i ultimatum Mateusza Damięckiego: https://www.youtube.com/watch?v=8Ye8nvUU4ww. Czas około 12 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 cze 2020, 14:47

Alina Nowak: Nie ma skokowego wzrostu bezrobocia. Dane o rządowej pomocy bronią się same: https://www.youtube.com/watch?v=-_GzsLo79JE. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

Kabaret. Próba Poderwania Kobiety - Kabaret Czesuaf i Gość: https://www.youtube.com/watch?v=6GagdYi7gUU. Czas około 30 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 cze 2020, 08:51

Kampania PO i R. Trzaskowskiego - Warzecha, Koziński. Salonik Polityczny Ziemkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=7vM8lpMPHXI. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
KO vs PIS, a Konfederacja - Ł. Warzecha, A.Koziński. Salonik Polityczny Ziemkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=a0m8l6QSI_A. Czas około 20 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Koronawirus w kampanii wyborczej - Warzecha, Koziński. Salonik Polityczny Ziemkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=YEEt1S8kwFw. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 cze 2020, 10:53

Świr, czy wróżbita i uzdrowiciel? Co czeka Polskę? Marcin Wierzbicki, znany bardziej jako ZEFIR nie pozostawia złudzeń - nadchodzi trudny czas dla Polski. Suwerenność jest bardzo zagrożona! Coś mi ten wróżbita wygląda na geja, co podobno podnosi jego wiarygodność. WSTRZĄSAJĄCA PROGNOZA DLA POLSKI 2020 - Czy to się sprawdzi? Marcin ZEFIR Wierzbicki © VTV: https://www.youtube.com/watch?v=5oZPKzsYwI4. Czas około 42 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25. Film z 11 czerwca 20 r. pokazuje, jak ludzie nawiedzeni kreują rzeczywistość. Jedni straszą korona wirusem, inni go lekceważą. Najważniejsze jest podsycanie emocji i podziałów. Ludzie muszą w coś wierzyć. Gdy religia upada, pustkę wypełniają wróżbici lub polityczni jasnowidze i manipulatorzy. Wierzbicki góruje nad nimi, ponieważ czerpie wiedzę prosto z „pól morficznych”, które są nieomylne i szybsze od światła. Rzeczywiście wchodzimy w trudne czasy i tylko zdrowy rozsądek może nas uratować.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 cze 2020, 15:15

Wojna ideologiczna wchodzi w ostatnie stadium. Rewolucja obyczajowa jest już na wyciągnięcie ręki. Onet zawsze tam gdzie są geje. Rozgrzewa emocję i potęguje chaos, a wrogowie Polski się cieszą. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Lublinie:
https://youtu.be/AbQWSqP2cjE?t=3814. Transmisja rozpoczyna się dopiero od 64 minuty i kończy na 152 minucie, czyli trwa około 88 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 cze 2020, 09:01

Czy istnieją rasy ludzkie? https://www.youtube.com/watch?v=2MzCRqMrttw. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Skąd się biorą RASIŚCI? Psychologia rasizmu i uprzedzeń: https://www.youtube.com/watch?v=umXY-BtEUVQ. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Jak przestać się martwić? . TAOizm: https://www.youtube.com/watch?v=jKDFLNzA7hA. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Jak sprawdzić, czy telefon nas podsłuchuje?: https://www.youtube.com/watch?v=o0U3csMrtQQ. Czas około 14 minut.
NA RATUNEK 112 odcinek 17: https://www.youtube.com/watch?v=y1GFMD4R5vM. Czas około 20 minut.
DLACZEGO JA 20: https://www.youtube.com/watch?v=fsNnQU2TZ1Y. Czas około 25 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 cze 2020, 09:20

Czy istnieje ideologia LGBT? Maciejewski: Nie ma przypadku, aby postęp LGBT został odwrócony: https://www.youtube.com/watch?v=cmWxp2wyWE4. Czas około 14 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
CZY SPÓR O IDEOLOGIĘ LGBT WPŁYNIE NA WYNIK WYBORÓW? https://www.youtube.com/watch?v=9LRYae8Ap1E. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Bielewicz: Pandemia powraca w Chinach. USA wyjdzie z tego kryzysu jako największa gospodarka: https://www.youtube.com/watch?v=B7sUGIRXLgY. Czas około 12 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 cze 2020, 10:03

Biniecki: W USA trwa anarchizacja państwa. Policji się zaleca, żeby oddawać pole protestującym: https://www.youtube.com/watch?v=AHi4PdSvWaE. Czas około 14 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Dr Brzeski: Widzimy ostatnie podrygi cywilizacji. To masowe odebranie zdolności zdrowego myślenia: https://www.youtube.com/watch?v=KdOF4AmRpOw. Czas około 17 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 cze 2020, 14:33

Wołczyk: W Hiszpanii powstaje gejowska biblia. Przekonuje się dzieci, że życie LGBT jest ciekawsze: https://www.youtube.com/watch?v=zoGlpf4tuCc. Czas około 11 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Aktualny komentarz polityczny konserwatywnego liberała Michalkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=HzXouPgren0. Czas około 37 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 cze 2020, 09:24

C.D. Płeć biologiczna a płeć kulturowa. W 2002 roku badania Gerianna Alexandera przeprowadzone na małpach Cercopithecus aethiops sabaeus wykazały, że płeć osobników tego gatunku ma znaczenie w zainteresowaniach zabawkami określonego typu. Osobniki płci męskiej preferowały zabawki kojarzone z zabawami „męskimi", osobniki płci żeńskiej zaś - bawiły się wszystkimi zabawkami. Podobne badania przeprowadził Kim Wallen w 2008 roku. Psycholog zasugerował, iż wyniki tych badań można ekstrapolować na ludzi, co miałoby świadczyć, iż istnieją czynniki biologiczne płci, które determinują rodzaj preferowanych zabawek wśród dzieci. Również obserwacje dokonywane w kibucach w roku 1951 nie potwierdzają teorii o czysto kulturowym uwarunkowaniu ról płciowych.
Kibuc - spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem. Analiza zabaw dzieci wychowywanych w ściśle egalitarnym środowisku pokazała, że chłopcy częściej niż dziewczynki bawili się przedmiotami (41% do 30%), w szczególności dużymi i wymagającymi większej siły fizycznej (17% do 9%). W zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną angażowało się 33% chłopców i 21% dziewczynek. Dziewczynki z kolei preferowały zabawy werbalne i związane z wyobraźnią (39% do 24%). Pomimo że od początku działalności kibuców starano się zacierać różnice między poszczególnymi płciami oraz związanymi z nimi rolami, z upływem czasu większość kobiet i mężczyzn powróciła do tradycyjnych ról płciowych. Zjawisko to występowało zwłaszcza w pokoleniu urodzonym i wychowanym w kibucu, które nie doświadczyło tradycyjnych form wychowania.
Różnice wynikające z płci kulturowej. Już od momentu narodzin rozpoczyna się intensywna internalizacja oczekiwań w zakresie płci. Dziewczynki i chłopców inaczej się ubiera, inaczej traktuje. Badania nad tym zjawiskiem dowodzą, że rodzice określają swoje nowo narodzone dzieci w różny sposób, w zależności, od tego, jakiej są one płci. Dziewczynki opisywane są za pomocą słów mała, delikatna, piękna, chłopcy zaś za pomocą słów mocny, dziarski, silny. W rzeczywistości noworodki biorące udział w badaniu nie różniły się wzrostem, wagą, czy stanem zdrowia. Przez cały okres dzieciństwa oczekiwania dotyczące płci są wzmacniane poprzez różnicowanie i grupowanie dzieci pod względem płci. Rodzice, nauczyciele, oraz inne osoby mające kontakt z dziećmi używają różnych ścieżek komunikacji i inaczej traktują dzieci w zależności od tego, do jakiej należą płci. W ten sposób bezpośrednio lub poprzez kontekst przekazują młodemu pokoleniu swoje oczekiwania dotyczące jego zachowań. Jednocześnie każde „nieprawidłowe" zachowanie spotyka się z dezaprobatą. Dotyczy to zwłaszcza chłopców, których „niemęskie" zachowania są szczególnie piętnowane i wyśmiewane. Jest to działanie wzmacniające identyfikację płci, co podtrzymuje istnienie gatunku ludzkiego. Tolerowania niewieścienia chłopców prowadzi do zaniku w mężczyznach instynktu rozmnażania i preferowania zachowań homoseksualnych. Jednym z celów edukacji seksualnej jest wzmocnienie tego zjawiska pod hasłem tolerancji. Niektórzy badacze zwracają uwagę na fakt, że tradycyjne postrzeganie płciowych ról społecznych jest przykładem „nieświadomego seksizmu" - systemu przekonań, które przyjmujemy, nie zdając sobie z tego sprawy, bez udziału krytycznej refleksji, jako nieuchronną konieczność. Według nich ludzie akceptują różne przekonania związane z tym, co kobiety i mężczyźni mogą lub powinni robić, nie uświadamiając sobie alternatywy. Jednocześnie każdego, kto nie myśli tak jak oni skazują na ostracyzm społeczny.
Początki emancypacji. W czasie II wojny światowej, gdy mężczyzn wysłano na front, kobiety musiały zająć ich miejsce, zmniejszając w ten sposób poziom stereotypizacji płciowej. Zarówno rozwijający się od połowy XIX wieku ruch feministyczny, jak i zmiany polityczne, industrializacja oraz dwie wojny światowe, które wymusiły opuszczenie przez kobiety tradycyjnie przypisywanych im przestrzeni społecznych, doprowadziły do silnych przeobrażeń i powstania nowych możliwości w ramach wzorca ról kobiecych i męskich; przy czym mieliśmy tu do czynienia z silniejszą liberalizacją postrzegania ról kobiecych niż ról męskich, także teraz przestrzeń możliwości jest dla kobiet znacznie większa niż dla mężczyzn. I tak np. młoda kobieta chcąca podjąć studia na kierunku biologicznym czy chemicznym spotyka się ze zrozumieniem i akceptacją, nawet gdy szanse na uzyskanie pracy po takich studiach dla niej są mniejsze niż dla mężczyzny z takim samym wykształceniem. Jednak mężczyzna, który więcej niż przez kilka miesięcy zajmuje się domem, ponieważ np. jego żona ma lepsze wykształcenie, spotyka się zazwyczaj z niezrozumieniem zarówno ze strony mężczyzn, jak i kobiet. Mężczyźni, którzy nie realizują oczekiwań społecznych dotyczących płci, bardziej od kobiet narażeni są na zachowania agresywne ze strony innych jednostek. Osoby takie określa się mianem zniewieściałych, podczas gdy nie ma analogicznego określenia dla kobiet.
Androginiczność. Zdaniem Elliota Aronsona narzucany przez społeczeństwo przymus realizacji sztywnych ról społecznych jest ograniczający i stanowi przeciwieństwo wszechstronnego i pełnego rozwoju, sugerując jednocześnie odrzucenie tradycyjnego modelu ról społecznych na rzecz androginiczności. Androginiczność polega na świadomym przezwyciężeniu społecznych oczekiwań związanych z płcią i uznaniu, że każdy człowiek może prezentować wybrane przez siebie, a nie otoczenie postawy, motywy czy zachowania. Jak pisze amerykańska badaczka Sandra Bem: każdego człowieka należy zachęcać, aby umiał działać skutecznie i wyrażać swoje uczucia, żeby był stanowczy i ustępliwy, męski i kobiecy - w zależności od sytuacji.
Fakty biologiczne, których nikt nie chce znać - ROGAN & PETERSON: https://www.youtube.com/watch?v=K9BakxszIKw. Czas około 8 minut.
Czy płeć jest konstruktem społecznym? Jordan B Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=FuTljLv2hNY. Czas około 6 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 cze 2020, 10:13

POSTANOWIENIE NR 40/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6429. Postanowienie (nowy skład komisji wyborczych) dotyczące gminy Poraj jest na załącznikach od nr 161 do nr 167 (gdzieś w połowie dokumentu). Nie wiem po co, gmina umieściła wszystkie załączniki (w sumie 311) dotyczące innych gmin.
Pierwsze spotkania członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Poraj: https://poraj.bip.net.pl/?a=6435.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, nr 2 - Czwartek (18.06.2020) - godz. 16.00.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, nr 5, nr 6 - Piątek (19.06.2020) - godz. 16.00.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, nr 7 - sobota (20.06.2020) - godz. 9.00.
ZAWIADOMIENIE. W dniu 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 8 00 w Urzędzie Gminy w Poraju – sala nr 218 – odbędzie się posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6427.
ZAWIADOMIENIE. W dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Poraju – sala nr 220 – odbędzie się posiedzenie KOMISJI ds. BUDŻETU ORAZ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6431.
ZAWIADOMIENIE. W dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 8.30 w Urzędzie Gminy w Poraju – sala nr 220 – odbędzie się posiedzenie KOMISJI ds. OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6434.

widz
VIP
Posty: 652
Rejestracja: 28 lip 2010, 14:20

Re: Wiedza społeczna

Post autor: widz » 18 cze 2020, 11:47

Proszę mi odpowiedzieć dlaczego skład Komisji wyborczych ustalany był w gminie Poraj od nowa? Najpierw były bojkotowane wybory 10 ,05.2020 r i KO nie nie podawała swoich kandydatów do komisji - sytuację ratowali tylko ludzie Polsce oddani a teraz te osoby powywalano z komisji wyborczych i podano nowe osoby. Dlaczego Pani Sekretarz gminy tak zadziałała czy miała na to pozwolenie? Jak to się stało i dlaczego?

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 cze 2020, 12:25

Ziemkiewicz OSTRO u Roli: Społeczność LGBT nie istnieje! O USA, WHO, Pandemii, Bosaku, PiS i Dudzie! https://www.youtube.com/watch?v=P9v_deKCgag. Czas około 82 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Pan kandydat Trzaskowski dopiero może to zrobi, a pan prezydent Duda już to robi! - S. Michalkiewicz: https://www.youtube.com/watch?v=bLSQeY6W94A. Czas około 21 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 cze 2020, 12:41

Drogi Widzu. Odpowiedź jest prosta. Wywalono z komisji te osoby, które mogłyby uniemożliwić zwycięstwo słusznego i postępowego kandydata. Przecież nasi decydenci wyszkoleni przez swoich rodziców lub osoby prowadzące, wyznają zasadę światowej sławy socjalisty i demokraty Stalina, że o zwycięstwie wyborczym decydują nie ci, co głosują, ale ci, co liczą głosy.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 cze 2020, 17:09

Palade: Mieliśmy pośmiewisko a nie debatę prezydencką. Mogła doprowadzić do demobilizacji Polaków: https://www.youtube.com/watch?v=tG0GGw8mqEI. Czas około 22 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Wybranowski: Trzaskowski zaorał Hołownię i Biedronia. Po tej debacie można mówić o przegranych: https://www.youtube.com/watch?v=etjtveRwcV0. Czas około 28 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
ROBERT BIEDROŃ Zabawne Momenty. Wybory Prezydenckie: https://www.youtube.com/watch?v=40BrEKpJpZc. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 cze 2020, 10:17

Bogatko: Marks był rasistą. Zapomina się o tym. Lewica jednak nie wymienia go wśród rasistów: https://www.youtube.com/watch?v=d1TLNpNgIDI. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Ksiądz prowokator czy obrońca prawdy: https://www.youtube.com/watch?v=ehJ1Wk40W0w. Czas około 4 minuty.
Uwaga! Film tylko dla dorosłych. Podaje link do tego filmu, aby pokazać „patriotyzm” i „miłość” do Polaków, osób kochających Rosję. Ci ludzie nazywają się narodowcami i razem z Rosją chcą bronić wartości chrześcijańskich w Polsce karabinem. Czy Niemcy (wraz z polskim stronnictwem niemiecko-ruskim) pomogą im w tej misji, wszystko zależy od Trumpa. Fragmenty filmów z udziałem Jabłonowskiego i Osadowskiego z kanału Niezależna Polska TV: NIE NOŚCIE TYCH JEBANYCH MASEK: https://www.youtube.com/watch?v=b5aG1TKRBrg. Czas około 4 minuty. Wchodzimy w bardzo trudny okres. Podejmowane są próby wywołania światowego chaosu. Zbyt długi okres pokoju tworzy w społeczeństwach podświadome napięcie, które musi znaleźć ujście. Jak to się zakończy, nie wiadomo. Wiadome jest, że tylko zdrowy rozsądek i instynkt samozachowawczy (jeżeli jeszcze istnieje) może nas uchronić przed samounicestwieniem.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 cze 2020, 15:32

LGBT - mur fanatycznej wściekłej nienawiści - Rafał Ziemkiewicz | Polska Na Dzień Dobry: https://www.youtube.com/watch?v=SGmTsgkxHEg. Czas około 22 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
BEZ SPINY. CZY TRZASKOWSKI PRZESTRASZYŁ SIĘ "MENELOWEGO" ŻÓŁTKA? https://www.youtube.com/watch?v=3oDWtxg6sFY. Czas około 31 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
JANUSZ STARTUJE W WYBORACH PREZYDENCKICH. Kabaret Czwarta Fala: https://www.youtube.com/watch?v=xjFiJk3CeZI. Czas około 10 minut.
JANUSZ NA PREZYDENTA ! Spot Wyborczy 2020 (parodia wybory). Kabaret Czwarta Fala: https://www.youtube.com/watch?v=k7G3fBWq70w. Czas około 4 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 cze 2020, 09:22

Koronawirus a dieta. Jak być odpornym na SARS-Cov-2?. Koronawirus bez cenzury: https://www.youtube.com/watch?v=0ssy__H_Clw. Czas około 39 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Koronawirus w Chinach. Strach przed drugą falą epidemii zmusza niektórych do ucieczki z Pekinu: https://www.youtube.com/watch?v=wMdKsMwUxTk. Czas około 1 minuta.
Koronawirus w Chinach. Najpoważniejszy skok infekcji od lutego. Wracają restrykcje: https://www.youtube.com/watch?v=7LnOvgNeWBc. Czas około 1 minuta.
Jak przestać przejmować się opinią innych? Stoicyzm: https://www.youtube.com/watch?v=8Z2-F9Hq9ls. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
NA RATUNEK 112 ODC. 18: https://www.youtube.com/watch?v=tDWsZiUquoU. Czas około 14 minut.
TRUDNE SPRAWY 24: https://www.youtube.com/watch?v=mVHDk8JAhLM. Czas około 32 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 cze 2020, 12:13

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6426.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6436.
Dochody ogółem. Plan: % 54.022.137,37 zł Wykonanie: 49.353.965,36 zł. 91,36 %.
Ogólny podział dochodów:
Dochody własne. Plan: 24.876.037,80 zł. Wykonanie: 23.812.138,94 zł. 95,72%.
Dochody majątkowe. Plan: 5.794.521,22 zł. Wykonanie: 2.811.000,70 zł. 48,51%.
Subwencje. Plan: 9.651.102,00 zł. Wykonanie: 9.651.102,00 zł. 100,00%.
Dotacja celowe. Plan: 13.700.476,35 zł. Wykonanie: 13.079.723,72 zł. 95,47%.
Dochody bieżące razem. Plan: 48.227.616,15 zł. Wykonanie: 46.542.964,66 zł. 96,51%.
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2019 r. (pozytywna z zastrzeżeniami): https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6437.
Łączna kwota długu Gminy na koniec 2019 r. według RIO wynosi 27 728 468 zł.
Skład Orzekający RIO wskazuje na niskie wykonanie planu dochodów majątkowych (48,51%) w tym ze sprzedaży majątku (22,34%). RIO kolejny raz napomina, że Gmina Poraj powinna kontynuować działania wynikające z programu postępowania naprawczego oraz wdrażać inne działania oszczędnościowe służące naprawie sytuacji finansowej Gminy.
ZAWIADOMIENIE o XVIII sesji Rady Gminy Poraj w dniu 26 czerwca 2020 r. - TRYB ZDALNY: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6438. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Poraj za 2019 rok. Wotum zaufania i absolutorium dla wójta.
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Poraj: https://poraj.bip.net.pl/?a=6439.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 cze 2020, 10:40

CZY TRZASKOWSKI CHCE WYPROWADZIĆ LUDZI NA ULICĘ? https://www.youtube.com/watch?v=Ba5NlM2Gsc8. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Kto jest gejem według Wyborczej - J. Liziniewicz. Specjaliści Od Wszystkiego: https://www.youtube.com/watch?v=qlB4PNeYtKM. Czas około 23 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
KONFEDERACJA o Koronowirusie WYPOWIEDZI - Aborcja, Wybory: https://www.youtube.com/watch?v=JEXTGGEBt7M. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 cze 2020, 16:56

Kabaret. Kredyt: https://www.youtube.com/watch?v=97og3sbQazc. Czas około 9 minut.
Kabaret. Pielęgniarka środowiskowa: https://www.youtube.com/watch?v=xW2M5w_Rb-Q. Czas około 21 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 cze 2020, 09:15

C.D. Zaburzenia rozwoju płci. Zaburzenia płci może mieć nie tylko podłoże genetyczne, ale i hormonalne.
Przyczyny interseksualizmu – mutacje.
O tym, jaką płeć będzie mieć dziecko, jak już wiemy, decyduje informacja zawarta w materiale genetycznym (w chromosomach). Jeżeli na pewnym etapie rozwoju płciowego doszło do mutacji, rodzaj komórki może nie być ściśle określony. Skutkiem czego komórka nie otrzymuje informacji, w którym kierunku powinna się rozwijać i może dojść do wykształcenia się cech charakterystycznych dla obydwu płci. Interseksualizm może też pojawić się u osób, u których płeć była jednoznacznie określona w chromosomach. Wówczas najczęstszą przyczyną anomalii płciowej są zaburzenia hormonalne. Objawy interseksualizmu widoczne są zwykle przy porodzie. Można je stwierdzić w trakcie pierwszego badania dziecka – oglądu zewnętrznych cech drugorzędowych lub badania materiału genetycznego. Do rozpoznania interseksualizmu może też dojść, np. w okresie dojrzewania lub w przypadku trudności z zajściem w ciążę.
Czym jest interseksualizm?
Interseksualizm to zaburzenie rozwojowe, które polega na posiadaniu męskich i żeńskich narządów płciowych. Nieprawidłowość ta może mieć różne odsłony, np.:
- hermafrodytyzm – posiadanie męskich i żeńskich genitaliów,
- pseudohermafrodytyzm męski – posiadanie żeńskich narządów i męskiego wyglądu zewnętrznego,
- pseudohermafrodytyzm żeński – posiadanie męskich genitaliów i żeńskich cech zewnętrznych.
Prawidłowy rozwój płciowy polega na tym, że cechy na każdym z poziomów są zbieżne. Zaburzenia w dojrzewaniu płciowym u interseksualistów skutkują niewłaściwym rozwojem narządów płciowych i zróżnicowaniem pomiędzy chromosomami płci a wyglądem zewnętrznym.
Co to Interpłciowość? https://www.youtube.com/watch?v=07BpV1AwsnE. Czas około 9 minut.
Hermafrodytyzm, inaczej obojnactwo albo interseksualizm, to nieprawidłowe kształtowanie się wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Hermafrodytyzm u człowieka może mieć podłoże genetyczne lub hormonalne. Wyróżnia się obojnactwo prawdziwe oraz rzekome: męskie i żeńskie. Hermafrodyta to postać z mitologii greckiej. Był on synem bogów Hermesa i Afrodyty. Na prośby zakochanej w nim nimfy Salmakis bogowie połączyli ją z nim w jednym ciele.
Obojnactwo prawdziwe.
U osoby, u której występuje hermafrodytyzm prawdziwy (albo obojnactwo prawdziwe), obecne są obojnacze gonady (gruczoły) płciowe: zarówno jądra, jak i jajniki. Zewnętrzne narządy płciowe, u kobiet m.in. wzgórek łonowy, łechtaczka i wargi sromowe, u mężczyzn moszna i prącie, mogą być charakterystyczne dla danej płci lub łączyć cechy narządów płciowych właściwych obu płciom. Przykładem może być znacznie powiększona łechtaczka. Podobnie jest w przypadku wewnętrznych narządów płciowych, np. jajowodów i pochwy u kobiet oraz nasieniowodów u mężczyzn. Osoby, u których występują cechy hermafrodytyzmu prawdziwego, mogą identyfikować się zarówno z płcią męską, jak i żeńską.
Jestem hermafrodytą (Intersexion): https://www.youtube.com/watch?v=oMOEzImxokU. Czas około 44 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Wybrane HORMONY i ich wpływ na organizm: https://www.youtube.com/watch?v=OZYvMNTneCE. Czas około 13 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 cze 2020, 09:18

Karoń vs. Zybertowicz: "Czy ludzkości zagraża większy kryzys niż COVID-19"? O "rewolucji cyfrowej"! https://www.youtube.com/watch?v=fHi2R2vSX44. Czas około 57 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
DLACZEGO NIEMCY ODDAWALI DZIECI PEDOFILOM? https://www.youtube.com/watch?v=43ogG3CqAlQ. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 cze 2020, 09:26

Krzysztof Karoń. Czy libertarianizm to LEWACTWO? Czym jest "NIEOGRANICZONA wolność": https://www.youtube.com/watch?v=AbZvbatsx6Q. Czas około 61 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

Komentarz do debaty prezydenckiej - Ł. Warzecha, S. Janecki. Salonik Polityczny Ziemkiewicza. 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=aUmC3nGp6w0. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Kampanie wyborcze, spoty, LGBT - Ł. Warzecha, S. Janecki. Salonik Polityczny Ziemkiewicza. 2/3: https://www.youtube.com/watch?v=nRfEPn9dSHE. Czas około 21 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Wpływ sondaży na wybory - Ł. Warzecha, S. Janecki. Salonik Polityczny Ziemkiewicza. 3/3: https://www.youtube.com/watch?v=scRHWoTegzU. Czas około 9 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 cze 2020, 14:02

Najnowsze wiadomości. Dr Brzeski: Analfabeci z Antify i BLM dewastują kolejne pomniki. W Seattle w CHOP nocą rządzą gangi: https://www.youtube.com/watch?v=Qsv3FM1SJM0. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Wojciech CEJROWSKI. Zabawne Momenty: https://www.youtube.com/watch?v=5-vyNXrSD5g. Czas około 12 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 cze 2020, 09:33

Cała prawda o testach na koronawirusa. Koronawirus bez cenzury: https://www.youtube.com/watch?v=fr4xvMRLpuM. Czas około 27 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
6 Sygnałów ZAUFANIA - Jak CZYTAĆ LUDZI - Robin Dreeke & Cameron Stauth: https://www.youtube.com/watch?v=xLohAds3hB0. Czas około 11 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Co jeśli nikt nigdy Cię nie pokocha? https://www.youtube.com/watch?v=ScWIM68Emz4. Czas około 4 minuty.
Nowy projekt Elona Muska – Starlink: https://www.youtube.com/watch?v=ZqAnZLvtbrM. Czas około 8 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
To urządzenie chroni przed 5G! Oto cała prawda! https://www.youtube.com/watch?v=q3IjguNv0Tk. Czas około 8 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
NA RATUNEK 112 Odcinek. 19: https://www.youtube.com/watch?v=hLTk9AdV5oM. Czas około 16 minut.
DLACZEGO JA 21: https://www.youtube.com/watch?v=sYSLNhIafQ4. Czas około 22 minuty.

maj
Mieszkaniec
Posty: 50
Rejestracja: 15 paź 2018, 20:24

Re: Wiedza społeczna

Post autor: maj » 24 cze 2020, 21:55

brałeś dzisiaj tabletki?

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 cze 2020, 09:14

Szczerze mi żal Pana Maja, chciałby coś sensownego napisać, ale nie potrafi.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 cze 2020, 09:15

Krzysztof Karoń: Istota kradzieży. Tomasz Sommer NCzasTV: https://www.youtube.com/watch?v=sANw8lz4Fq8. Czas około 73 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 cze 2020, 15:29

Monika Jaruzelska zaprasza. Rafał Ziemkiewicz o bestselerze "Cham Niezbuntowany". O polskim mentalu i historii • O mediach: https://www.youtube.com/watch?v=u8y0Zdww0Eg. Czas około 88 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 cze 2020, 19:59

Przypominam o jutrzejszej XVIII sesji Rady Gminy Poraj. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym (nie zdalnym): https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6441. Godzina 8.00.
Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zaczynają prace od godziny 6.00 rano w dniu 28 czerwca 2020 r.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 08:07

C.D. Obojnactwo rzekome męskie. U osób z hermafrodytyzmem rzekomym męskim występuje kariotyp męski (zestaw 46 chromosomów, z których jedna para to chromosomy płciowe X i Y). Nieprawidłowe wygląd i funkcjonowanie narządów płciowych są natomiast wynikiem niewłaściwego rozwoju jąder (dysgenezji gonad) albo niewłaściwego oddziaływania produkowanych przez jądra androgenów na organizm.
Wyróżnia się następujące postacie męskiego obojnactwa rzekomego:
- czysta dysgenezja gonad, kiedy zamiast jąder występuje tkanka łączna przypominająca zrąb jajnika, a wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe są żeńskie, osoba z czystą dysgenezją (nieprawidłowym rozwojem) postrzega siebie jako kobietę;
- mieszana dysgenezja gonad – obecne jest jedno, słabo rozwinięte jądro;
- częściowa dysgenezja gonad – nieprawidłowo rozwinięte jądra znajdują się po obu stronach.
- W dwóch ostatnich przypadkach zarówno wygląd narządów płciowych, jak i identyfikacja płciowa zależą od tego, jakie hormony (męskie czy żeńskie) wydzielane przez gonady płciowe przeważają.
Do zaburzeń związanych z nieprawidłową produkcją lub oddziaływaniem androgenów powiązanych z żeńską identyfikacją płciową należą:
- zespół feminizujących jąder (zespół niewrażliwości na androgeny) – brakuje receptorów dla prawidłowo wydzielanego przez jądra testosteronu, brak jest macicy, owłosienia pach i łona, występują jądra, ale narządy zewnętrzne płciowe są żeńskie;
- zaburzenia biosyntezy testosteronu w jądrach płodu – zbyt mała ilość produkowanego testosteronu sprawia, że rozwijają się zewnętrzne obojnacze narządy płciowe, brakuje wewnętrznych narządów płciowych z wyjątkiem jąder.
Męska identyfikacja płciowa występuje natomiast u osób z:
- upośledzeniem aktywności 5-α-reduktazy – wskutek mutacji genetycznej testosteron nie jest przekształcany w formę oddziałującą na komórki (dihydrotestosteron), choć obecne są wewnętrzne męskie narządy płciowe, narządy zewnętrzne są słabo ukształtowane;
- zespołem przetrwałych przewodów Müllera – przewody Müllera, które w życiu płodowym powinny uwstecznić się u chłopców, nie zanikają, przy żeńskich wewnętrznych narządach płciowych obecne są wówczas także jądra oraz męskie narządy płciowe zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Obojnactwo rzekome żeńskie: Obojnactwo rzekome żeńskie polega na tym, że przy kariotypie żeńskim (46 XX) obok wewnętrznych narządów płciowych żeńskich występują zewnętrzne narządy płciowe podobne do męskich, np. przerośnięta łechtaczka. Osoby z tym typem hermafrodytyzmu najczęściej identyfikują się z płcią żeńską, mogą jednak chętniej wchodzić w męską rolę płciową i wyrażać seksualne zainteresowanie kobietami. Nie jest to jednak regułą. Obojnactwo rzekome typu żeńskiego najczęściej spowodowane jest przez wrodzony przerost nadnerczy.
8 objawów sygnalizujących, że masz za dużo estrogenu: https://www.youtube.com/watch?v=AYL_RKcnkz8. Czas około 11 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Jakie badania hormonalne powinien wykonać mężczyzna. Mateusz Ostręga. Porady dietetyka klinicznego: https://www.youtube.com/watch?v=7du2Ql79biI. Czas około 8 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 08:10

XVIII sesja Rady Gminy Poraj na żywo: https://ugporaj.sesja.pl/

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 08:45

Karoń u Roli OSTRO o "pisowskich ryjach" czyli odnawialnych źródłach szmalu! O co chodzi w wyborach? https://www.youtube.com/watch?v=vuqk1ecYzzo. Czas około 67 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 15:24

CEJROWSKI – BOSAK: https://www.youtube.com/watch?v=H8kyDnsjSBg. Czas około 54 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 16:27

R. Ziemkiewicz: Kosiniak-Kamysz okazał się tygryskiem, ale bez pazurków! Polska na Dzień Dobry: https://www.youtube.com/watch?v=x4dHBIbNwbA. Czas około 27 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 cze 2020, 18:09

Stanisław Michalkiewicz - pytania i odpowiedzi: teraz chodzi im, byśmy ich podziwiali! https://www.youtube.com/watch?v=S9svbRT_Nrc. Czas około 29 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 cze 2020, 08:45

10 Przerażających ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH: https://www.youtube.com/watch?v=r1Vflh9fXPo. Czas około 8 minut.
10 Przerażających atrakcji turystycznych cz.2: https://www.youtube.com/watch?v=diRgn0P7Lzg. Czas około 11 minut.
10 Najbardziej przerażających atrakcji turystycznych: https://www.youtube.com/watch?v=oe-nG4rRYUM. Czas około 10 minut.
10 Przerażających ZWIERZĄT na ziemi: https://www.youtube.com/watch?v=-FVZHHGkbIY. Czas około 11 minut.
10 Najsłodszych zabójców na świecie: https://www.youtube.com/watch?v=d3uplANk5D0. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 cze 2020, 16:59

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/20 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 29 kwietnia 2020 roku: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6447.
Wniosek radnego L. Lacha o odwołanie sesji. Dyskusja. Wniosek odrzucono (2 za 7 przeciw 1 wstrzymujący się). Podjęto następujące uchwały: https://poraj.bip.net.pl/?c=591
Punkt 5.7. Spółki Poreco. Dyskusja (brak sprawozdania finansowego i zastrzeżenia co do wykonywanych robót).
Przyjęto uchwałę NR 135(XVII)20 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (58 zł na osobę): https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6363
Protokół głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6363.
Przyjęto uchwałę NR 139(XVII)20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6367.
Protokół głosowania: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6367.
Punkt 15. Sprawy różne. Pytania radnych. Dyskusja i pytania (opłaty komunalne, czujnik smogu na ul. Leśnej w Poraju, strażnice, zbiorniki wody w Masłońskim. Odpowiedzi Pani Wójt i Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej.
Zapytanie nr 11. Radny p. Patryk Frendowski: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6397.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6397.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 27 cze 2020, 19:41

Kabaret. Chłopaki do wzięcia: https://www.youtube.com/watch?v=97KIKEgIz6k. Czas około 18 minut.
Ojcowie na boisku: https://www.youtube.com/watch?v=I0N0jl1mxRA. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 cze 2020, 09:19

Brian Tracy - Jak pozbyć się stresu i napięcia? Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu: https://www.youtube.com/watch?v=a1vNKz0pppM. Czas około 29 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Jak DZIECIŃSTWO wpływa na TWOJE ZWIĄZKI? https://www.youtube.com/watch?v=M6wCSU6PzU8. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Masz supermoce i nawet o tym nie wiesz – poznaj je wszystkie: https://www.youtube.com/watch?v=KIpLhwSsIsg. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,25.
Czy ten Polak stworzył AIDS? Hilary Koprowski: https://www.youtube.com/watch?v=lXYc64FPDKQ. Czas około 8 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
NA RATUNEK 112 Odcinek 20: https://www.youtube.com/watch?v=1g8jlU14fQk. Czas około 16 minut.
TRUDNE SPRAWY 25: https://www.youtube.com/watch?v=sdxEP8njGsk. Czas około 23 minuty.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 cze 2020, 12:04

Niedzielna wycieczka po Europie.
Norwegia. Koło Podbiegunowe. WIDOK Z LOTU PTAKA 4K WIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mg67iIFivDo. Czas około 6 minut.
Szwajcaria w 4K: https://www.youtube.com/watch?v=W4Ou96H-cPc. Czas około 16 minut.
Lauterbrunnen, najpiękniejsza wioska: https://www.youtube.com/watch?v=csnD5EVL5z8. Czas około 13 minut.
AUSTRIA TYROL: https://www.youtube.com/watch?v=oj0uS9ZlQHY. Czas około 19 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 28 cze 2020, 15:55

Kabaret. Wakacje w Czasie Pandemii: https://www.youtube.com/watch?v=hcQD4uTjcfs. Czas około 47 minut.
Jak Segregować Śmieci: https://www.youtube.com/watch?v=qRa7Nc50OMw. Czas około 27 minut.
Sprawa dla reportera: https://www.youtube.com/watch?v=iM87cjLCCwI. Czas około 12 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 cze 2020, 12:44

Stanisław Michalkiewicz, pytania i odpowiedzi: kiedy pojawi się sztuczna półinteligencja? https://www.youtube.com/watch?v=H1VEtm-F6kU. Czas około 34 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 29 cze 2020, 15:36

Wojna Idei w domu Genarała. Gorące tematy! Szymon Pękala vs. Monika Jaruzelska: https://www.youtube.com/watch?v=XXoRRlaF6LI. Czas około 70 minut.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 cze 2020, 09:15

C.D. Zaburzenia rozwoju płci. Transseksualizm, transgenderyzm – jedno z zaburzeń tożsamości płciowej, w którym identyfikacja płciowa nie zgadza się z płcią morfologiczną.
Przyczyny tego zjawiska pozostają nieznane, rozpatruje się rolę czynników genetycznych, endokrynologicznych, neurorozwojowych i środowiskowych. Liczne struktury anatomiczne przejawiające dymorfizm płciowy, zwłaszcza w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, swą budową przypominają u osób transseksualnych struktury anatomiczne przeciwnej płci morfologicznej. Zaburzenie to występuje z częstością 4,6 na 100 000 osób. Z uwagi na stres mniejszościowy prowadzi często do innych zaburzeń psychicznych. Leczenie, poza opieką psychiatryczną, obejmuje najczęściej 3 etapy: hormonoterapię, test życia i tzw. operację zmiany płci. Ustawodawstwo regulujące możliwość zmiany płci metrykalnej jest zróżnicowane. Przykład osoby transseksualnej mamy na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=IqpUB6ZdaHw. Czas około 18 minut.
5 Mężczyzn, którzy zmienili płeć i teraz są Kobietami! https://www.youtube.com/watch?v=0pndFbWgYYI. Czas około 4 minuty.
Najczęściej występujące przypadki zaburzeń ilości materiału genetycznego:
Zespół Turnera – uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych spowodowany całkowitym lub częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu, lub w pewnej ich części. Występuje u 1 na 2000 – 2500 urodzonych dziewczynek. Najważniejsze cechy występujące u osób z zespołem Turnera to: niski wzrost, słabo zaznaczone cechy żeńskie i wrodzona dysgenezja gonad (nieprawidłowość) powodująca w większości przypadków bezpłodność.
Gonada - gruczoł płciowy, gruczoł rozrodczy (jądra lub jajniki).
99% płodów z zespołem Turnera ulega spontanicznemu poronieniu.
Zespół Klinefeltera – grupa chorób spowodowanych aberracją chromosomalną polegającą na obecności przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X w części lub we wszystkich komórkach organizmu mężczyzny. Klasyczny zespół Klinefeltera występuje u mężczyzn o kariotypie 47, XXY i jest najczęstszą aneuploidią (zaburzeniem ilości materiału genetycznego) człowieka, której częstość ocenia się na 1:500 noworodków płci męskiej. Zaburzenie to może powodować kłopoty chłopców z identyfikacją płci. Możliwe kariotypy są następujące: 47, XXY; 48, XXXY; 48, XXYY; 49, XXXXY; 46,XY/47,XXY (mozaicyzm - obecność dwóch linii komórkowych o różnym genotypie) – występuje w około 15%; 46,XY i aberracje strukturalne.
Superkobieta. Trisomia chromosomu X (zespół XXX, nadkobieta, metakobieta, nadsamica, superfemale, superkobieta) – nondysjunkcja chromosomów płciowych. Kobieta dotknięta tym zespołem posiada dodatkowy chromosom X (XXX), tym samym posiada 47 chromosomów w kariotypie. Nadsamica to osobnik o cechach fenotypowych żeńskich, często z wyjątkowo dobrze zaznaczonymi trzeciorzędowymi cechami płciowymi. Wada ta jest silnie związana z wiekiem matki, im większy wiek matki, tym większe prawdopodobieństwo trisomii XXX u córki. Występuje z częstością 1/1000 urodzeń i zazwyczaj przebiega bez istotnych cech fenotypowych lub klinicznych choroby. Trisomii X może towarzyszyć wysoki wzrost. Większość pacjentek rozwija się normalnie i nie ma problemów z płodnością, choć zdarzają się przypadki zaburzeń miesiączkowania i obniżenia płodności. Trisomii X towarzyszy też zwiększone ryzyko wystąpienia trudności w uczeniu się, a w niektórych przypadkach lekkie upośledzenie.
INTERSEKSUALNI: ON I ONA W JEDNYM CIELE: https://www.youtube.com/watch?v=oBgMbwE26f0. Czas około 136 min. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 2123
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 30 cze 2020, 10:59

O WYNIKU DRUGIEJ TURY WYBORÓW ZDECYDUJĄ wyborcy Szymona Hołowni i Konfederacji: https://www.youtube.com/watch?v=xhupT2pDTUA. Czas około 12 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Taki stary wyga polityczny nie bierze pod uwagę najważniejszej rzeczy. Trzaskowski jako prezydent wraz z senatem będzie „rządził” referendami. W naszym systemie prawnym referenda organizuje senat wraz z prezydentem, dlatego opozycja walczy o te dwa przyczółki. O tym fakcie Michalkiewicz i Konfederacja nie wspomina. Czyżby z utęsknieniem młodzież konfederacka czekała na rewolucję seksualną? Podejrzewam, że na pierwszy ogień pójdzie referendum o zniesieniu zakazu aborcji. Gdy zostanie wygrane, dalej polecą małżeństwa jednopłciowe, zaostrzenie kar za mowę nienawiści i homofobię, ograniczenie praw rodzicielskich w kwestii edukacji seksualnej i adopcja dzieci przez pary jednopłciowe. Trzaskowski jako prezydent będzie w stanie zmobilizować swój elektorat i młodzież do poparcia tych rozwiązań. Starsze osoby w większości zbojkotują referenda, co tylko ułatwi osiągnięcie celu. Podobnie się stało w Irlandii. Sejm będzie musiał przyjąć te rozstrzygnięcia, bo w przeciwnym razie PiS zostanie oskarżony o lekceważenie woli większości Polaków i dyktatorskie sprawowanie władzy. Żądania wprowadzenia nowego prawa poprze ulica i zagranica. Bardzo mnie dziwi, że Konfederacja w ogóle tego tematu nie dotyka. Zajmuje się odrzucaniem weta prezydenta, a lekceważy największe zagrożenie. Albo już została kupiona przez liberałów okrągłostołowych, albo liczy o ich względy w przyszłości. Jest jeszcze jedna możliwość – szefostwo Konfederacji ma zbyt wąskie horyzonty myślowe. Czy to jest ta prawdziwa prawica?

ODPOWIEDZ