Wiedza społeczna

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
ODPOWIEDZ
letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 03 paź 2019, 11:08

Remont drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju. 9 października, rusza remont pierwszego odcinka drogi wojewódzkiej DW 791 w Poraju. W pierwszej kolejności modernizowany będzie odcinek od skrzyżowania DW 791 z ul. Północną w Poraju na dł. ok. 1,8 km do pierwszych zabudowań w Masłońskim. Na tym odcinku droga zostanie zamknięta, obowiązywać będą objazdy.
Objazd wyznaczono drogą krajową nr 1 od DW 791 w m. Kolonia Poczesna, drogą wojewódzką 789 (Koziegłowy – Żarki Letnisko). Dla ruchu tranzytowego obowiązywać będzie objazd zgodny z wprowadzonym oznakowaniem na czas budowy
Dla ruchu lokalnego objazd z Żarek Letniska i Masłońskiego do Poraja możliwy będzie przez Przybynów – Zaborze – Choroń – Poraj lub Masłońskie – Żarki Letnisko – Koziegłowy – Kuźnica Stara – Jastrząb – Poraj. Droga DW 791 ma być zamknięta na tym odcinku do 20 grudnia br.
Wybudowane zostaną nowe chodniki i zjazdy oraz zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również mosty, przepusty i pobocza. Kompleksowa przebudowa DW 791 ma zostać zakończona do stycznia 2022 roku, ale sama część drogowa ma być gotowa już do 30 października 2021 roku.
Ścieżka pieszo-rowerowa będzie wykonana w technologii bitumicznej (asfalt), a nie jak wcześniej planowano z kostki brukowej. Zmiana technologii wykonania remontu ścieżki rowerowej na całej długości była podyktowana wnioskiem radnych na sesji Rady Powiatu.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 09:21

C.D. Różnice płci. Różnice między anatomią mózgów kobiet i mężczyzn. Diabeł tkwi w szczegółach, a te są domeną kobiet. Wychwycenie z otoczenia drobnostek, a potem zlepienie ich w jedną całość to dla kobiety chleb powszedni. Dlatego bardzo często kłamstwo czy zdrady mężczyzn mają krótkie nóżki. Kobieta w ciągu tygodnia zarejestruje godzinne spóźnienie we wtorek, odebrany w toalecie telefon, rachunek za lunch na zbyt dużą kwotę, nową bieliznę w prezencie i już wie, że mąż ma romans. Mężczyznom zazwyczaj zajmuje to o wiele dłużej.
Gadulstwo. Kobiety jako pierwsze uczą się mówić, pierwsze układają złożone zdania i robią mniej błędów gramatycznych. Mężczyźni na odwrót. Zaczynają mówić później niż dziewczynki, a ich zdania są krótkie, rzeczowe. To przekłada się na ilość wypowiadanych słów w dorosłym życiu. Dlatego kobiety są z zasady bardziej gadatliwe. Problem opisują wieloma słowami i zazwyczaj mają ochotę, żeby się „wygadać“. Mężczyźni wyrażają wszystko w kilku słowach, konkretnie i tego samego oczekują od rozmówcy. Niestety, jeśli jest nim kobieta, może dojść do nieporozumień. Kobieta, chcąc coś dobrze wytłumaczyć, robi wywody, których facet przestaje słuchać już w połowie, a na koniec nie rozumie sensu wypowiedzi. Gdy kobieta po wszystkim zadaje pytanie „i co myślisz“, a on na to nie wiem, istnieje 98 procent szansy, że wybuchnie awantura.
Rozwiązywanie problemów. Kobiety wolą rozwiązywać problemy praktyczne i konkretne. Z kolei mężczyźni wolą myśleć abstrakcyjnie. Myślenie abstrakcyjne jest warunkiem kreatywności, stąd opinia, że kreatywne rozwiązania oraz technologie to domena mężczyzn. W kwestiach domowych taka różnica może wywołać wiele problemów. Gdy mężczyzna zostaje oddelegowany do rozwiązania problemu praktycznego i włącza swoje myślenie abstrakcyjne, to rozwiąże wiele problemów, wymyśli ciekawe alternatywy, ale niestety nie dla problemu, który miał rozwiązać.
Agresja. Mężczyźni są z natury bardziej agresywni niż kobiety. Odpowiedzialna jest za to prawa półkula mózgu, która u facetów jest bardziej aktywna. Dobrze wiemy, jakie to problemy może generować w związku. Ta sama półkula jest odpowiedzialna również za stany depresyjne oraz skłonności samobójcze. Kobiety bardzo często mają do mężczyzn pretensje o to, że gdy Ci stracą pracę lub pieniądze popadają w chandrę i dniami nie wychodzą z łóżek. Warto zastanowić się, jak bardzo odpowiedzialny za to jest mężczyzna, a jak bardzo jego ciało.
Jak stać się pewną siebie niezależną kobietą: https://www.youtube.com/watch?v=9VHlCOoBJUA. Czas około 78 minut. C.D.N.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1254
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 13:46

W dniu 07.10.2019r godz 9:30 97 nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Poraju w/s podwyżki cen za odpady . Proponowana podwyżka wynosić ma 15 zł od osoby przy segregowaniu odpadów i 30 zł od osoby przy niesegregowaniu odpadów. Podwyżka ta wynosić ma grubo ponad 100%.
oto link do zawiadomienia o sesji: http://poraj.bip.net.pl/?a=6103
A tu link do projektu uchwały o podwyżce cen za odbiór odpadów. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104
Ceny te zależą wyłącznie od decyzji samorządów.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 14:26 przez Zdzisława Polak, łącznie zmieniany 1 raz.

warcaby
Stały bywalec
Posty: 89
Rejestracja: 23 lis 2017, 12:13

Re: Wiedza społeczna

Post autor: warcaby » 04 paź 2019, 14:07

To właśnie ta Pani Dobra Zmiana!!!

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1254
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 15:52

Warcaby to nie jest moja zmiana tylko zmiana stawek zaproponowana przez Wójta Gminy Poraj. Zobaczymy jak zdecydują Radni Gminy Poraj?

A tutaj mamy linka do Negatywnej opinii RIO Katowice za wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r przez Gminę Poraj.
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=9457
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 16:16 przez Zdzisława Polak, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 16:09

Projekty uchwał na X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj (07.10,2019 r., godzina 9.30):
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104. Znakomity pomysł, aby przed wyborami nadzwyczajnie podnosić stawki za odbiór śmieci. Najwyraźniej nasza władza gminna chce obniżyć poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Gminy mają czas na zmiany 12 miesięcy.
Gmina powołuje się na ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o nowelizacji tej ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0622Lj.pdf.
Opublikowanie w Dzienniku Ustaw oznacza wejście w życie większości zmian zawartych w noweli po 14 dniach. Jednym z celów nowych rozwiązań ma być większa motywacja mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. Dlatego też ustawa przewiduje „widełki" w opłatach dla osób, które nie będą segregowały śmieci. Osoby, które nie będą segregować, zapłacą za śmieci nie mniej niż dwu krotność, ale nie więcej niż cztero krotność opłaty śmieciowej. W pierwotnej wersji była tylko dwu krotność. Samorządy zwracały jednak uwagę, że taka różnica mogłaby być de motywująca, gdyż często obecnie taka różnica jest większa. Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane dodatkowym impulsem do segregacji odpadów są rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co byłoby rekompensowane przychodami ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. Ustawa stanowi również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.
Nowe przepisy dają jednak samorządom 12 miesięcy na uchwalenie nowych uchwał i regulaminów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Skąd ten pośpiech? Dlaczego nie opracowano regulaminu?
W projekcie uchwały Rady Gminy powołano się na art. 6k ust. 2a punkt 1: Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca;
Wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. Ustawa dopuszcza jeszcze inne sposoby obliczania stawki: na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego.
Art. 6j, ust. 2a mówi: Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. Nic takiego nasza gmina nie proponuje.
W projekcie proponowanej uchwały ustalono 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. Stanowi to 36,86 zł od osoby. Jednak uchwała proponuje 15 zł. od osoby za selekcjonowane śmieci, a za nieselekcjonowane 30 zł od osoby. Należy zauważyć, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie skutkował wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponieważ przyjęto stawkę prawie 1%, można wyciągnąć wniosek, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d ustawy) są w naszej gminie wysokie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104.
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6104.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2019, 20:18 przez letnik, łącznie zmieniany 11 razy.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1254
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 04 paź 2019, 16:21

A tutaj mamy ocenę RIO za wykonanie budżetu za I półrocze 2019r . Gmina Poraj na poz. 141 niespodzianka opinia Negatywna. A oto link
http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=9457

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 04 paź 2019, 20:12

Czym się różni mózg kobiety od mózgu mężczyzny? https://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 08:39

Jak raz na zawsze zdjąć ją z piedestału? https://www.youtube.com/watch?v=JpFI2Kx2UbM. Czas około 17 minut.
7 damskich cech uwielbianych przez facetów: https://www.youtube.com/watch?v=-j2QW_FXshQ. Czas około 14 minut.
Neurotyczna potrzeba miłości: https://www.youtube.com/watch?v=mrb1AGC1-MI. Czas około 27 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
SONDA: Jak kobiety pragną być PODRYWANE? https://www.youtube.com/watch?v=BcbcJmM8c7s. Czas około 19 minut.
Różnice płci na wesoło. W ŚWIECIE PANTOFLA: https://www.youtube.com/watch?v=-8ZnFBLGh9E. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 12:54

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi wiele kontrowersji i jest wykorzystywana w kampanii wyborczej. Użytkownik Warcaby od razu skojarzył plany Gminy Poraj z „dobrą zmianą”. Wydaje się, że nie popełniono błędów w jego szkoleniu.
Przeglądając internetowe artykuły czołowych portali informacyjnych mamy spory zamęt interpretacyjny. Nieuczciwe gminy wykorzystują ustawę do podwyżek opłat za śmieci przed wyborami, obwiniając za to ustawodawcę. Wygląda to na ogólnopolską akcję Koalicji Obywatelskiej mającą na celu wmówieniu wyborcom, że te podwyżki opłat śmieciowych narzuca pisowska ustawa. Sam uległem tej propagandzie internetowej, pisząc wczorajszy komentarz. Po przeczytaniu ustawy musiałem zrobić 11 korekt napisanego tekstu.
A jak jest naprawdę? Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od piątku 6 września, jest zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. Znamy przypadki wrzucania do jednego pojemnika segregowane odpady przez pracowników firm wywożących śmieci. Bulwersuje to tych „producentów” odpadów, którzy gorliwie je selekcjonują.
Ustawa wprowadza „widełki" w opłatach dla osób, które nie będą segregować śmieci. Zapłacą oni nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej ustalonej przez gminę dla segregowanych odpadów.
Ustawa wprowadza rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców poprzez umożliwienie im uzyskania przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.
Nieprawdą jest, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie skutkował automatycznie wzrostem opłaty śmieciowej. Będzie skutkował tylko wzrostem maksymalnej dopuszczalnej opłaty śmieciowej. Za wysokość opłaty śmieciowej w dalszym ciągu odpowiada wyłącznie gmina. Nie ma dolnych ograniczeń w tej sprawie. Jedyne ograniczenie jest w opłacie za niesegregowane śmieci. Opłata ta nie może być niższa niż dwukrotność ustalonej przez gminę opłaty za selekcjonowane śmieci.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi wziąć pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może wybrać następujące metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Nasz gmina proponuję właśnie tę metodę.
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody.
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
W przypadku wyboru tej metody maksymalna opłata za selekcjonowane odpady nie może być wyższa niż 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;
Nowela przewiduje też, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej.
Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Chodzi m.in. sklepy czy galerie handlowe. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie.
Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. maksymalnie 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy.
Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy.
Ustawa pozwala gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć.
Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia.
W myśl nowych przepisów gminy nie będą mogły (tak jak dotąd) ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. A np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia.
Nowe regulacje znoszą ponadto obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju.
Nowela, oprócz zmian w kwestiach gospodarki odpadowej, zmieniła także przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami.
Źródła: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0622Lj.pdf.
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyj ... smieciowej.
Nowelizacja daje 12 miesięcy na dostosowanie dotychczasowych uchwał do nowych przepisów. Bez nich wdrożenie zmienionych zasad odbioru komunalnych śmieci jest nierealne. Potrzebne są wzory nowych deklaracji, które nie będą przewidywały możliwości nieselektywnego zbierania odpadów
Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospod ... 30893.html

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 05 paź 2019, 22:08

Mniejszości seksualne idą po władzę pod szyldem SLD.
11. Wrocławski Marsz Równości 2019: https://www.youtube.com/watch?v=sCyVaf6Kdek. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 10:04

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Posłużmy się przykładem: mamy płaczącego chłopca, który słyszy „Nie bądź babą", „Chłopcy nie płaczą" i zaczyna tłumić w sobie te emocje. I mamy problem, jeśli będzie tak robił również 20-30 lat później. Wiele badań wskazuje, że tłumienie emocji przez mężczyzn jest jednym z głównych zagrożeń dla ich zdrowia psychicznego i somatycznego. Dlatego ten nasz stereotyp mówiący, że dziewczynka/kobieta może dokonać ekspresji swoich emocji, a chłopiec/mężczyzna nie, jest bardzo niebezpieczny. Bez niego byłoby łatwiej żyć. Stary wzór „silnego mężczyzny" jest zabójczy. Badania nad zdrowiem pokazały, że podwyższa śmiertelność, podwyższa stres, przyczynia się do zawałów, choroby nadciśnieniowej i innych.
Feministki w latach 80. zaczęły opisywać kryzys męskości. Okazało się, że dotychczasowy ideał mężczyzny to pewna pułapka. Nasze życie zmieniło się na tyle, że stał się on mało przydatny. Teraz potrzeba było mężczyzny pokazującego swoje uczucia i umiejącego zająć się domem i dziećmi. Niektórzy badacze zwracali uwagę, że do tego kryzysu przyczynił się brak męskich wzorców. Po II wojnie światowej, kiedy wielu mężczyzn z niej nie wróciło, kobiety zajęły się wychowaniem chłopców. Zjawisko to nazwano fatherless society - społeczeństwem bez ojców. Jednak okazało się, że nie mogą one zastąpić męskich relacji. Chłopcy wyrastali w otoczeniu kobiet i nie dostawali odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być mężczyzną.
Czyli ten wzorzec, ideał „mężczyzny twardziela" już nie obowiązuje? Chyba sporo się od tamtych czasów zmieniło. Mamy przykład z naszego podwórka. Do dzisiaj w przedszkolach i szkołach, właściwie aż do studiów wyższych, edukacja opiera się na kobietach. Dziewczynki w ten sposób mają większe oparcie dla swojej kobiecości we wzorcach, jakie dają nauczycielki. Pozostaje natomiast kwestia chłopców. W oparciu, o jaki wzór mają się rozwijać, skoro uczą i wychowują ich wyłącznie kobiety?
Nagle okazało się, że mężczyźni mają problem, bo nie bardzo wiadomo, co zrobić, gdy wzór „jaskiniowca zdobywającego jedzenie" nie jest już adekwatny. Ten kryzys męskości, choć pierwotnie rozpoznany przez feministki, wszedł do powszechnej debaty - zaczęli o nim pisać również mężczyźni. I rzeczywiście - powstał dzięki temu nowy wzór mężczyzny, który pokazuje uczucia, pokazuje emocje, jest z dziećmi w domu od samego początku ich życia, jest włączony do opieki nawet nad niemowlęciem. Wzór ten został powszechnie zaakceptowany na zachodzie Europy i w Stanach, natomiast u nas dopiero powoli się rozwija, chociaż na placach zabaw czy w kolejkach do lekarza coraz częściej można zobaczyć ojców.
Przemiany jednak pozwoliły zdjąć z mężczyzn to, co było ciężarem - ideał nie do osiągnięcia. Doszło do tego dosyć wyraźnie w latach 90. Ilustrują to dwa filmy, można by rzec kultowe, z których cytatami wtedy rozmawialiśmy. Mam na myśli Psy oraz Kilera. Przedstawiają one dwa zasadniczo różne wzorce mężczyzny. Mamy Lindę w Psach oraz Pazurę w Kilerze. Pierwszy z nich to niezłomny twardziel, drugi: trochę niezdarny, trochę pechowiec, boi się, wpada w panikę i co najważniejsze: pokazuje emocje. To nie przypadek, że te filmy ukazały się w podobnym czasie, pokazały te dwa wzorce. Wówczas zaczął się powolny okres oswajania uczuć przez mężczyzn. W tym czasie zaczęto radzić, aby mężczyźni dopuścili uczucia do życia, żeby zaczęto mówić, że mężczyzna nie musi grać twardziela, jeśli ma problemy i może sobie po prostu nie radzić.
Jest duża grupa mężczyzn, która pozwala sobie na swoją emocjonalność. W gabinetach psychologów często spotyka się z sytuację, w której mężczyźni skarżą się na to, że ich partnerki czy żony stosują wobec nich przemoc fizyczną. Co jakiś czas zdarza się mężczyzna, który przychodzi i płacze. Dla wielu jest to nie do pomyślenia. „Jak to? Nie może zrobić z nią porządku?" „Prawdziwy mężczyzna nie pozwoliłby sobie na takie traktowanie". A tu okazuje się, że nie jest on tym „twardzielem", ale pokazuje swoje uczucia. Przyznaje się do czegoś, z czym sobie nie radzi.
Jest wielu mężczyzn, którzy godzą się z tym, że uczucia są. Nie tłumią ich i często je pokazują, na przykład podczas zabaw z dziećmi. Spotykamy się jednak i z takimi, którzy żyją starym wzorcem „twardziela", „żywiciela rodziny", który wszystko ma mieć pod kontrolą i ma mieć władzę.
Mamy tu pokazane przyczyny niewieścienia mężczyzn. Emocjonalne nauczycielki wywołują emocję wśród chłopców. Rozemocjonowany chłopiec, dorastając, ma trudności w relacjach z emocjonalnymi z natury kobietami (emocje kobiet są przydatne w wychowaniu dzieci, a nie męża). Nie daje sobie rady, bo reagując zbyt emocjonalnie na zachowanie kobiet, wytwarza w sobie poczucie winy. Gdy uda mu się założyć rodzinę i zaczyna wykonywać prace kobiece w nadmiarze (bawienie dzieci, gotowanie, pranie, sprzątanie itp.), rozmywa się w podświadomości jego identyfikacja płciowa. Dochodzi do tego ocena jego prac kobiecych przez „eksperta”, czyli kobietę. Mężczyzna ujawnia wtedy swoje negatywne emocje i mamy gotowy kryzys małżeński.
Gdy mężczyźnie uda się utrzymać daną przez naturę twardość (a nie udawaną), to nie zwraca uwagi na fochy kobiety. Emocje wyrażane przez kobiety spływają po nim jak woda po kaczce. Prace kobiece wykonują incydentalnie. Czują się męsko i są wzorem dla synów, jakimi powinni być w przyszłości oraz wzorem dla córek, jakiego męża mają szukać. Oczywiście taki ojciec może się w pewnym momencie załamać i zepsuć swój autorytet (alkoholizm, narkomania, homoseksualizm, zdrady). Mężczyzna „twardziel” ma coraz cięższe życie, bo forsowanie nowych zachowań kulturowych próbuje go sprowadzić do miękkiego, emocjonalnego i wrażliwego faceta. Stąd tacy „twardzi” mężczyźni mają statystycznie coraz więcej problemów psychiatrycznych. Feministki krzyczą „gdzie ci mężczyźni”, a jednocześnie domagają się równości w obowiązkach domowych. Pełna schizofrenia albo celowe działanie. Młodzi mężczyźni, mając takie sprzeczne sygnały są bardziej podatni na ideologie LGBTQ.
4 Filtry do natychmiastowej poprawy relacji z kobietami: https://www.youtube.com/watch?v=MFD4UxuYyZQ. Czas około 65 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 12:59

Za tydzień wybory do Parlamentu.
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu? Proponuje obejrzeć film instruktażowy Państwowej Komisji Wyborczej: https://www.youtube.com/watch?v=HRzF-xGpq40
Przypominam listy kandydatów do sejmu w okręgu wyborczym nr 28 (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz Częstochowa):

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
1. KIEPURA Henryk, starosta, Wręczyca Wielka, członek PSL.
2. SMELA Krzysztof, starosta, Wierzchowisko, członek PSL.
3. GMITRUK Stanisław, ekonomista, Częstochowa, członek PSL.
4. DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław, prezes, Częstochowa, bezpartyjny.
5. KUBAT Andrzej, lekarz Własna, członek PSL.
6. SOCHA-KORENDO Anna Marta, radna powiatowa, Poraj, członek PSL.
7. GRUS Anna Barbara, lekarz, Lubliniec, bezpartyjna.
8. KUMOR Monika Aleksandra, prawnik, Koziegłowy, bezpartyjna.
9. MŁYŃSKA Edyta Jolanta, dyrektor szkoły, Koniecpol, bezpartyjna.
10. KOTYNIA Krystian, burmistrz, Zajączki Drugie, członek PSL.
11. CYRULIK Jerzy Józef, nauczyciel, Herby, bezpartyjny.
12. LISEK Iwona Izabela, wyższy urzędnik samorządowy, Rudnik Mały, bezpartyjna.
13 NOWICKA Anna, dyrektor szkoły, Kłobuck, bezpartyjna.
14 DZWONNIK Michał Olaf pracownik administracyjny Rędziny, bezpartyjny.

Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
1. GIŻYŃSKI Szymon Stanisław, poseł, Częstochowa, członek PiS.
2. BURZYŃSKA Lidia Ewa, nauczyciel, Skrzydlów, członek PiS.
3. TREPKA Mariusz Wiesław, inżynier organizacji i planowania produkcji, Moczydło, członek PiS.
4. GAWRON Andrzej Janusz, poseł, Kochanowice, członek PiS.
5. FAJER Monika, kierownik agencji doradztwa finansowego, Częstochowa, członek Solidarnej Polski.
6. DEREJCZYK Piotr, politolog, Wapiennik, bezpartyjny.
7. KAPTACZ Anna Janina, prezes, Częstochowa, bezpartyjna.
8. MAJ Tomasz, kierownik ds. marketingu i sprzedaży, Lgota Mała, członek PiS.
9. LANGE Łukasz Artur, dyrektor generalny, Olsztyn, członek PiS.
10. RUKSZA Paweł Jan, przedstawiciel władzy samorządowej, Częstochowa, członek Porozumienie Jarosława Gowina.
11. PIETRULEWICZ Magdalena Anna, prawnik, Wręczyca Wielka, bezpartyjna.
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta, nauczyciel, Poraj, członek PiS.
13. SOWA Andrzej Piotr, przedstawiciel władzy samorządowej, Częstochowa, członek PiS.
14. ZALESKA Urszula, nauczyciel, Częstochowa, członek PiS.

Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
1. WOLSKI Zdzisław, lekarz medycyny, Częstochowa, członek SLD.
2. NIESMACZNY Zbigniew Paweł, inżynier hutnik, Częstochowa, członek SLD.
3. KĘPSKI Rafał Tadeusz, przedstawiciel władzy samorządowej, Myszków, członek SLD.
4. KOTKOWSKA Ewelina Tacjana, doradca zawodowy, Kłobuck, członek SLD.
5. IŻYŃSKA Małgorzata, ekonomista, Częstochowa, członek SLD.
6. KOT Łukasz Tadeusz, menedżer produktu, Częstochowa, członek SLD.
7. KSIĄŻEK Ewa Katarzyna, księgowa, Korzonek, członek SLD.
8. JURECZKO Rafał Krzysztof, księgowy, Pietrzaki, członek SLD.
9. LEWANDOWSKA Ewa, kierownik działu kadr i płac, Częstochowa, członek SLD.
10. ŁAPETA Paweł Piotr, rolnik, Baby, członek SLD.
11. GÓRNA Joanna Janina, nauczyciel akademicki, Częstochowa, bezpartyjna.
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria, samorządowiec, Częstochowa, członek SLD.
13. KAREWICZ Marlena Sonia, nauczyciel, Częstochowa, członek SLD.
14. GOŁDA Marcin Antoni, pedagog, Częstochowa, członek Wiosny Roberta Biedronia, współpracownik bezpieki PRL.

Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ.
1. SKALIK Włodzimierz Bogdan, przedsiębiorca, Częstochowa, bezpartyjny.
2. PAWLIKOWSKI Jacek Adam, przedsiębiorca, Częstochowa, członek partii Korwin.
3. ADAMOWICZ Bogusław Józef, psycholog organizacji, Częstochowa, członek Ruchu Narodowego.
4. BIEGAS Bartłomiej Michał, inżynier mechanik, Skrzydlów, bezpartyjny.
5. KLIMCZAK Paweł, przedsiębiorca, Cykarzew Północny, bezpartyjny.
6. SUROWIEC Zofia, inżynier rolnik, Nowa Wieś, bezpartyjna.
7. RYNKIEWICZ Władysława Bożena, doradca zawodowy, Katowice, bezpartyjna.
8. POLAK Agata Aneta, przedsiębiorca, Kłobuck, bezpartyjna.
9. PIĄTEK Barbara Ewa, historyk, Cykarzew Północny, bezpartyjna.
10. MUSIALIK Cecylia Iwona, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
11. MATUSIAK Grażyna Teresa, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
12. ERMER Katarzyna Anna, kucharz, Częstochowa, bezpartyjna.
13. GAWENDA Rafał Adrian, specjalista do spraw logistyki, Wyrazów, bezpartyjny.

Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
1. LESZCZYNA Izabela Dorota, nauczyciel, Częstochowa, członek PO.
2. SZEWIŃSKI Andrzej, urzędnik, Konopiska, członek PO.
3. SALWIERAK Marta Maria, kierownik projektu, Częstochowa, członek PO.
4. ROZPONDEK Halina Leokadia, bibliotekoznawca, Częstochowa, członek PO.
5. PODBIOŁ Gabriel Jan, nauczyciel, Lubliniec, członek PO.
6. URBAŃSKA Jolanta Małgorzata, nauczyciel akademicki, Częstochowa, członek PO.
7. KABUS Dominik Bogusz, nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne, Częstochowa, członek PO.
8. MANISZEWSKA Marzena Monika, pielęgniarka, Bystrzanowice, członek PO.
9. STEFAŃCZYK Tomasz Artur, prezes, Częstochowa, popierany przez Partię Zieloni.
10. BIERNAT Marcin, dyrektor handlowy, Częstochowa, członek PO.
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria, nauczyciel akademicki, Częstochowa, członek Inicjatywy Polskiej.
12. ŚWITAŁA Marcin, menedżer sportu, Nierada, członek PO.
13. CIURA Edyta Wiesława, dyrektor generalny, Konradów, bezpartyjna.
14. LASECKI Jarosław Wacław, menedżer produktu, rolnik, Myszków, członek PO.

Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
1. MARANDA Marcin, nauczyciel historii, Częstochowa, bezpartyjny.
2. SPIECHOWICZ Mariusz Michał, dyrektor rozwoju biznesu, Rudniki, bezpartyjny.
3. KLAMEK Grażyna Marianna, ekonomista, Częstochowa, bezpartyjna.
4. POGODA Mariusz Józef, inżynier inżynierii środowiska, Kamieńskie Młyny, bezpartyjny.
5. ZAMORA Adam, kierownik biura, Żarki, bezpartyjny.
6. BOGUS Beata, technik ekonomista, Jezioro, bezpartyjna.
7. SOCHA Wojciech Stanisław, kierownik budowy, Konopiska, bezpartyjny.
8. MIZGALSKI Zbigniew Stanisław, inżynier mechanik, Częstochowa, bezpartyjny.
9. KOSARGA Krystyna Jadwiga, rolnik, Brzeziny Nowe, bezpartyjna.
10. SŁAWEK Łukasz Mateusz, inżynier mechatronik, Częstochowa, bezpartyjny.
11. PTAK Piotr Mateusz, inżynier elektronik, Miedźno, bezpartyjny.
12. STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława, pracownik kancelaryjny, Częstochowa, bezpartyjna.
13. STRACH Piotr Paweł, kierownik działu transportu, Częstochowa, bezpartyjny.
14. CZAJA Magdalena Mirosława, organizator obsługi sprzedaży wysyłkowej, Częstochowa, bezpartyjna.
Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/ ... ci/sejm/28.
Przypominam liste kandydatów do senatu w okręgu wyborczym nr 68 (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki oraz myszkowski):
Kandydaci do Senatu w okręgu nr 68.
1. BANAŚ Łukasz Jan, dyrektor generalny, Częstochowa, członek PO.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
2. KAJKOWSKI Tomasz Paweł, kierownik biura, Krzepice, bezpartyjny.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
3. KUBAT Krzysztof Piotr, rolnik, Latosówka, bezpartyjny.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO.
4. MAJER Ryszard Bogdan, parlamentarzysta, Częstochowa, członek PiS.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/ ... i/senat/68.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 13:40

Co na to SLD? Koalicjant taplał się w odchodach. Kilerskie karaoke | Robert Biedroń - Oops, I Did It Again (Ups, znowu to zrobiłem): https://www.youtube.com/watch?v=csRaWUuTJkY. Czas około 3 minut. Po tym występie Biedroń powiedział: Najbardziej po tym występie boli mnie pupa (…) W moim przypadku boląca pupa to znaczy, że było dobrze. Ciekawe ilu sodomitów jest teraz w koalicji „SLD Lewica”? Tysiące, czy miliony?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2019, 14:48 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 14:38

Kabaret. Spotkanie przedwyborcze (skecz z 2004 r.): https://www.youtube.com/watch?v=5ZU9apPWgn8. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 16:04

Kabaret polityczny. Okiem konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=BqHKGrKRmaY. Czas około 15 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 06 paź 2019, 21:27

Przegapiłem I marsz równości w Radomsku (17.08.2019 r.). Hasło marszu: „Byliśmy, jesteśmy, będziemy w Twojej szkole, pracy, rodzinie”: https://www.youtube.com/watch?v=ey2VV8UjVmM. Czas około 9 minut. Na ostro: https://www.youtube.com/watch?v=1gx_GssxD7c. Czas około 7 minut. https://www.youtube.com/watch?v=2QQGasr27uo. Czas 1 minuta 21 sek.

Dzisiaj 06.10.2019 r. odbył się I marsz równości w Nowym Sączu. Hasło marszu takie same jak w Radomsku. Wcześniej zarejestrowany został tego samego dnia Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany przez diecezję tarnowską. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uchylił zakaz marszu wydany przez prezydenta miasta i stwierdził, że „Nie można posądzać o agresję uczestników marszu LGBT, bowiem zazwyczaj jest to marsz wesoły, kolorowy, otwarty dla każdego”.
Niestety pojawiły się, jak na razie tylko dwa filmy z tego marszu: Jeden bez dźwięku: https://www.youtube.com/watch?v=ff-K74iShIU. Czas około 2 minuty 22 sek. Drugi film przedstawia akcję policji: https://www.youtube.com/watch?v=jmzB7QJF6Gs. Czas około 1 minuta 20 sek. Prawdopodobnie przed wyborami wstrzymano propagandę LGBTQ.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 paź 2019, 07:05

„Białorycerstwo” – patologia społeczna: https://www.youtube.com/watch?v=9N1v0zjAaRs. Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
3 typy MĘŻCZYZN, w których ZAKOCHUJĄ SIĘ KOBIETY: https://www.youtube.com/watch?v=97tRnEgIWCE. Czas około 6 minut.
3 KOMPLEMENTY, które chce usłyszeć KAŻDY facet: https://www.youtube.com/watch?v=6JDaiZ_DX5I. Czas około 8 minut.
Różnice płci na wesoło. RODZAJE RANDKOWICZÓW: https://www.youtube.com/watch?v=nrfupM1BDzM. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 07 paź 2019, 15:33

Nieoficjalnie: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przeszła.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1254
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 07 paź 2019, 16:18

oficjalnie uchwała nie przeszła oto link z wyników głosowania.http://poraj.bip.net.pl/?a=6108

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 08:48

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Mamy na przykład katolicki ideał świętości polegający na tłumieniu emocji, na sentymentalnie rozumianej miłości i radości. Jednak Pan Jezus też odczuwał gniew i złość. Mamy tą niezwykłą ewangeliczną scenę w świątyni, z której powyrzucał kupców. On był wtedy, mówiąc kolokwialnie, wściekły. I katolik, mężczyzna, też ma prawo do tego, by okazać gniew. Nie tłumić go. Nie musi być tylko aniołkiem, bo w każdym z nas jest i „aniołek", i „diabełek". W religijnym wymiarze należałoby dopuścić istnienie tej drugiej skrajności, tj. negatywnych emocji - to je najczęściej tłumimy. Dopuszczenie tych emocji nie oznacza oczywiście zgody na przemoc. Każdy musi znaleźć sobie bezpieczny sposób na wyrażenie swojej złości czy gniewu. Powinniśmy przestać bać się emocji w kontekście praktyki duszpasterskiej, zrezygnować z traktowania ich jako czegoś „gorszego", mało istotnego w człowieku. Katolicy powinni bardziej zaufać emocjom. Mamy tu zresztą przykład, chociażby św. Franciszka, który - jak się wydaje - był postacią bardzo emocjonalną i pod wpływem właśnie emocji rozmawiał ze zwierzętami, rzucał się w pokrzywy czy też - jak opisują to Jacques Le Goff i Nicolas Truong w książce poświęconej cielesności w średniowieczu - nago stanął przed swoim biskupem, a kiedy indziej również nago wygłosił kazanie z katedralnej ambony, dając tym samym wyraz zaangażowania w ideę ubóstwa. Interesujące, że wątek nagiego św. Franciszka nie został podjęty, chociażby w malarstwie, z wyjątkiem bodaj jedynie dwóch obrazów Tadeusza Boruty „Św. Franciszek oddaje się pod opiekę Kościoła". Taki gest jest wynikiem ogromnej akceptacji siebie samego, swojej cielesności, ale też emocjonalności.
Co to znaczy, że mężczyźni „nie radzą" sobie z emocjami? Czy to oznacza, że nad nimi nie panują lub że je odrzucają, tłumią? Możemy przyjąć, że każdy człowiek ma emocje. Inną sprawą jest to, czy je pokazuje i czy nad nimi panuje. Co to znaczy „radzić sobie" z emocjami? Najczęściej rozumiemy to jako ich tłumienie - to taka „męska" metoda. Problem w tym, że emocje wtedy wcale nie znikają. One są gdzieś „upchane". Każdy z nas ma taki zbiorniczek, jakby balon, w którym upycha te stłumione emocje. Jeśli one nie znajdą ujścia, jeśli nasze emocje nie zostaną w jakiś sposób uwolnione, to ten balon w końcu wybuchnie. Każdy z nas może w sobie tłumić pewną ilość emocji, nie zawsze bowiem możemy je od razu wyrażać, ale musimy mieć możliwość, by je z siebie wyrzucić. Pobiegać, wyjść do lasu, pokrzyczeć... I tu jest zasadnicza kwestia: czy ja tłumię swoje emocje, czy też znajduję okazję, by je z siebie wyrzucić. Gdy przed snem staram się uspokoić, na przykład poprzez lekturę książki czy kąpiel, to nie oznacza to, że wyrzucam z siebie gdzieś te emocje. One cały czas mogą być we mnie.
Jeśli tłumimy emocje zbyt często, jeśli jest to nasza „metoda" radzenia sobie z nimi, to wtedy pojawia się problem. Czym innym zatem jest tłumienie emocji, które może doprowadzić do emocjonalnych problemów, a czym innym jest ich uzewnętrznianie w bezpieczny, oczywiście, sposób.
Jak nie bać się kobiet: https://www.youtube.com/watch?v=K1QMBVDfWYw. Czas około 65 minut. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 15:26

Mężczyzna to emocjonalny włóczęga? https://www.youtube.com/watch?v=dVvxncJQeWw. Czas około 15 minut. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 08 paź 2019, 18:24

Kabaret polityczny. Okiem konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=3yMnZMibWDo. Czas około 13 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 paź 2019, 08:14

Przyczyna twoich porażek w relacjach z kobietami: https://www.youtube.com/watch?v=dDtk29WswxU. Czas około 21 minut.
Różnice płci na wesoło. IDEALNY CHŁOPAK: https://www.youtube.com/watch?v=lndc0wmhuFY. Czas około 5 minut.
Różnice płci na wesoło. Tylko dla dorosłych. Co by było, gdyby... MĘŻCZYŹNI MÓWILI CO MYŚLĄ: https://www.youtube.com/watch?v=-vLt_ozb1-M. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 09 paź 2019, 17:19

Co tam słychać w sondażowniach? http://ewybory.eu/eurowybory-2019/sondaze/.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 08:23

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Co zatem powinniśmy robić z emocjami? Jaka „metoda" byłaby lepsza? Czasami pomaga już samo uświadomienie sobie, co odczuwam. Na przykład, jeśli wiem, że coś mnie denerwuje, to potrafię to wyrazić, potrafię to nazwać. Są mężczyźni, którzy nie są w stanie zrobić najprostszej rzeczy - nie są w stanie nazwać swoich emocji. O wiele częściej u mężczyzn pojawia się problem świadomości, umiejętności nazywania tego, co się w nich dzieje. Gdy się ich pyta, co czują, jakie emocje odczuwają, to często się słyszy na przykład „A, tutaj mnie tak ściska w żołądku". Używają fizjologii, języka związanego z ciałem, do opisu emocji. Mężczyźni nie nauczyli się rozpoznawać swoich emocji. Z czego to wynika? Pewnie z doświadczeń z dzieciństwa. Gdy małe dziecko się denerwuje czy boi, to rodzic powinien je zapytać „co cię denerwuje?", „czego się boisz?" - tak, aby pomóc mu nazywać to, co się w nim dzieje. Mówiąc „coś mnie ściska", „czuję napięcie", ludzie wskazują, że tak naprawdę nie wiedzą, co się w nich dzieje. Bardzo często brak tej podstawowej świadomości prowadzi do tłumienia tego, co w nas się pojawia. Potem „balon pęka" i mamy przemoc w domu. Nie mogąc nazwać emocji, tłumią je i nie potrafią ich z siebie wyrzucić.
Czasami praca jest tą aktywnością, która pozwala wyzwolić, wyrzucić z siebie tłumione emocje. W ten sposób można też spojrzeć na pracoholizm. Kiedyś nazywano go „nerwicą niedzielną", bo człowiek nie umiał się powstrzymać od pracy - właśnie z tego względu. Teraz ta nazwa jest trochę nieaktualna, bo i tak często pracujemy w niedziele, ale pracoholizm został, jest sposobem rozładowywania napięcia, pozbywania się emocji. Dobrym obrazem jest biznesmen leżący z laptopem na plaży, sprawdzający notowania na giełdzie. Człowiek, który nie jest w stanie wytrzymać bez pracy, bo ta pozwala mu się pozbyć emocji. Jeśli nie umiemy uświadomić sobie emocji, nazwać ich i uporządkować, to albo je tłumimy, albo pozbywam się ich w niekontrolowany sposób. Trzeba przyznać, że taki sposób wyrażania emocji - choćby jak ten pracoholik - jest lepszy, bo jest dla niego zdrowszy, choć na pewno cierpią na tym jego relacje z innymi ludźmi. Ten, kto tłumi emocje, na pewno żyje lepiej z innymi, bo się nie kłóci, nie krzyczy, ale potem może mieć problemy zdrowotne.
Przecież w niektórych relacjach, na przykład w związkach, nie da się stłumić emocji do końca. One muszą z nas w końcu „wyjść". Tak, są takie relacje, w których emocji jest znacznie więcej niż w innych. Dlatego tak często w małżeństwie pojawiają się zarzuty typu „Czemu kłócisz się tylko ze mną?". Ano właśnie dlatego, że to jest ta najbliższa relacja, w której czujemy się bezpiecznie, w której możemy pokazać swoje emocje - nawet te negatywne. Wydaje się, że pokazywanie takich emocji jak gniew, smutek czy zazdrość jest objawem pewnej szczerości i poczucia bezpieczeństwa w tej relacji. Okazywanie radości czy zadowolenia jest w tym sensie nieco prostsze. Nie bójmy się swoich emocji, miejmy czas na refleksje, co odczuwamy w różnych sytuacjach, znajdźmy sposób na wyrażanie swoich emocji, a przede wszystkim nie żałujmy sobie nawzajem tych dobrych.
Męski stoicyzm - dar, nie przekleństwo: https://www.youtube.com/watch?v=TSz1vmpL9qI. Czas około 32 minuty. Zalecana szybkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 14:32

Przedwyborcza gorączka. LEWICA RAZEM: https://www.youtube.com/watch?v=noeUs3eCp8g. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 17:55

Przedwyborcza gorączka. KUKIZ + PSL RAZEM: https://www.youtube.com/watch?v=uRvzhFjLIAM. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 19:45

Przedwyborcza gorączka. KONFEDERACJA RAZEM: Korwin, Braun, Wilk, Sośniarz Bosak:
https://www.youtube.com/watch?v=9E4wGrpB3aE. Czas około 12 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 10 paź 2019, 22:37

Janusz Korwin Mikke NAJŚMIESZNIEJSZE MOMENTY: https://www.youtube.com/watch?v=TMftTEa ... nKSVoh7zPj. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 08:24

Jak CZUĆ się bardziej męskim? https://www.youtube.com/watch?v=cK7erez3kOc. Czas około 18 minut.
Dlaczego nie jesteś w związku? https://www.youtube.com/watch?v=-gW41G0Tw6o. Czas około 14 minut.
Różnice płci na wesoło. RODZAJE MĘŻCZYZN W ZWIĄZKU: https://www.youtube.com/watch?v=rSvxuCyuDSI. Czas około 7 minut.
Różnice płci na wesoło. Rodzaje kobiet w związkach: https://www.youtube.com/watch?v=Xk_SAx7XQIA. Czas około 7 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 11:53

Przedwyborcza gorączka. KONFEDERACJA RAZEM: Wilk, Braun, Bosak. https://www.youtube.com/watch?v=qAGrpkP3q8o. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 12:36

Okiem zwolennika KONFEDERACJI. Przedwyborcze jaja: https://www.youtube.com/watch?v=KgxTxs_XCL8. Czas około 20 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 13:55

Janusz Korwin Mikke WYPOWIEDZI - Wybory Parlamentarne. https://www.youtube.com/watch?v=Gj_5Id1arQ8. Czas około 9 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 15:43

Przedwyborcza gorączka. DEMOKRACJA, czy KRÓL: https://www.youtube.com/watch?v=B7ICpdPO_Fw. Czas około 8 minut.

Zdzisława Polak
VIP
Posty: 1254
Rejestracja: 12 sie 2010, 13:32

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Zdzisława Polak » 11 paź 2019, 19:03

oto link do ciekawego artykułu i opinii
http://zyciemyszkowa.pl/wiadomosci/rio- ... -kredytow/

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 20:48

Łączny dług Gminy Poraj na dzień 30 czerwca 2019 r., według RIO wynosi 29 105 919,43 zł, co stanowi 53,4% planowanych dochodów. Negatywna opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Poraj informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. bardzo utrudni wykonanie całego budżetu na 2019 r. Gmina nie jest w stanie płacić na bieżąco zobowiązań. Prawdopodobnie będą potrzebne nowe obligacje.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 11 paź 2019, 20:49

Nasza kochana i mądra młodzież: https://www.youtube.com/watch?v=hlNcGz9gw6g. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 12 paź 2019, 09:34

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Mężczyźni często słyszą ze strony kobiet zarzut, że są nie uczuciowi, nie lubią mówić o emocjach, a jeśli już w ogóle już coś poczują, to i tak nie przyznają się do tego. Według ról społecznych mężczyzna to istota, która cechuje się skłonnością do rywalizacji, chłodnej analizy faktów, analitycznym myśleniem, skrytością i ukrywaniem swoich stanów emocjonalnych. Proces wychowania już od małego uczy chłopców, by zachowywali się „po męsku”, byli twardzi i silni. Wychowanie odcina mężczyzn od ich emocji, nakazuje ich nieokazywania oraz wpaja przekonanie, że wyrażenie uczuć to oznaka słabości i mazgajstwa.
Oczywiście, są też tacy mężczyźni, którzy bardzo chętnie rozmawiają i dzielą się swoimi uczuciami i przeżyciami wewnętrznymi. Jednak są oni często traktowani przez środowisko jako niemęscy, zniewieściali lub roztkliwiający się nad sobą. Nic dziwnego, że nawet jeśli już mężczyzna zechce okazać swoje emocje, to tego nie robi, bo boi się opinii innych i etykietki „słabego faceta”.
Czy naprawdę mężczyźni mniej rozmawiają o uczuciach i nie przeżywają ich? Wielu panów odpowie: „Oczywiście, przecież uczucia to domena kobiet!”. Czy aby na pewno tak jest? Czy mężczyźni to zimne istoty pozbawione uczuć? Czy mężczyźni nic nie czują?
W powszechnym przekonaniu to kobiety częściej ulegają silnym emocjom, a mężczyźni zazwyczaj są opanowani. Przyjrzyjmy się badaniom na ten temat. Emocjonalną przewagę kobiet nad mężczyznami tłumaczy autor książki „Płeć mózgu”. Udawania on, że u kobiet reakcje emocjonalne obecne są w obu półkulach mózgowych. Kobiety mają większą liczbę połączeń nerwowych pomiędzy dwoma półkulami, a to oznacza lepsze połączenie pomiędzy półkulami i dlatego tez kobietom łatwiej jest mówić o uczuciach i je wyrażać. U mężczyzn natomiast funkcje emocjonalne skoncentrowane są tylko w prawej półkuli, a zdolność do ich wyrażania znajduje się po drugiej stronie mózgu. Dodatkowo ilość połączeń nerwowych pomiędzy obiema półkulami jest mniejsza niż u kobiet, stąd mężczyźni mają problem z wyrażaniem emocji. Inne badania naukowe pokazują, że kobiety kierują się w życiu w 80% emocjami, natomiast mężczyźni tylko w 20%, pokazują, że kobiety nie tylko lepiej wyrażają emocje, ale także trafniej odczytują komunikaty niewerbalne oraz dłużej przechowują w pamięci: twarze, głosy, mimikę i gesty różnych osób. Badania te udowadniają, że dzieje się tak dlatego, że prawdopodobnie kobiety zwracają większą uwagę na emocje doświadczane przez innych ludzi niż mężczyźni. Ta umiejętność potrzebna jest w procesie wychowywania dzieci. Matka lepiej odczytuje potrzeby dziecka, dlatego wychowywanie dziecka przez dwóch mężczyzn nie gwarantuje takiej ochrony emocjonalnej i zrozumienia, jakie daje matka. Mężczyźni natomiast są skoncentrowani na faktach, konkretach, przedmiotach i nie rozmawiają o uczuciach, stąd po prostu nie docenią ich wagi w kontaktach z innymi.
Przeciwnicy tezy o większej emocjonalności kobiet podają inne dowody. W trakcie badań Aleksandry Fila-Jankowskiej i Doroty Szczygieł, kobiety, które uczestniczyły w eksperymencie, deklarowały, że przeżywały bardziej intensywne emocje niż mężczyźni. Kiedy jednak zmierzono wskaźniki fizjologiczne u obu płci, reakcje badanych mężczyzn i kobiet okazały się zbliżone do siebie. Badacze dowodzą zatem, że różnice między kobietami i mężczyznami dotyczą nie tyle przeżywania emocji, ile gotowości do ich wyrażania. Według innej badaczki tego zjawiska, Lindy Brannon, obie płcie doświadczają tak samo intensywnych emocji, ale kierują się innymi zasadami w ich okazywaniu. Kobiety mogą sobie pozwolić na płacz, krzyk lub podskoki z radości, bo nikt ich za to nie potępi. Mężczyźni natomiast kierują się zasadą: „Nie bądź dziecinny!”. W rezultacie nie okazują przeżywanych emocji i sprawiają wrażenie zimnych, twardych facetów. Natomiast w samotności jak uważa badaczka empatii Nancy Eisenberg wyrażają emocje podobnie do kobiet.
Błędem byłoby wyciąganie wniosku, że mężczyźni są mniej uczuciowi od kobiet. Mężczyźni również czują i przeżywają emocje nawet te silne i gwałtowne, ale inaczej je nie wyrażają. Wyrażenie emocji przez płeć męską jest mniej otwarte, bardziej skryte i przez to mniej uchwytne dla kobiet. W skrytości i samotności mężczyźni przeżywają swoje emocje. Dlatego dwóch mężczyzn wychowujących dzieci nie potrafi przekazać im czytelnie swoich emocji. Dzieci wychowywane przez związki jednopłciowe mogą mieć zaburzenia emocjonalne. Dwie kobiety wychowujące chłopca mogą go zbyt mocno rozbudzić emocjonalnie, co może skutkować zaburzeniem identyfikacji swojej płci. W przyszłości jak zaakceptujemy zrównanie i likwidację płci, nie będzie to miało żadnego znaczenia.
Męska emocjonalność daje o sobie znać w konkretnych statystykach. Podobno liczba mężczyzn popełniających samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości jest ok. 4-krotnie wyższa niż kobiet. Badania nad procesem zakochiwania się pokazują, że kobiety zakochują się z reguły później niż mężczyźni. Tak więc męska emocjonalność istnieje, trzeba ja tylko umieć dostrzec.
Co ZABIJA Twoją męskość? https://www.youtube.com/watch?v=6GVCqDZp12E. Czas około 21 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 09:29

Płeć psychologiczna: https://www.youtube.com/watch?v=j8pTEaBtaow. Czas około 13 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
7 oznak, że podobasz się dziewczynie: https://www.youtube.com/watch?v=9vrOMkvDEBQ. Czas około 16 minut.

Różnice płci na wesoło! 50 TWARZY GREYA. PARODIA: https://www.youtube.com/watch?v=79MJ_Gzo8SQ. Czas około 7 minut.
Tylko dla dorosłych. Różnice płci na wesoło! Co by było gdyby...MĘŻCZYŹNI MÓWILI CO MYŚLĄ: https://www.youtube.com/watch?v=lRKfaYj0e1o. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 13:42

Kabaret: https://www.youtube.com/watch?v=qd5ZftdV9h0. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 13 paź 2019, 18:30

Nagroda Nobla w ocenie konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=V61XLnsTzmY Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 paź 2019, 09:04

C.D. Różnice płci. Incele. Należy tu poświęcić trochę uwagi mężczyznom, którzy mają wielkie problemy z ułożeniem sobie normalnych kontaktów seksualnych z kobietami. Internet jest pełen frustratów, którzy wylewają w sieci z tego powodu swoją gorycz. Można im współczuć, można się z nich śmiać, ale najgorsze, co można zrobić, to ich zbagatelizować. Dziś sfrustrowany celibatem mężczyzna obraża kobiety w internecie, jutro wyjdzie na ulicę i zacznie do nich strzelać. A to dopiero początek, bo ma wobec kobiet jeszcze gorsze plany.
W lipcu 2011 r. Elliot Rodger podążał za całującą się parą, której zazdrościł uczucia i rzucił w nią kubkiem z kawą. Parę dni później kawa wylądowała na dwóch dziewczynach siedzących na przystanku autobusowym. Powód? Nie odwzajemniły lubieżnych uśmiechów Elliota. W listopadzie 2012 r. Rodger kupił swój pierwszy pistolet. Wydał na niego całe kieszonkowe, które dostawał od rodziców i od babci. W maju 2014 r. w kalifornijskim miasteczku studenckim Isla Vista Elliot zabił 6 osób, a 14 ranił, następnie odbierał sobie życie. Wcześniej nagrał filmik na YouTube, w którym mówił: Dziewczyny oferują swoją uwagę, seks i miłość innym mężczyznom, ale nie mnie. Mam 22 lata i wciąż jestem prawiczkiem. Nigdy nawet nie całowałem się z dziewczyną. Chodziłem na studia przez ponad 2,5 roku i wciąż jestem prawiczkiem. To była tortura. Studia to czas, kiedy wszyscy doświadczają seksu, zabawy i przyjemności. W ciągu tych lat ja musiałem gnić w samotności. To nie fair. Nigdy nie podobałem się wam, dziewczynom. Nie wiem, dlaczego, ale ukarzę za to was wszystkie. To niesprawiedliwość, zbrodnia. Nie wiem, czego we mnie nie dostrzegacie. Jestem idealnym mężczyzną, a wy rzucacie się na obrzydliwych facetów zamiast na mnie, największego dżentelmena. Zostawił też po sobie manifest, w którym wypowiedział wojnę kobietom. Komentując tę tragedię redaktorzy brytyjskiego magazynu „New Statesman” ostrzegają, że manifest Rodgera może zainspirować nową generację „mimowolnego celibatu’”. Niestety ich prognozy się sprawdzają, gdy w kwietniu 2018 roku 25-letni Alek Minassian wjechał vanem w grupę ludzi w Toronto. Ranił 16 osób, a zabił 10, w tym 8 kobiet. Tuż przed atakiem napisał na Facebooku: Rebelia inceli już się rozpoczęła! Chwała Elliotowi Rodgerowi, największemu dżentelmenowi!.
Mimowolny celibat? W naszym społeczeństwie problem mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet i nawołują do przemocy wobec nich, nie jest jeszcze tak powszechny. Nie oznacza to, że można go lekceważyć, bo gdy tak się dzieje, nienawiść do kobiet wylewana w internecie zmienia się w realną przemoc, a nawet wyroki śmierci na kobiety tak jak w Kalifornii i Toronto. O tym, że problem nie jest marginalny, świadczy, chociażby fakt, że jedno z sub forum serwisu Reddit.com, zrzeszające inceli, liczyło sobie aż 40 tys. mężczyzn o takich poglądach. Forum wprawdzie zostało zamknięte, ale to nie oznacza, że problem inceli zniknął - internetowi mizogini (mężczyźni nienawidzący kobiet) rozpierzchli się po prostu po innych zakątkach sieci i wciąż pozostają aktywni.
Jak (nie) zostać frustratem seksualnym i kim są incele: https://www.youtube.com/watch?v=ss8bWHCt9tw. Czas około 32 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 paź 2019, 17:30

15 Znaków, że spotykasz się z narcyzem: https://www.youtube.com/watch?v=FEwDMDgL40E. Czas około 22 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 14 paź 2019, 17:33

Historia Polski po II wojnie światowej w skrócie: https://www.youtube.com/watch?v=lFkPu1P5L9I.
Czas około 16 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 paź 2019, 09:07

Jak Skończyć ze Szkodliwą Masturbacją? 9 Kroków: https://www.youtube.com/watch?v=TGLWCiNIM9k. Czas około 38 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Matura to bzdura! Wiedza o seksie: https://www.youtube.com/watch?v=xuWSJtqbhFQ. Czas około 10 minut.
Różnice płci na wesoło. RODZAJE SINGLI: https://www.youtube.com/watch?v=AspAdEt0mHY. Czas około 5 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 paź 2019, 19:25

Wyniki wyborów Gmina Poraj I część:
OBWÓD WYBORCZY NR 1, PORAJ SZOKOŁA PODSTAWOWA.
Uprawnionych do głosowania 1693 Frek. 60,84%
Liczba wydanych kart do głosowania 1030
Liczba kart wyjętych z urny 1030
Liczba głosów ważnych 1018
Liczba głosów nieważnych 12 - 1,2%.
OKRĘG WYBORCZY NR 1.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców Licz. gł. %, Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ: 375, 36,4, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 238, 23,1, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 178, 17,3, 1xTAK
4. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE: 155, 15,0
5. KONFEDERACJA: 59, 5,7
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 13, 1,3
Razem 1018
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. % Mandat
1. KIEPURA Henryk: 7, 0,7 -
2. SMELA Krzysztof: 6, 0,6 -
3. GMITRUK Stanisław: 3, 0,3 -
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej: 0, 0 -
5. KUBAT Andrzej: 4, 0,4 -
6. SOCHA-KORENDO Anna: 126, 12,2 -
7. GRUS Anna: 0, 0 -
8. KUMOR Monika: 2, 0,2 -
9. MŁYŃSKA Edyta: 1, 0,1 -
10. KOTYNIA Krystian: 1, 0,1 -
11. CYRULIK Jerzy" 0, 0 -
12. LISEK Iwona: 2, 0,2 -
13 NOWICKA Anna: 1, 0,1 -
14 DZWONNIK Micha:ł 2, 0,2 -
Razem 155, 15,0
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %, Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 88, 8,5, TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 17, 1,7, TAK
3. TREPKA Mariusz 59, 5,7, TAK
4. GAWRON Andrzej 6, 0,6, TAK
5. FAJER Monika 9, 0.9
6. DEREJCZYK Piotr 8, 0,8
7. KAPTACZ Anna 40, 4
8. MAJ Tomasz 6, 0,6
9. LANGE Łukasz 3, 0,3
10. RUKSZA Paweł 3, 0,3
11. PIETRULEWICZ Magdalena 0, 0
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA 169, 16,4
13. SOWA Andrzej 2, 0,2
14. ZALESKA Urszula 1, 0,1
Razem 375, 36,4
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %, Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 65, 6,3 TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 11, 1,1
3. KĘPSKI Rafał 39, 3,8
4. KOTKOWSKA Ewelina 5, 0,5
5. IŻYŃSKA Małgorzata 9, 0,9
6. KOT Łukasz 5, 0,5
7. KSIĄŻEK Ewa 2, 0,2
8. JURECZKO Rafał 1, 0,1
9. LEWANDOWSKA Ewa 6, 0,6
10. ŁAPETA Paweł Piotr 2, 0,2
11. GÓRNA Joanna 6, 0,6
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 13, 1,3
13. KAREWICZ Marlena 2, 0,2
14. GOŁDA Marcin 12, 1,2 współpracownik bezpieki PRL
Razem 178, 17,3
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %, Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 44, 4,3
2. PAWLIKOWSKI Jacek 1, 0,1
3. ADAMOWICZ Bogusław 3 0,3
4. BIEGAS Bartłomiej 5, 0,5
5. KLIMCZAK Paweł 1, 0,1
6. SUROWIEC Zofia 2, 0,2
7. RYNKIEWICZ Władysława 0, 0
8. POLAK Agata 0, 0
9. PIĄTEK Barbara 0, 0
10. MUSIALIK Cecylia 1, 0,1
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0
12. ERMER Katarzyna 0, 0
13. GAWENDA Rafał 2, 0,2
Razem 59, 5,7
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %, Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 147, 14,3 TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 37, 3,6 TAK
3. SALWIERAK Marta 4, 0,4
4. ROZPONDEK Halina 9, 0,9
5. PODBIOŁ Gabriel 2, 0,2
6. URBAŃSKA Jolanta 1, 0,1
7. KABUS Dominik 0, 0
8. MANISZEWSKA Marzena 3, 0,3
9. STEFAŃCZYK Tomasz 1, 0,1
10. BIERNAT Marcin 3, 0,3
11. STASIAK-BETLEJEWSKA 2, 0,2
12. ŚWITAŁA Marcin 0, 0
13. CIURA Edyta 1, 0,1
14. LASECKI Jarosław 28, 2,7
Razem 238, 23,1
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %, Mandat
1. MARANDA Marcin 6, 0,6 -
2. SPIECHOWICZ Mariusz 0, 0 -
3. KLAMEK Grażyna 0, 0 -
4. POGODA Mariusz 0, 0 -
5. ZAMORA Adam 1, 0,1 -
6. BOGUS Beata 2, 0,2 -
7. SOCHA Wojciech 1, 0,1 -
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0 -
9. KOSARGA Krystyna 1, 0,1 -
10. SŁAWEK Łukasz 0, 0 -
11. PTAK Piotr 1, 0,1 -
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0 -
13. STRACH Piotr 0, 0 -
14. CZAJA Magdalena 1, 0,1 -
Razem 13, 1,3 -
Ostatnio zmieniony 16 paź 2019, 19:28 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 15 paź 2019, 20:35

Wyniki wyborów Gmina Poraj II część:
OBWÓD WYBORCZY NR 2, PORAJ, URZĄD GMINY.
Uprawnionych do głosowania 1853, Frekw. 60,17%
Liczba wydanych kart do głosowania 1115
Liczba kart wyjętych z urny 1115
Liczba głosów ważnych 1089
Liczba głosów nieważnych - 26, 2,3%
OKRĘG WYBORCZY NR 2.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ 444, 39,8, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA 211, 19,8, 2xTAK
3. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE 196, 17,6
4. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT. 160, 14,3, 1xTAK
5. KONFEDERACJA 52, 4,7
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD. 26, 2,3
Razem: 1089, 100
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %. Mandat
1. KIEPURA Henryk 12, 1,1
2. SMELA Krzysztof 3, 0,3
3. GMITRUK Stanisław 8, 0,7
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 0, 0
5. KUBAT Andrzej 8, 0.7
6. SOCHA-KORENDO Anna. 155, 13,9
7. GRUS Anna 0, 0
8. KUMOR Monika 0, 0
9. MŁYŃSKA Edyta 0, 0
10. KOTYNIA Krystian. 4, 0,4
11. CYRULIK Jerzy 0, 0
12. LISEK Iwona 1, 0,1
13 NOWICKA Anna 2, 0,2
14 DZWONNIK Michał 3, 0,3
Razem 196, 17,6
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %. Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 123, 11,0, TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 30, 2,7, TAK
3. TREPKA Mariusz 40, 3,6, TAK
4. GAWRON Andrzej 7, 0,6, TAK
5. FAJER Monika 13, 1,2
6. DEREJCZYK Piotr 17, 1,5
7. KAPTACZ Anna 10, 0,9
8. MAJ Tomasz 8, 0,7
9. LANGE Łukasz 1, 0,1
10. RUKSZA Paweł 2, 0.2
11. PIETRULEWICZ M. 0, 0
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA 187, 16,8
13. SOWA Andrzej 2, 0,2
14. ZALESKA Urszula 4, 0,4
Razem 444, 39,8
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %. Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 58, 5,2, TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 7, 0,6
3. KĘPSKI Rafał 37, 3,3
4. KOTKOWSKA Ewelina 2, 0,2
5. IŻYŃSKA Małgorzata 9, 0,8
6. KOT Łukasz 7, 0,6
7. KSIĄŻEK Ewa 6, 0,5
8. JURECZKO Rafał 1, 0,1
9. LEWANDOWSKA Ewa 2, 0,2
10. ŁAPETA Paweł Piotr 4, 0,4
11. GÓRNA Joanna 1, 0,1
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 17, 1,5
13. KAREWICZ Marlena 0, 0
14. GOŁDA Marcin 9, 0,8 współpracownik bezpieki PRL
Razem 160, 14,3
LISTA NR 4.KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Imię i nazwisko kandydata Licz. gł. %. Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 23, 2,1
2. PAWLIKOWSKI Jacek 4, 0,4
3. ADAMOWICZ Bogusław 7, 0,6
4. BIEGAS Bartłomiej 3, 0,3
5. KLIMCZAK Paweł 5, 0.45
6. SUROWIEC Zofia 2, 0,2
7. RYNKIEWICZ Władysława 2, 0,2
8. POLAK Agata 1, 0,1
9. PIĄTEK Barbara 3, 0,3
10. MUSIALIK Cecylia 1, 0,1
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0
12. ERMER Katarzyna 0, 0
13. GAWENDA Rafał 1, 0,1
Razem 52, 4,7
LISTA NR 5.KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 132, 11,8, TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 30, 2,7, TAK
3. SALWIERAK Marta 9, 0,8
4. ROZPONDEK Halina 5, 0,45
5. PODBIOŁ Gabriel 0, 0
6. URBAŃSKA Jolanta 3, 0,3
7. KABUS Dominik 1, 0,1
8. MANISZEWSKA Marzena 0, 0
9. STEFAŃCZYK Tomasz 1, 0,1
10. BIERNAT Marcin 2, 0,2
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 1, 0,1
12. ŚWITAŁA Marcin 0, 0
13. CIURA Edyta 1, 0,1
14. LASECKI Jarosław 26, 2,3
Razem 211, 19,8
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. MARANDA Marcin 9, 0,8
2. SPIECHOWICZ Mariusz 1, 0,1
3. KLAMEK Grażyna 2, 0,2
4. POGODA Mariusz 4, 0,36
5. ZAMORA Adam 2, 0,2
6. BOGUS Beata 1, 0,1
7. SOCHA Wojciech 0, 0
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0
9. KOSARGA Krystyna 0, 0
10. SŁAWEK Łukasz 3, 0,27
11. PTAK Piotr 1, 0,1
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0
13. STRACH Piotr 0, 0
14. CZAJA Magdalena 3, 0,27
Razem 26, 2,3
Ostatnio zmieniony 16 paź 2019, 19:28 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 09:26

Wyniki wyborów Gmina Poraj III część:
OBWÓD WYBORCZY NR 3 JASTRZĄB.
Uprawnionych do głosowania 1092, Frekw. 51,47%
Liczba wydanych kart do głosowania 562
Liczba kart wyjętych z urny 562
Liczba głosów ważnych 554
Liczba głosów nieważnych 8 1,4%.
OKRĘG WYBORCZY NR 3.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ 271, 48,9 4xTAK
2. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE 114, 20,6 -
3. KOALICJA OBYWATELSKA 75, 13,3 2xTAK
4. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT. 61, 11,0 1xTAK
5. KONFEDERACJA 28, 5,1
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD. 5, 0.9
Razem 554, 100
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. KIEPURA Henryk 1, 0,2 -
2. SMELA Krzysztof 1, 0,2 -
3. GMITRUK Stanisław 3, 0,5 -
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 0, 0 -
5. KUBAT Andrzej 1, 0,2 -
6. SOCHA-KORENDO Anna. 106, 19,1 -
7. GRUS Anna 0, 0 -
8. KUMOR Monika 0, 0 -
9. MŁYŃSKA Edyta 0, 0 -
10. KOTYNIA Krystian. 0, 0 -
11. CYRULIK Jerzy 0, 0 -
12. LISEK Iwona 1, 0,2 -
13 NOWICKA Anna 1, 0,2 -
14 DZWONNIK Michał 0, 0 -
Razem 114, 20,6
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 59, 10,6 TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 21, 3,8 TAK
3. TREPKA Mariusz 70, 12,6 TAK
4. GAWRON Andrzej 3, 0,5 TAK
5. FAJER Monika 10, 1,8 -
6. DEREJCZYK Piotr 13, 2,3 -
7. KAPTACZ Anna 4, 0,7 -
8. MAJ Tomasz 8, 1,4 -
9. LANGE Łukasz 0, 0 -
10. RUKSZA Paweł 1, 0,2 -
11. PIETRULEWICZ Magdalena 0, 0 -
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Dan. 77, 13,9 -
13. SOWA Andrzej 2, 0,4 -
14. ZALESKA Urszula 3, 0,5 -
Razem 271, 48,9
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 22, 4,0 TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 0, 0 -
3. KĘPSKI Rafał 11, 2,0 -
4. KOTKOWSKA Ewelina 3, 0,5 -
5. IŻYŃSKA Małgorzata 6, 1,1 -
6. KOT Łukasz 2, 0,4 -
7. KSIĄŻEK Ewa 3, 0,5 -
8. JURECZKO Rafał 0, 0 -
9. LEWANDOWSKA Ewa 3, 0,5 -
10. ŁAPETA Paweł Piotr 0, 0 -
11. GÓRNA Joanna 3, 0,5 -
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 8, 1,4 -
13. KAREWICZ Marlena 0, 0 -
14. GOŁDA Marcin 0, 0 - współpracownik bezpieki PRL
Razem 61, 11,0
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 21, 3,8 -
2. PAWLIKOWSKI Jacek 0, 0 -
3. ADAMOWICZ Bogusław 0, 0 -
4. BIEGAS Bartłomiej 2, 0,4 -
5. KLIMCZAK Paweł 2, 0,4 -
6. SUROWIEC Zofia 0, 0 -
7. RYNKIEWICZ Władysława 1, 0,2 -
8. POLAK Agata 2, 0,4 -
9. PIĄTEK Barbara 0, 0 -
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0 -
12. ERMER Katarzyna 0, 0 -
13. GAWENDA Rafał 0, 0 -
Razem 28, 5,1
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Imię i nazwisko kandydata . Licz. gł. %. Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 42, 7,5 TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 15, 2,7 TAK
3. SALWIERAK Marta , 0, 0 -
4. ROZPONDEK Halina 5, 0,9 -
5. PODBIOŁ Gabriel 0, 0 -
6. URBAŃSKA Jolanta 0, 0 -
7. KABUS Dominik 0, 0 -
8. MANISZEWSKA Marzena 1, 0,2 -
9. STEFAŃCZYK Tomasz 0, 0 -
10. BIERNAT Marcin 2, 0,4 -
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 0, 0 -
12. ŚWITAŁA Marcin 0, 0 -
13. CIURA Edyta 1, 0,2 -
14. LASECKI Jarosław 9, 1,6 -
Razem 75, 13,3
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. MARANDA Marcin 2, 0,4 -
2. SPIECHOWICZ Mariusz 0, 0 -
3. KLAMEK Grażyna 0, 0 -
4. POGODA Mariusz 0, 0 -
5. ZAMORA Adam 0, 0 -
6. BOGUS Beata 1, 0,2 -
7. SOCHA Wojciech 0, 0 -
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0 -
9. KOSARGA Krystyna 0, 0 -
10. SŁAWEK Łukasz 0, 0 -
11. PTAK Piotr 1, 0,2 -
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0 -
13. STRACH Piotr 1, 0,2 -
14. CZAJA Magdalena 0, 0 -
Razem 5, 0.9
Ostatnio zmieniony 16 paź 2019, 19:27 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 10:36

C.D. Różnice płci. Incele. Incel to skrót od "involuntary celibate”, czyli „mimowolnego celibatu”. Incelami są mężczyźni, którzy nie mają życia seksualnego ani związków romantycznych, ponieważ, jak sami twierdzą, kobiety im to uniemożliwiają. Za swoje niepowodzenia, samotność i frustrację seksualną obwiniają kobiety, które - ich zdaniem - są zainteresowane tylko samcami alfa i automatycznie odrzucają normalnych facetów, takich jak oni. W związku z tym uważają, że kobiety należy ukarać, poniżyć, pozbawić życia. Seks incelom po prostu się należy, a nawet więcej - powinno istnieć prawo, które będzie gwarantować kobietę każdemu mężczyźnie. Rząd powinien dystrybuować mężczyznom kobiety i zalegalizować gwałt. Świat, w którym mężczyzna nie może sobie zaruchać, kiedy ma na to ochotę, jest wbrew męskiej naturze - takie argumenty nieustannie przewijają się przez fora inceli. Czytając je trudno uniknąć skojarzeń z „Opowieścią podręcznej” autorstwa Margaret Atwood, powieścią obrazującą totalitarny świat, w którym kobiety zostały posegregowane na różne kategorie, a gwałty są usankcjonowane prawnie. Na to niepokojące podobieństwo zwracają uwagę także eksperci - socjolog Justyna Pokojska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz seksuolog Michał Pozdał, założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Postulaty, jakie głoszą incele są łamaniem podstawowych praw człowieka. Sposób, w jaki wypowiadają się o kobietach to de facto scenariusz z ‘Opowieści podręcznej’. Absolutnie nie należy tego ignorować, bo chociaż to, co głoszą incele jest śmieszne i żenujące, jednocześnie jest smutne i straszne, a problem jest poważny. Seksuolog wyjaśnia też, skąd właściwie biorą się incele. To grupa bardzo sfrustrowanych mężczyzn, a właściwie emocjonalnych chłopców, którzy nigdy nie dorośli. Nie radzą sobie w życiu i najłatwiej jest im oskarżać o to kogoś innego, w tym przypadku kobiety. To przede wszystkim mężczyźni, którzy nie dojrzeli do tego, żeby zbudować dojrzałą relację z kobietą i postrzegają ją tylko w kategorii obiektu, który ma im coś zapewnić. A jeśli nie dostają tej gratyfikacji, obwiniają za to właśnie taki obiekt. Co więcej, jeśli wyzwolona kobieta ma udane życie seksualne, należy ją za to ukarać. W incelowskiej nomenklaturze taka kobieta to Stacy - atrakcyjna, aktywna seksualnie, która miała już wielu partnerów, a jej ideałem mężczyzny jest Chad, przystojny samiec alfa (a zarazem całkowite przeciwieństwo incela), który może dosłownie przebierać w kobietach. Incel pożąda Stacy, ale jednocześnie gardzi nią i jej „rozwiązłością”. Taka kobieta jest dobra tylko do zaspokojenia potrzeb seksualnych, następnie trzeba ją ukarać, zemścić się na niej za to, że nie zwraca uwagi na normika (incela), porządnego i miłego, ale przeciętnego faceta, który zawsze przegrywa w jej oczach z wszystkimi Chadami tego świata. Zdaniem inceli wszystkie kobiety to właściwie „kobietony”, które nie dorastają mężczyznom do pięt i powinno się pokazywać im, gdzie jest ich miejsce. Po prostu LOL dla traktowania tych niskich form życia jako istoty ludzkie. Traktuj je jak bezwartościowe dziury, którymi są, robisz im tym samym przysługę, bo uwielbiają być pojemnikami na spermę - takimi złotymi radami na traktowanie kobiet dzielą się między sobą incele. Bo ich zdaniem seksualność to coś naturalnego, z tym że należy się tylko mężczyznom. Zdaniem inceli seks polega na tym, że to facet go uprawia, a kobieta mu się oddaje, wyjaśnia socjolog. Jednocześnie tacy mężczyźni skarżą się, że byliby idealnymi partnerami i mają wiele do ofiarowania kobietom, ale są przez nie skazani na samotność.
Czy bać się MGTOW, inceli, kryzysu męskości i co niszczy mężczyznę? https://www.youtube.com/watch?v=SLM0cGIJBbE. Czas około 43 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 14:01

Wyniki wyborów Gmina Poraj IV część:
OBWÓD WYBORCZY NR 4, CHOROŃ.
Uprawnionych do głosowania 1071. Frekw. 57,61%
Liczba wydanych kart do głosowania 617
Liczba kart wyjętych z urny 617
Liczba głosów ważnych 611
Liczba głosów nieważnych 6, 1,0%.
OKRĘG WYBORCZY NR 4.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców: Licz. gł. % Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ 254, 41,6 4xTak
2. KOALICJA OBYWATELSKA 137, 22,4 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT. 96, 15,7 1xTAK
4. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE 79, 12,9
5. KONFEDERACJA 31, 5,1
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD. 14, 2,3
Razem: 611.
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. KIEPURA Henryk 6, 1,0 -
2. SMELA Krzysztof 2, 0,3 -
3. GMITRUK Stanisław 3, 0,5 -
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 0, 0 -
5. KUBAT Andrzej 2, 0,3 -
6. SOCHA-KORENDO Anna. 58, 9,5 -
7. GRUS Anna 0, 0 -
8. KUMOR Monika 1, 0,16 -
9. MŁYŃSKA Edyta 1, 0,16 -
10. KOTYNIA Krystian. 0, 0 -
11. CYRULIK Jerzy 1, 0,16 -
12. LISEK Iwona 1, 0,16 -
13 NOWICKA Anna, 3, 0,5 -
14 DZWONNIK Michał 1, 0,16 -
Razem 79, 12,9
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 58, 9,5 TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 17, 2,8 TAK
3. TREPKA Mariusz 52, 8,5 TAK
4. GAWRON Andrzej 4, 0,7 TAK
5. FAJER Monika 6, 1,0
6. DEREJCZYK Piotr 12, 2,0
7. KAPTACZ Anna 1, 0,16
8. MAJ Tomasz 3, 0,5
9. LANGE Łukasz 0, 0
10. RUKSZA Paweł 4, 0,6
11. PIETRULEWICZ Magdalena 1, 0,16
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Dan. 95, 15,5
13. SOWA Andrzej 0, 0
14. ZALESKA Urszula 1, 0,16
Razem 254, 41,6
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Imię i nazwisko kandydata, Licz. gł. % Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 28, 4,6 TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 10, 1,6
3. KĘPSKI Rafał 14, 2,3
4. KOTKOWSKA Ewelina 5, 0,8
5 IŻYŃSKA Małgorzata 2, 0,3
6. KOT Łukasz 10, 1,6
7. KSIĄŻEK Ewa 3, 0,5
8. JURECZKO Rafał 1, 0,16
9. LEWANDOWSKA Ewa 2, 0,3
10. ŁAPETA Paweł Piotr 2, 0,3
11. GÓRNA Joanna 1, 0,16
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 16, 2,6
13. KAREWICZ Marlena 0, 0
14. GOŁDA Marcin 2, 0,3 współpracownik bezpieki PRL
Razem 96, 15,7
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 15, 2,5
2. PAWLIKOWSKI Jacek 3, 0,5
3. ADAMOWICZ Bogusław 1, 0,16
4. BIEGAS Bartłomiej 0, 0
5. KLIMCZAK Paweł 4, 0,6
6. SUROWIEC Zofia 1, 0,16
7. RYNKIEWICZ Władysława 0, 0
8. POLAK Agata 3, 0,5
9. PIĄTEK Barbara 3, 0,5
10. MUSIALIK Cecylia 0, 0
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0
12. ERMER Katarzyna 0, 0
13. GAWENDA Rafał 1, 0,16
Razem 31, 5,1
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 7, 11,6 TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 25, 4,1 TAK
3. SALWIERAK Marta 5, 0,8
4. ROZPONDEK Halina 3, 0,5
5. PODBIOŁ Gabriel 0, 0
6. URBAŃSKA Jolanta 0, 0
7. KABUS Dominik 1, 0,16
8. MANISZEWSKA Marzena 0, 0
9. STEFAŃCZYK Tomasz 0, 0
10. BIERNAT Marcin 2, 0,3
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 0, 0
12. ŚWITAŁA Marcin 1, 0,16
13. CIURA Edyta 0, 0
14. LASECKI Jarosław 29, 4,7
Razem 137, 22,4
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. MARANDA Marcin 5, 0,8
2. SPIECHOWICZ Mariusz 3, 0,5
3. KLAMEK Grażyna 0, 0
4. POGODA Mariusz 1, 0,16
5. ZAMORA Adam 0, 0
6. BOGUS Beata 1, 0,16
7. SOCHA Wojciech 1, 0,16
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0
9. KOSARGA Krystyna 0, 0
10. SŁAWEK Łukasz 0, 0
11. PTAK Piotr 0, 0
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0
13. STRACH Piotr 1, 0,16
14. CZAJA Magdalena 2, 0,3
Razem 14, 2,3
Ostatnio zmieniony 16 paź 2019, 19:26 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 19:24

Wyniki wyborów Gmina Poraj V część:
OBWÓD WYBORCZY NR 5, KUŹNICA.
Uprawnionych do głosowania 564, Frekw. 57,98%
Liczba wydanych kart do głosowania 327
Liczba kart wyjętych z urny 327
Liczba głosów ważnych 319
Liczba głosów nieważnych 8, 2,4%.
OKRĘG WYBORCZY NR 5.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców Licz. gł. % Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ 158, 49,5 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA 53, 16,6 2xTAK
3. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE 53, 16,6
4. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT. 35, 11,0 1xTAK
5. KONFEDERACJA 18, 5,6
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD. 2, 0,6
Razem: 319, 100%.
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. KIEPURA Henryk 1, 0,3
2. SMELA Krzysztof 0, 0
3. GMITRUK Stanisław 2, 0,6
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 0, 0
5. KUBAT Andrzej 1, 0,3
6. SOCHA-KORENDO Anna. 45, 14,1
7. GRUS Anna 0, 0
8. KUMOR Monika 0, 0
9. MŁYŃSKA Edyta 0, 0
10. KOTYNIA Krystian. 0, 0
11. CYRULIK Jerzy 3, 0,9
12. LISEK Iwona 1, 0,3
13 NOWICKA Anna 0, 0
14 DZWONNIK Michał 0, 0
Razem 53, 16,6%.
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 21, 6,6 TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 14, 4,4 TAK
3. TREPKA Mariusz 43, 13,5 TAK
4. GAWRON Andrzej 5, 1,6 TAK
5. FAJER Monika 4, 1,3
6. DEREJCZYK Piotr 6, 1,9
7. KAPTACZ Anna 1, 0,3
8. MAJ Tomasz 5, 1,6
9. LANGE Łukasz 0, 0
10. RUKSZA Paweł 0, 0
11. PIETRULEWICZ Magdalena 0, 0
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Dan. 56, 17,6
13. SOWA Andrzej 0, 0
14. ZALESKA Urszula 3, 0,9
Razem 158, 49,5%.
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 14, 4,4 TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 1, 0,3
3. KĘPSKI Rafał 13, 4,1
4. KOTKOWSKA Ewelina 0, 0
5. IŻYŃSKA Małgorzata 0, 0
6. KOT Łukasz 0, 0
7. KSIĄŻEK Ewa 0, 0
8. JURECZKO Rafał 0, 0
9. LEWANDOWSKA Ewa 1, 0,3
10. ŁAPETA Paweł Piotr 0, 0
11. GÓRNA Joanna 1, 0,3
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 4, 1,3
13. KAREWICZ Marlena 0, 0
14. GOŁDA Marcin 1, 0,3 współpracownik bezpieki PRL
Razem 35, 11,0%.
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 5, 1,6
2. PAWLIKOWSKI Jacek 5, 1,6
3. ADAMOWICZ Bogusław 0, 0
4. BIEGAS Bartłomiej 0, 0,
5. KLIMCZAK Paweł 5, 1,6
6. SUROWIEC Zofia 0, 0
7. RYNKIEWICZ Władysława 1, 0,3
8. POLAK Agata 0, 0
9. PIĄTEK Barbara 0, 0
10. MUSIALIK Cecylia 0, 0
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0
12. ERMER Katarzyna 0, 0
13. GAWENDA Rafał 2, 0,6
Razem 18, 5,6%.
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 30, 9,4 TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 11, 3,4 TAK
3. SALWIERAK Marta 1, 0,3
4. ROZPONDEK Halina 4, 1,3
5. PODBIOŁ Gabriel 0, 0
6. URBAŃSKA Jolanta 1, 0,3
7. KABUS Dominik 0, 0
8. MANISZEWSKA Marzena 0, 0
9. STEFAŃCZYK Tomasz 0, 0
10. BIERNAT Marcin 0, 0
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 0, 0
12. ŚWITAŁA Marcin 1, 0,3
13. CIURA Edyta 0, 0
14. LASECKI Jarosław 5, 1,6
Razem 53, 16,6%.
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Imię i nazwisko kandydata. Licz. gł. % Mandat
1. MARANDA Marcin 1, 0,3
2. SPIECHOWICZ Mariusz 0, 0
3. KLAMEK Grażyna 0, 0
4. POGODA Mariusz 0, 0
5. ZAMORA Adam 0, 0
6. BOGUS Beata 0, 0
7. SOCHA Wojciech 0, 0
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0
9. KOSARGA Krystyna 0, 0
10. SŁAWEK Łukasz 0, 0
11. PTAK Piotr 0, 0
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0
13. STRACH Piotr 0, 0
14. CZAJA Magdalena 1, 0,3
Razem 2, 0,6%
Ostatnio zmieniony 16 paź 2019, 19:58 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 19:56

Wyniki wyborów Gmina Poraj VI część:
OBWÓD WYBORCZY NR 6, MASŁOŃSKIE
Uprawnionych do głosowania: 544. Frekw. 60,85%
Liczba wydanych kart do głosowania: 331
Liczba kart wyjętych z urny: 331
Liczba głosów ważnych: 329
Liczba głosów nieważnych: 2, 0,6%
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców Licz. gł. % Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ: 99, 30,1 4xTAK
2. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 92, 28,0 1xTAK
3. KOALICJA OBYWATELSKA: 89, 27,1 2xTAK
4. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE: 26, 7,9
5. KONFEDERACJA: 15, 4,6
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 8, 2,4
Razem: 329, 100%
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. KIEPURA Henryk 1, 0,3
2. SMELA Krzysztof 2, 0,6
3. GMITRUK Stanisław 0, 0
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 0, 0
5. KUBAT Andrzej 0, 0
6. SOCHA-KORENDO Anna. 21, 6,4
7. GRUS Anna 0, 0
8. KUMOR Monika 2, 0,6
9. MŁYŃSKA Edyta 0, 0
10. KOTYNIA Krystian. 0, 0
11. CYRULIK Jerzy 0, 0
12. LISEK Iwona 0, 0
13 NOWICKA Anna 0, 0
14 DZWONNIK Michał 0, 0
Razem: 26, 7,9%
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 33, 10,0, TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 8, 2,4, TAK
3. TREPKA Mariusz 33, 10,0, TAK
4. GAWRON Andrzej 1, 0,3, TAK
5. FAJER Monika 2, 0,6
6. DEREJCZYK Piotr 4, 1,2
7. KAPTACZ Anna 0, 0
8. MAJ Tomasz 1, 0,3
9. LANGE Łukasz 0, 0
10. RUKSZA Paweł 0, 0
11. PIETRULEWICZ Magdalena 1, 0,3
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Dan. 13, 4,0
13. SOWA Andrzej 0, 0
14. ZALESKA Urszula 3, 0,9
Razem: 99, 30,1%
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 20, 6,1, TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 2, 0,6
3. KĘPSKI Rafał 14, 4,3
4. KOTKOWSKA Ewelina 1, 0,3
5. IŻYŃSKA Małgorzata 4, 1,2
6. KOT Łukasz 6, 1,8
7. KSIĄŻEK Ewa 1, 0,3
8. JURECZKO Rafał 0, 0
9. LEWANDOWSKA Ewa 1, 0,3
10. ŁAPETA Paweł Piotr 0, 0
11. GÓRNA Joanna 0, 0
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 39, 11,9
13. KAREWICZ Marlena 1, 0,3
14. GOŁDA Marcin 3, 0,9 współpracownik bezpieki PRL
Razem: 92, 28,0%
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 8, 2,4
2. PAWLIKOWSKI Jacek 0, 0
3. ADAMOWICZ Bogusław 0, 0
4. BIEGAS Bartłomiej 0, 0
5. KLIMCZAK Paweł 2, 0,6
6. SUROWIEC Zofia 0, 0
7. RYNKIEWICZ Władysława 0, 0
8. POLAK Agata 2, 0,6
9. PIĄTEK Barbara 0, 0
10. MUSIALIK Cecylia 0, 0
11. MATUSIAK Grażyna 0, 0
12. ERMER Katarzyna 0, 0
13. GAWENDA Rafał 3, 0,9
Razem: 15, 4,6%
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 47, 14,3, TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 15, 4,6, TAK
3. SALWIERAK Marta 1 0,3,
4. ROZPONDEK Halina 5, 1,5
5. PODBIOŁ Gabriel 0, 0
6. URBAŃSKA Jolanta 5, 1,5
7. KABUS Dominik 0, 0
8. MANISZEWSKA Marzena 1, 0,3
9. STEFAŃCZYK Tomasz 5, 1,5
10. BIERNAT Marcin 0, 0
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 0, 0
12. ŚWITAŁA Marcin 1, 0,3
13. CIURA Edyta 0, 0
14. LASECKI Jarosław 9, 2,7
Razem: 89, 27,1%
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. MARANDA Marcin 0, 0
2. SPIECHOWICZ Mariusz 0, 0
3. KLAMEK Grażyna 0, 0
4. POGODA Mariusz 2, 0,6
5. ZAMORA Adam 3, 0,9
6. BOGUS Beata 0, 0
7. SOCHA Wojciech 0, 0
8. MIZGALSKI Zbigniew 0, 0
9. KOSARGA Krystyna 0, 0
10. SŁAWEK Łukasz 0, 0
11. PTAK Piotr 1, 0,3
12. STANIOWSKA Aleksandra 0, 0
13. STRACH Piotr 2, 0,6
14. CZAJA Magdalena 0, 0
Razem: 8,, 2,4%

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 16 paź 2019, 20:23

Wyniki wyborów Gmina Poraj VII część:
OBWÓD WYBORCZY NR 7, ŻARKI LETNISKO
Uprawnionych do głosowania: 2139. Frekw. 66,25%
Liczba wydanych kart do głosowania: 1418
Liczba kart wyjętych z urny: 1417
Liczba głosów ważnych: 1405
Liczba głosów nieważnych: 12, 0,8%
OKRĘG WYBORCZY NR 7.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIEOŚĆ 506,, 35,7, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA 414, 29,2, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT. 265, 18,7, 1xTAK
4. POLSKIE SRONNIC. LUDOWE 106, 7,5
5. KONFEDERACJA 80, 5,6
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD. 34, 2,4
Razem: 1405, 100%
LISTA NR 1. KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
Nazwisko kandydata, Licz. gł. %. Mandat
1. KIEPURA Henryk 17, 1,2
2. SMELA Krzysztof 1, 0,07
3. GMITRUK Stanisław 5, 0,4
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej 2, 0,14
5. KUBAT Andrzej 3, 0,2
6. SOCHA-KORENDO Anna. 52, 3,7
7. GRUS Anna 0, 0
8. KUMOR Monika 17, 1,2
9. MŁYŃSKA Edyta 1, 0,07
10. KOTYNIA Krystian. 0, 0
11. CYRULIK Jerzy 0, 0
12. LISEK Iwona 2, 0,14
13 NOWICKA Anna 2, 0,14
14 DZWONNIK Michał 4, 0,3
Razem: 106, 7,5%
LISTA NR 2. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. GIŻYŃSKI Szymon 123, 8,7, TAK
2. BURZYŃSKA Lidia 36, 2,5, TAK
3. TREPKA Mariusz 200, 14,1, TAK
4. GAWRON Andrzej 16, 1,1, TAK
5. FAJER Monika 13, 0,9
6. DEREJCZYK Piotr 6, 0,4
7. KAPTACZ Anna 8, 0,6
8. MAJ Tomasz 5, 0.35
9. LANGE Łukasz 4, 0,3
10. RUKSZA Paweł 0, 0
11. PIETRULEWICZ Magdalena 3, 0,2
12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Dan. 76, 5,4
13. SOWA Andrzej 5, 0,35
14. ZALESKA Urszula 11, 0,8
Razem; 506, 35,7%
LISTA NR 3. KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. WOLSKI Zdzisław 77, 5,4, TAK
2. NIESMACZNY Zbigniew 13, 0,9
3. KĘPSKI Rafał 100, 7,1
4. KOTKOWSKA Ewelina 9, 0,6
5. IŻYŃSKA Małgorzata 11, 0,8
6. KOT Łukasz 2, 0,14
7. KSIĄŻEK Ewa 4, 0,3
8. JURECZKO Rafał 0, 0
9. LEWANDOWSKA Ewa 5, 0,35
10. ŁAPETA Paweł Piotr 1, 0,07
11. GÓRNA Joanna 6, 0,4
12. SKRZYPCZYŃSKA Emilia 27, 1,9
13. KAREWICZ Marlena 2, 0,14
14. GOŁDA Marcin 8, 0,6, współpracownik bezpieki PRL
Razem: 265, 18,7%
LISTA NR 4. KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. SKALIK Włodzimierz 44, 3,1
2. PAWLIKOWSKI Jacek 11, 0,8
3. ADAMOWICZ Bogusław 1, 0,07
4. BIEGAS Bartłomiej 4, 0,3
5. KLIMCZAK Paweł 6, 0,4
6. SUROWIEC Zofia 1, 0,07
7. RYNKIEWICZ Władysława 5, 0,35
8. POLAK Agata 2, 0,14
9. PIĄTEK Barbara 3, 0,2
10. MUSIALIK Cecylia 0, 0
11. MATUSIAK Grażyna 0, 9
12. ERMER Katarzyna 1, 0,07
13. GAWENDA Rafał 2, 0,14
Razem: 80, 5,6%.
LISTA NR 5. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. LESZCZYNA Izabela 248, 17,5, TAK
2. SZEWIŃSKI Andrzej 50, 3,5, TAK
3. SALWIERAK Marta 4, 0,3
4. ROZPONDEK Halina 11, 0,8
5. PODBIOŁ Gabriel 1, 0,07
6. URBAŃSKA Jolanta 6, 0,4
7. KABUS Dominik 1, 0,07
8. MANISZEWSKA Marzena 1, 0,07
9. STEFAŃCZYK Tomasz 0, 0
10. BIERNAT Marcin 1, 0,07
11. STASIAK-BETLEJEWSKA Ren. 0, 0
12. ŚWITAŁA Marcin 1, 0,07
13. CIURA Edyta 0, 0
14. LASECKI Jarosław 90, 6,4
Razem: 414, 29,2%
LISTA NR 8. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY.
Nazwisko kandydata. Licz. gł. %. Mandat
1. MARANDA Marcin 3, 0,2
2. SPIECHOWICZ Mariusz 0, 0
3. KLAMEK Grażyna 0, 0
4. POGODA Mariusz 0, 0
5. ZAMORA Adam 15, 1,1
6. BOGUS Beata 2, 0,14
7. SOCHA Wojciech 1, 0,07
8. MIZGALSKI Zbigniew 1, 0,07
9. KOSARGA Krystyna 1, 0,07
10. SŁAWEK Łukasz 1, 0,07
11. PTAK Piotr 1, 0,07
12. STANIOWSKA Aleksandra 3, 0,2
13. STRACH Piotr 3, 0,2
14. CZAJA Magdalena 3, 0,2
Razem: 34, 2,4%.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 paź 2019, 10:04

Wyniki wyborów Gmina Poraj VIII część:
GMINA PORAJ.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2 107, 39,57, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 1 217, 22,85, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 887, 16,66, 1xTAK
4. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 729, 13,69
5. KONFEDERACJA: 283, 5,31
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 102, 1,92
Razem: 5 325, 100
Frekwencja: 60,28
MIASTO MYSZKÓW
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 6 420, 44,40, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 3 098, 21,43, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 2 836, 19,61, 1xTAK
4. KONFEDERACJA: 1 075 7,43,
5. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 680, 4,70
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 350, 2,42
Razem: 14 459, 100
Frekwencja: 58,49
GMINA KOZIEGŁOWY
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 3 441, 53,23, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 1 147, 17,74, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 703, 10,87, 1xTAK
4. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 589, 9,11
5. KONFEDERACJA: 453, 7,01
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 132, 2,04
Razem: 6 465, 100
Frekwencja: 55,78
GMINA ŻARKI
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2 005, 52,02, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 608, 15,78, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 470, 12,20, 1xTAK
4. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 387, 10,04,
5. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 206, 5,35
6. KONFEDERACJA: 178, 4,62
Razem: 3 854, 100
Frekwencja: 57,26
GMINA NIEGOWA.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 2 050, 74,14, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 204, 7,38, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 195, 7,05, 1xTAK
4. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 146, 5,28
5. KONFEDERACJA: 125, 4,52
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 45, 1,63
Razem: 2 765, 100
Frekwencja: 61,15
POWIAT MYSZKOWSKI
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ: 16 023, 48,75 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 6 274, 19,09 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.: 5 091, 15,49 1xTAK
4. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE: 2 350, 7,15
5. KONFEDERACJA: 2 114, 6,43
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.: 1 016, 3,09
Razem: 32 868, 100
Frekwencja: 58,49
OKRĘG WYBORCZY NR 28 CZĘSTOCHOWA
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Komitet Wyborczy Wyborców. Licz. gł. %. Mandat
1. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ; 125 990, 44,28, 4xTAK
2. KOALICJA OBYWATELSKA; 64 374, 22,63, 2xTAK
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRAT.; 44 354, 15,59, 1xTAK
4. POLSKIE STRONNIC. LUDOWE; 24 704, 8,68
5. KONFEDERACJA; 17 278, 6,07
6. BEZPARTYJNI i SAMORZĄD.; 7 817, 2,75
Razem: 248 517, 100
Frekwencja: 60,47
WYBRANI POSŁOWIE Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 28 CZĘSTOCHOWA
Komitet Wyborczy Wyborów.
PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GIŻYŃSKI Szymon: 43 325 głosów, 14,88%
2. BURZYŃSKA Lidia: 24 672 głosy, 8,67%
3. GAWRON Andrzej: 13 888 głosów, 4,88%
4. TREPKA Mariusz: 12 881 głosów, 4,53%
Komitet Wyborczy Wyborów.
KOALICJA OBYWATELSKA
1. LESZCZYNA Izabela: 36 266 głosów, 12,75%
2. SZEWIŃSKI Andrzej: 10 023 głosy, 3,52%
Komitet Wyborczy Wyborów.
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. WOLSKI Zdzisław: 23 834, 6,51%
ILOŚĆ ZDOBYTYCH MANDATÓW W POLSCE
Komitet Wyborczy Wyborców Ilość mandatów
1. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 235
2. KOALICJA OBYWATELSKA: 134
3. SOJUSZ LEWICY DEMOK.: 49
4. POLSKIE SRON. LUDOWE: 30
5. KONFEDERACJA: 11
6. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA: 1
RAZEM 460 posłów.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2019, 17:13 przez letnik, łącznie zmieniany 1 raz.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 paź 2019, 11:31

Kim są incele? - Ben Shapiro: https://www.youtube.com/watch?v=mqOsVn2x_ZU. Czas około 11 minut.
Czym jest Incel? Analiza mimowolnego celibatu: https://www.youtube.com/watch?v=yiFDag9Y95Y. Czas około 10 minut.
Dwa słowa, które narcyz nigdy nie wypowie: https://www.youtube.com/watch?v=E4fferyk1pE. Czas około 16 minut.
Czy od masturbacji można oślepnąć? | Szybkie pytanie, szybka odpowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=Veoa7u_vkdQ. Czas około 7 minut.
Matura to bzdura! Wiedza o seksie: https://www.youtube.com/watch?v=N-zn8y4Ns-Q. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 paź 2019, 16:15

Wyniki wyborów Gmina Poraj IX część:
SENAT 2019 R. OKRĘG WYBORCZY NR 68.
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 1. PORAJ.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 449, 44,9
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 134, 13,4
3. KUBAT Krzysztof. PP, 39, 3,9
4. MAJER Ryszard, PiS, 379, 37,9, TAK
Razem: 1001, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 2. PORAJ.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 431, 40,0
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 146, 13,5
3. KUBAT Krzysztof. PP, 71, 6,6,
4. MAJER Ryszard, PiS, 430, 39,9, TAK
Razem: 1078, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 3. JASTRZĄB.
Kandydat, Komitet wyborczy, Licz. gł. %, Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 175, 31,8
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 69, 12,5
3. KUBAT Krzysztof,, PP, 31, 5,6
4. MAJER Ryszard, PiS, 275, 50,0, TAK
Razem: 550, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 4. CHOROŃ.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 235, 39,4
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 73, 12,2
3. KUBAT Krzysztof, PP, 25, 4,2
4. MAJER Ryszard, PiS, 263, 44,1, TAK
Razem: 586, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 5. KUŻNICA.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 121, 38,1
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 36, 11,3
3. KUBAT Krzysztof.PP, 14, 4,4
4. MAJER Ryszard, PiS, 147, 46,2, TAK
Razem: 318, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 6. MASŁOŃSKIE.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 161, 49,4
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 53, 16,3
3. KUBAT Krzysztof, PP, 19, 5,8
4. MAJER Ryszard, PiS, 93, 28,5, TAK
Razem: 326, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 7. ŻARKI LETNISKO.
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 681, 48,9
2. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 160, 11,5
3. KUBAT Krzysztof. PP, 53, 3,8
4. MAJER Ryszard, PiS, 500, 35,9, TAK
Razem: 1394, 100%

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 paź 2019, 17:11

Wyniki wyborów Gmina Poraj X część:
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU W GMINACH POWIATU MYSZKOWSKIEGO.
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. GMINA PORAJ.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. BANAŚ Łukasz, KO, 2 253, 42,81
2. MAJER Ryszard, PiS, 2 087, 39,65, TAK
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 637, 12,75
4. KUBAT Krzysztof. PP, 252, 4,79
Razem: 5 263, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. MIASTO MYSZKÓW.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 6 382, 44,65, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 5 430, 37,99
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 1 887, 13,20
4. KUBAT Krzysztof, PP, 594, 4,16
Razem: 14 283, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. GMINA KOZIEGŁOWY.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 3 325, 51,92, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 1 985, 31,00
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 825, 12,88
4. KUBAT Krzysztof, PP, 269, 4,20
Razem: 6 404, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. GMINA ŻARKI.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. % .Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 2 044, 53,30, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 1 158, 30,20
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 494, 12,88
4. KUBAT Krzysztof, PP, 139, 3,62
Razem: 3 835, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. GMINA NIEGOWA.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy, Licz. gł. %, Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 1 936, 70,63, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 459, 16,75
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 234, 8,54
4. KUBAT Krzysztof, PP, 112, 4,09
Razem: 2 741, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. POWIAT MYSZKOWSKI.
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydata. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 15 744, 48,48, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 11 285, 34,68
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 4 111, 12,64
4. KUBAT Krzysztof, PP, 1 366, 4,20
Razem: 32 536, 100%
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU. OKRĘG WYBORCZY NR 68 CZĘSTOCHOWA
KOLEJNOŚĆ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH GŁOSÓW
Kandydat. Komitet wyborczy. Licz. gł. %. Mandat
1. MAJER Ryszard, PiS, 82 080, 48,26, TAK
2. BANAŚ Łukasz, KO, 55 739, 32 77
3. KAJKOWSKI Tomasz, BiS, 22 658, 13,32
4. KUBAT Krzysztof, 9 619, 5,66
Razem: 170 096, 100%
ILOŚĆ ZDOBYTYCH MANDATÓW SENATORSKICH W POLSCE
Komitet Wyborczy Wyborów. Liczba głosów. Ilość mandatów. %.
1. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 8 110 193, 48, 44,56%
2. KOALICJA OBYWATELSKA. 6 490 306, 43. 35,66%
3. POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE. 1 041 909. 3. 5,72%
4. SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ. 415 745. 2. 2,28%
5. K. ZAWSZE PO STRONIE LUDZI. 106 035. 1. 0,58%
6. KOMITET K. KWIATKOWSKIEGO. 79 348. 1. 0,44%
7. KOMITET WADIM TYSZKIEWICZ. 63 675. 1. 0,35%
8. K. DEMOKRACJA OBYWATELSKA. 44 956. 1. 0,25%
RAZEM: 100 mandatów.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 17 paź 2019, 22:55

Moje wnioski z wyników wyborów w naszej gminie: Mamy najbardziej lewicową gminę w okolicy. Ta miłość do lewicy ma konkretny wymiar. Mamy po uszy zadłużoną gminę, mamy niedokończoną kanalizację, mamy fatalny stan dróg, mamy ograniczony dostęp do sieci gazowych itp. Lewicowy wyborca to taki, który przez swoją wrażliwość poświęci wszystko, aby mieć poczucie łączności z lewicową władzą gminną. Wytrzymają wszelkie niedogodności dla własnego bezpieczeństwa. To takie małe dzieci, które nie zaryzykują sieroctwa emocjonalnego. Nie bez winy jest gminna prawica, która z kolei boi się lewicy i siedzi cicho. Nie potrafi się zorganizować i przedstawić atrakcyjnej oferty na rządzenie gminą dla wyborców. W naszej gminie nigdy nie rządziła prawica. Nawet po wygranych wyborach w 1990 r., lewica dokonała zamachu (przy wsparciu duchownych) na zwycięski Komitet Obywatelski „Solidarność”. Peerelowskie służby nie spały.
Obecnie osoba, która przyznała się do współpracy ze służbami PRL, otrzymała w Gminie Poraj 35 głosów. Potwierdza się w wynikach głosowania również opinia, że w Natalinie wybudowało się wiele byłych funkcjonariuszy PZPR. W Żarkach Letnisko też to zjawisko wystąpiło. W Poraju najbardziej lewicowy jest obwód nr 1. Duży wpływ na wynik wyborów mają mieszkańcy bloków. Są to ludzie dozgonnie wdzięczni komunie, bo „dostali” mieszkania za PRL. „Dostali”, ale je musieli wykupić na własność. Gmina nawet pomagała im w uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania. Pewną nadzieją na zmianę są mieszkańcy Jastrzębia, którzy w większości odrzucili lewicowy bełkot. Dopóki mieszkańcy o poglądach prawicowych nie przełamią lęku przed lewicą i się zorganizują, dopóki nic w naszej gminie się nie zmieni. Mamy prawie trzydziestoletnie doświadczenie w tym zakresie.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 paź 2019, 08:27

C.D. Różnice płci. Problemy z emocjonalnością mężczyzn. Istnieje wiele stereotypów dotyczących mężczyzn. Facet ma wszystko potrafić, wiedzieć i nad wszystkim mieć kontrolę. Sto lat temu w naszym kręgu kulturowym mieliśmy do czynienia z mocno rozwiniętym patriarchatem i „wiktoriańskim" modelem seksualności, w tym i męskości. Mężczyzna miał być silny i nie pokazywać swych uczuć.
Kobieta mogła pokazywać emocje. Uznawano taki właśnie układ za naturalny. Zasadniczym pytaniem jednak jest to, czy ten układ rzeczywiście jest naturalny? Czy też może jest on uwarunkowany jakimiś czynnikami biologicznymi lub/i kulturowymi?
Wiele badań w psychologii wskazuje na to, że emocje są w nas „zaprogramowane" przez naturę. Mamy je, bo są dla nas ważnym sygnałem - choćby o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu. Na przykład lęk jest sygnałem, że jest coś, co nam zagraża. Jednak sposób ekspresji emocji w znaczącym stopniu kształtowany jest przez czynniki zewnętrzne: rodzinne, społeczne, kulturowe czy religijne.
Na czym polega ten model męskości i jakie są jego konsekwencje?
W naszej kulturze mamy do czynienia z pewnym wariantem funkcjonowania mężczyzn i kobiet uwarunkowanym różnymi czynnikami. Mężczyznom zostały przypisane pewne role, a kobietom inne. Wpadliśmy jednak w pułapkę silnej polaryzacji, podziału. Z jednej strony myślimy o tym, co męskie jako o tym, co racjonalne, co jest pod kontrolą, co wiąże się z władzą. Z drugiej zaś mamy to, co kobiece - słabe, uczuciowe, bierne. Badania psychologiczne pokazują jednak, że życie według takiego wzorca nie służy zdrowiu. Coraz większe problemy życia codziennego (m.in. rozwój techniki) wymuszają na człowieku radzenie sobie w każdych warunkach. Słabe i uczuciowe kobiety muszą dawać sobie radę z męskimi czynnościami, a „twardzi” mężczyźni z damskimi. Tego wymaga życie. Najlepiej radzą sobie tzw. osoby androgyniczne, tzn. takie, które mają w sobie zarówno cechy typowe dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Mogą one bowiem w zależności od okoliczności uruchamiać różne strategie radzenia sobie z problemami. Z tej perspektywy osoby krańcowo „męskie", podobnie jak krańcowo „kobiece" będą gorzej radziły sobie z trudnościami. Takie skrajności są uciążliwe, ale zacieranie się różnic między kobietą i mężczyzną doprowadzi do utraty naturalnego zainteresowania płcią przeciwną. Wiadomo przecież, że wśród np. kucharzy, masażystów i fryzjerów mamy największy odsetek homoseksualistów. Coraz mniej mamy obszarów między kobietą a mężczyzną, które się uzupełniają, a coraz więcej, które się dublują. Osłabia to więzi partnerskie.
Czy tak silny podział między płciami obowiązuje też w innych kulturach?
Oczywiście. Jest to konieczne do tworzenia trwałych związków. Tylko trwałe związki mogą wychować zdrowe psychicznie i fizycznie potomstwo. Kultury różnią się między sobą naciskiem na spełnianie ról związanych z płcią i z tym wszystkim, co ta przynależność niesie ze sobą, czyli na przykład z wyrażaniem swojej emocjonalności. Podział ten może być bardzo wyraźny albo zamazany. Z jednej strony mamy do czynienia z jasno określonymi wzorcami, co na przykład jeszcze nie tak dawno obowiązywało w naszej kulturze, a z drugiej mamy dość swobodną wymianę wzorców zachowań. To jest to, co opisujemy jako płeć kulturową, czyli gender. Kulturowo uwarunkowane wzorce wyrażania swojej emocjonalności.
Są takie badania, które pokazują, że gdy dziecko wychowywane jest tylko przez ojca, to mężczyzna jest w stanie uruchomić taką część swojej emocjonalności, która pozwala mu nawiązać relację z dzieckiem, jaka jest charakterystyczna dla matek. Być może w obecności matek ojcowie nie wykorzystują w pełni swoich możliwości budowania emocjonalnych relacji, na przykład z dziećmi. Mężczyźni mogą zatem rozwijać bardzo różne relacje emocjonalne.
W rozpoznawaniu i przełamywaniu naszych wzorców kulturowych dużą rolę odegrał feminizm, a także badacze zajmujący się problematyką gender. Opisano mechanizmy wyznaczania nam ról związanych z płcią, a co za tym idzie - sposobów ekspresji naszych emocji czy też szerzej wzorców, według jakich mamy funkcjonować. Jeśli sięgniemy do amerykańskich poradników kobiecych z lat 50. czy 60., to jest tam mowa przede wszystkim o tym, jak kobieta ma przygotować dom na przyjście mężczyzny: dom ma być posprzątany, dzieci uczesane, pan domu wchodzi, a wszystko jest mu podporządkowane. Teraz te poradniki koncentrują się bardziej na tym, jak kobieta może zadbać o siebie, a najczęstszym modelem związku jest partnerstwo, możliwość wymieniania się obowiązkami, ale też dopuszczenie emocjonalnego sposobu funkcjonowania jeszcze do niedawna zarezerwowanego tylko dla jednej płci.
Ubiór, świadomie lub nieświadomie sygnalizuje otoczeniu, jaką rolę społeczną chcemy odgrywać: https://www.youtube.com/watch?v=gxymBZ487Cg. Czas około 19 minut.
Kryzys relacji, epidemia singli, hipergamia kobiet: https://www.youtube.com/watch?v=pHPsB3UnDgU. Czas około 20 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5 (1,75). C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 paź 2019, 12:37

Protesty lewicy pod Sejmem przeciwko ustawie "STOP PEDOFILII": https://www.youtube.com/watch?v=jvjptwvuiSY. Czas około 65 minut.
„Fundacja Pro - prawo do życia” zebrała podpisy pod projektem ustawy „Stop pedofilii” i podrzuciła PiS-owi do procedowania w sejmie. Wyprowadziło to lewicę na ulicę. Widzimy na filmie tłumy warszawskich gejów i lesbijek (w tym nieletnich chłopców stojących na murku - 60 minuta i 30 sekunda filmu) oburzonych planowanymi ograniczeniami w edukacji seksualnej dzieci. Chłopcy wykonują gesty w kierunku rozmówcy, aby dał w łeb Roli. W 62 minucie 21 sekundzie filmu całują się nieletni chłopcy (murek za Rolą) przy obojętności ogółu. Po kilkudziesięciu sekundach grupka nieletnich chłopców obściskuje się, pozując do kamery. Niestety to zjawisko za kilka lat przywędruje i do nas na prowincję.
W związku z 41 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża środowiska LGBT urządziły dyskotekę pod Oknem Papieskim w Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=8-h4vW1fk7Y. Czas 35 sekund. Ciągle spragnieni męskiego seksu geje prezentowali gibkość swego ciała.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 18 paź 2019, 15:20

Czy ładni mają łatwiej? Jak działa wygląd? https://www.youtube.com/watch?v=cuQ1t56lSw0. Czas około 10 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 paź 2019, 08:33

Tych mężczyzn KOBIETY NIENAWIDZĄ! Oto 7 typów! https://www.youtube.com/watch?v=7CKXlpyceFc. Czas około 12 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Przelotne kontakty seksualne: https://www.youtube.com/watch?v=CHRVr--mapI. Czas około 10 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
JAK ZRZUCIĆ „TEN" CIĘŻAR Z SIEBIE I PRZEJŚĆ NA NASTĘPNY POZIOM: https://www.youtube.com/watch?v=mZV9M35vCD4. Czas około 28 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Matura to bzdura! Wiedza o seksie: https://www.youtube.com/watch?v=gw0xc1dqJX4. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 paź 2019, 13:57

O projekcie ustawy "STOP PEDOFILII" i dniu spódniczki! https://www.youtube.com/watch?v=pUWhqIRg-6Q. Czas około 68 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5 (1,75).

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 19 paź 2019, 16:17

Komentarz Tygodnia: Jedenastu rewolwerowców! https://www.youtube.com/watch?v=SgQh8arLr8k. Czas około 41 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 paź 2019, 09:57

C.D. O Mężczyznach prawda czy fałsz. „Potrzebują więcej seksu niż kobieta" - fałsz. To, jakie mężczyźni mają potrzeby seksualne, zależy od etapu życia i wieku. Testosteron szaleje u mężczyzn w okresie dojrzewania, a kobiety powoli odkrywają, czym jest seksualność. Natomiast kobieta w dojrzałym wieku może mieć większą ochotę na seks niż dojrzały facet.
„Mężczyzna woli krótszą grę wstępną" - prawda. Duża grupa mężczyzn skupia się na dążeniu do zaspokojenia swoich potrzeb i uważa, że gra wstępna jest niepotrzebna.
„Najlepsza partnerka to ta uległa" - fałsz. Taki układ podoba się tylko mężczyznom, którzy nie potrafią budować relacji z kobietami. Nie muszą się wysilać emocjonalnie. Są też tacy, którzy po prostu przestają czuć się silni przy niezależnych kobietach.
„Mężczyzna marzy o eksperymentowaniu, oglądaniu pornografii" - prawda. Jeśli o to chodzi, faceci wyprzedzają kobiety. Z większą chęcią wprowadzają do sypialni różne gadżety i próbują nowych rzeczy.
„Mężczyzna, woli kobietę gładką wszędzie" - fałsz. To tak samo nie jest prawdą, jak stwierdzenie, że chude kobiety są najbardziej pożądane przez mężczyzn. Dla wielu z nich nie jest podniecający całkowity brak owłosienia w miejscach intymnych
„Chce mieć poczucie, że jest silny i zadowala partnerkę w łóżku" - prawda. To, czy mężczyzna sprawdza się w roli kochanka, ma duży wpływ na jego samoocenę.
NARCYZM: https://www.youtube.com/watch?v=-4Qg4r6-85c. Czas około 44 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 paź 2019, 14:29

14 porad dla mężczyzn: https://www.youtube.com/watch?v=SuHb7lUGs20. Czas około 8 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 20 paź 2019, 14:32

Kabaret na powyborczy stres: https://www.youtube.com/watch?v=AKOe9OtspVA. Czas około 8 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 paź 2019, 09:26

Singlizm: https://www.youtube.com/watch?v=2Dal-vug6do. Czas około 21 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Patologia w internecie. ZAMIANA RÓL i PŁCI na 24h: https://www.youtube.com/watch?v=Bl5wC8_nXBE. Czas około 10 minut.
Różnice płci na wesoło. PODRYW: https://www.youtube.com/watch?v=Ws6z-ka7x-8. Czas około 6 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 21 paź 2019, 21:34

Zapytanie radnej Ewy Masłoń:
Nr 86 z dnia 17.09.2019 r.: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6071
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6071.
Zapytanie radnego Grzegorza Bojanka:
Nr 88 z dnia 02.10.2019 r.:
https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6105.
Odpowiedź: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6105.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 paź 2019, 08:41

C.D. Różnice płci. Co niszczy współczesnego mężczyznę i sprawia, że w życiu ma on pod górkę?
System edukacji przystosowany dla kobiet: Chłopcy rozwijają się inaczej, niż dziewczynki – zwykle są bardziej żywiołowi i chętniej uczą się przez działanie, a nie bierne siedzenie w ławce godzinami i wysłuchiwanie kazań. Kazań, które na domiar złego wygłaszają kobiety, bo zawód nauczyciela jest bardzo mocno sfeminizowany. W systemie edukacji dziewczynki są faworyzowane pod wieloma względami, co chłopców stawia na gorszej pozycji. Jak zwracają uwagę autorzy książki „Sposób na Kaina. Jak chronić życie emocjonalne chłopców?” nauczycielki najczęściej w ogóle nie rozumieją wewnętrznego świata podopiecznych płci męskiej. Nie pojmują ich potrzeb – zamiast tego upatrują w innych, niż dziewczęce, zachowaniach problem i przesadnie często podejrzewają dolegliwości takie jak ADD (zaburzenie koncentracji uwagi) czy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). W rezultacie już na starcie chłopcy mają trudniej, bo ich potrzeby są mniej ważne lub wręcz traktowane jak zaburzenie i coś niepożądanego. Uczelnie wypuszczają kompletnie „niedouczone ciało pedagogiczne”. To nie chłopcy nie radzą sobie ze szkołą, to system szkolny nie radzi sobie z nimi. Nauczycielki świadomie lub podświadomie niszczą w chłopcach męskość i wzbudzają w nich wątpliwości co do naturalnych cech narzucanych im przez naturę. W efekcie mamy coraz więcej chłopców o cechach przypominających dziewczynki. W najbardziej skrajnych przypadkach chłopcy tacy demonstrują swoją „miękkość” jeszcze przed okresem dojrzewania. W okresie dojrzewania zachowują się jak dziewczyny, przyjaźnią się głównie z dziewczynami (utożsamiają się z nimi), chodzą i gestykulują jak dziewczyny, noszą kobiece farbowane fryzury i ubierają się kolorowo. Swoim dziewczęcym zachowaniem zwracają na siebie uwagę starszych chłopców o orientacji homoseksualnej lub biseksualnej, ale jednocześnie prowokują do agresji chłopców o orientacji heteroseksualnej i wyzwalają w nich homofobię. Jest to naturalna i uzasadniona obrona swojej zagrożonej męskości. Zadbany, dobrze ubrany i uczesany chłopak (czasami stosujący makijaż) o dziewczęcej urodzie, zaburza w dorastających chłopcach jeszcze nieukształtowany do końca, pociąg seksualny do dziewczyn. Pojawia się w związku z tym stres, który powinien być jakoś rozładowany. Odreagowanie zazwyczaj przybiera postać agresji słownej, nękania i wykluczania. Lewicowa walka o tolerancję dla takich prowokujących zachowań homoseksualistów przyczynia się do tłumienia emocji i niszczenia męskości u dorastających chłopców. Wpajanie tolerancji dla homoseksualizmu młodym chłopcom może się przerodzić w jego akceptację (o co właśnie walczy lewica) i w wielu przypadkach zachęcić do czynnych praktyk homoseksualnych już w szkołach. Namawianie przez lewice do ujawnianie swych skłonności homoseksualnych w wieku szkolnym powoduje łatwy dostęp do młodych homoseksualistów. Obecnie w dobie coraz trudniejszego dostępu do atrakcyjnych dziewczyn zwracających uwagę głównie na kasę i dobry samochód, rodzą się różne patologie. Grupa heteroseksualnych chłopaków kupuje dwie skrzynki piwa i zaprasza SMS-em na męską imprezę „atrakcyjnego”, młodego i zdeklarowanego homoseksualistę. Jest to seks bez zobowiązań i traktowany jest przez grupę jak trening czynności seksualnych. Orgia trwa do rana i obie strony są zadowolone. Tak rodzi się lub umacnia m.in. biseksualizm i homoseksualizm. Tacy biseksualni młodzi mężczyźni z praktyką uwodzą później innych chłopców dla rozrywki i mamy samonapędzającą się maszynkę produkującą homoseksualistów. To zjawisko w Polsce występowało już w dużych miastach w ograniczonym zakresie już w latach 80. Jak szerokie jest obecnie to zjawisko trudno oszacować, ponieważ na prowincji występuje jeszcze w konspiracji. Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław, to miasta przodujące w tych praktykach i tam wygrywa już zdecydowanie lewica dzięki mniejszościom seksualnym. Dawniej lewica walczyła z burżuazją i kapitalistami, obecnie walczy z męskością i heteroseksualistami przy coraz większym poparciu społecznym. Czy ta ideologia doprowadzi do tego, że mężczyzna czujący pociąg do kobiet będzie uważany za dewianta? Czy ten proces da się jeszcze zatrzymać?
Presja rówieśnicza i seksualizacja a zachowania sekstingowe wśród nastolatków (film z 2015 r.): https://www.youtube.com/watch?v=fVgx9Z3sjCY. Czas około 24 minuty. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 22 paź 2019, 19:02

Zarządzenie Wójta Gminy Poraj Nr 63.2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6120.
Wykaz nieruchomości do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=6120.
Wojewoda Śląski decyzją nr NWXV.7532.1.244.2015 z dnia 25.06.2019 r. przekazał nieodpłatnie działkę 19 o pow. 0,4253 ha położoną w Żarkach Letnisko dla Gminy Poraj. Działka ta idzie pod młotek zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 63 oraz z uchwałą Rady Gminy:
UCHWAŁA NR 70(IX)19 RADY GMINY PORAJ: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6092.
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA nad uchwałą Nr 70(IX)19: https://poraj.bip.net.pl/?p=document&ac ... ar_id=6092
Ciekawe, dlaczego transmisja z X sesji Rady Gminy jest ciągle niedostępna?

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 paź 2019, 08:54

WHO wyjaśnia, czy można masturbować najlepszego kolegę: https://www.youtube.com/watch?v=3tGTcjG-TqQ. Czas około 36 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Szanuj swój czas mężczyzno: https://www.youtube.com/watch?v=dw7M4ZSCcus. Czas około 10 minut.
Różnice płci na wesoło. NIETYPOWI FACECI: https://www.youtube.com/watch?v=BiXYwYOblBE. Czas około 4 minuty.
Różnice płci na wesoło. TYPOWE KOBIETY XXI WIEKU: https://www.youtube.com/watch?v=t-fHIjKUifk. Czas około 8 minut.

Byly
VIP
Posty: 519
Rejestracja: 01 lip 2010, 16:38

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Byly » 23 paź 2019, 11:09

Letniku, bardzo Cię przepraszam, że wtargnąłem na Twoje terytorium. Ale zainteresowała mnie ta sprawa WHO. Szczerze powiem, to szkoda mi tych 36 minut na oglądanie jakiś mądrali, by dowiedzieć się czy mogę przyjacielowi walnąć konia, czy nie :lol: Może oszczędzisz mi mojego czasu i napisz, że mogę, lub nie?

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 paź 2019, 16:14

Miałem wrażenie, że Były to poważniejszy człowiek, ale jednak nie wytrzymał i pokazał swoją wulgarną, lewicową naturę. Właśnie o to chodzi, aby prowokować i pokazywać w człowieku to, co jest w nim ukryte.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 23 paź 2019, 16:16

Ciekawe informację zawarte w filmie, m.in. upłynnienie węgla a agentura (2014 r.): https://www.youtube.com/watch?v=4p7Oq3KTs4U. Czas około 88 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 paź 2019, 09:00

C.D. Różnice płci. Co niszczy współczesnego mężczyznę. Przesadne wychowywanie chłopców na samowystarczalnych twardzieli. Wychowanie takie zakłada, że chłopiec czy mężczyzna ma własnym kosztem otaczać opieką dziewczynki i kobiety, jako słabsze i wymagające troski. Efekt jest niestety taki, że mężczyźni w dorosłym życiu zaniedbują własne potrzeby. Na przykład doświadczając problemów psychicznych, zwlekają z udaniem się do specjalisty grube miesiące lub nawet lata, bo nie dają sobie prawa do sięgnięcia po wsparcie. W tym czasie dolegliwości te często co najmniej utrwalają się, a zwykle pogłębiają i mają miejsce powikłania. Dziewczynki zachęcane od małego do korzystania ze wsparcia, relatywnie szybko go poszukują i dzięki temu częściej są w stanie zapobiec poważnym dolegliwościom. Mężczyźni nauczeni, że prośba o pomoc jest oznaką słabością, idą w zaparte i niejednokrotnie pogarszają w ten sposób swoje położenie. Sami dla siebie są też zdecydowanie mniej życzliwi i wspierający, natomiast ich cierpienie przez społeczeństwo jest niejednokrotnie uznawane za mniej ważne. Nic więc dziwnego, że popełniają samobójstwa kilkukrotnie częściej, niż kobiety.
Dodatkowym obciążeniem emocjonalnym dla mężczyzn jest nachalnie promowana marksistowska antykultura. Epatowanie chłopców i mężczyzn homoseksualizmem (marsze równości, szkolne akcje „tęczowy piątek”, artykuły prasowe, dyskusję telewizyjne, tęczowe flagi na protestach itd.) wywołuje naturalne reakcje obronne. Natura nas wyposażyła w najprostszą, ale skuteczną reakcję na zagrożenie. Jest to niestety agresja, która dąży do eliminacji przykrych zdarzeń i widoków. Nowa wpajana nam kultura (antykultura) wymaga od mężczyzn zaciskania zębów i tolerancji mniejszości seksualnych. Mężczyzna czy chłopiec, tłumiąc silne emocje związane z męskością, tworzy u siebie nowe problemy psychiczne, które niszczą jego męskość. Proponowana przez lewicę nowa kultura (antykultura), zamiast chronić męskość nowych pokoleń, niszczy ją systemowo. Wypracowana przez wieki nasza kultura chroniąca kruchą męskość zamieniana jest na antykulturę feminizującą mężczyzn. Powód jest prosty. Kobiecy mężczyzna nigdy nie będzie faszystą i konserwatystą. Będzie wyborcą lewicy i wreszcie będzie można przeprowadzić wymarzoną socjalistyczną rewolucję, której już nic nie zatrzyma. A co z zaspakajaniem popędu seksualnego i prokreacją? Przypomnę główne rozwiązania, które planuje się wprowadzić po zwycięstwie rewolucji socjalistycznej. Popęd seksualny będzie zaspakajany w gronie kobiet oddzielnie (oralnie, tradycyjnie i analnie z użyciem wyrafinowanych akcesoriów) oaz w gronie mężczyzn również oddzielnie (oralnie i analnie + akcesoria). Nastąpi wyzwolenie się kobiet od tradycyjnych kontaktów seksualnych (upokarzających, nachalnych, poniżających i brutalnych) z mężczyzną. Mężczyźni będą musieli się zadowolić sobą i przynajmniej część z nich przejąć obowiązki kobiece konieczne przy wychowywaniu dzieci. Prokreacja będzie kontynuowana tylko metodą In vitro. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem płodu poza organizmem kobiety, co uwolni kobiety od cierpienia i stresu związanego z porodem. Wychowaniem dzieci zajmie się głównie państwo, które już prawidłowo przeprowadzi ich edukację seksualną. Dzięki takim rozwiązaniom wreszcie kobiety zostaną uwolnione od kosztów, stresu i kłopotów związanych z wychowaniem dzieci Te pary jednopłciowe, które wyrażą chęć wychowywania dzieci, otrzymają specjalną pomoc od państwa.. Ze względów praktycznych nastąpi stopniowy zanik par dwupłciowych. Czy te plany można uznać za realne? Niestety tak. Mamy na to twarde dowody w postępującej rewolucji obyczajowej w najbogatszych krajach świata. Rewolucję tą popierają finansowo największe koncerny międzynarodowe. Mamy też wyraźne poparcie tej rewolucji przez mieszkańców naszej gminy. Na rewolucyjną lewicę głosowało 887 wyborców, na mniej rewolucyjną lewicę głosowało 1217 wyborców, a na niepewne PSL 729 wyborców. Razem mamy 2 833 głosy. Przy 5 325 oddanych głosów w Gminie Poraj mamy przeszło 53% poparcia dla nowej rewolucji obyczajowej. Żyć nie umierać. Geje zacierają perwersyjne ręce.
Jak zniszczyć własne blokady i być świadomym mężczyzną: https://www.youtube.com/watch?v=d0mipXE85Gw. Czas około 51 minut. C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 24 paź 2019, 13:36

Komentarz polityczny konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=e33CQyc2Gyc. Czas około 14 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 paź 2019, 09:07

Czy „męskość stała się sterowalna z zewnątrz”: https://www.youtube.com/watch?v=ECyWR-G8tVA. Czas około 15 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
Jak krzywdzi kobieta: https://www.youtube.com/watch?v=UflbjBn6saY. Czas około 18 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5.
TAJEMNICA szczęścia mężczyzn UJAWNIONA! https://www.youtube.com/watch?v=UWXzRFpg9xk. Czas około 12 minut.
Różnice płci na wesoło. TYPOWI FACECI XXI WIEKU: https://www.youtube.com/watch?v=bnIYNghcvu8. Czas około 8 minut.

Igor
Guru
Posty: 286
Rejestracja: 30 mar 2008, 19:44

Re: Wiedza społeczna

Post autor: Igor » 25 paź 2019, 15:48

Idź się chłopie leczyć!!!
memento

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 paź 2019, 16:01

Świry w internecie. SPRÓBUJ NIE WYŁĄCZYĆ TIK TOK: https://www.youtube.com/watch?v=VrHS53_XtPU. Czas około 11 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 25 paź 2019, 20:24


letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 paź 2019, 09:02

C.D. Różnice płci. Co niszczy współczesnego mężczyznę. Okazuje się, że nie tylko tradycyjna kultura się rozsypuje, ale również biologia nie nadąża za szaleństwem człowieka. Rodzą się coraz słabsze męskie pokolenia. Można to łatwo zauważyć po wielkości „jabłka Adama”. Im lepiej rozwinięte jabłko Adama (grdyka), tym mamy silniejsze geny męskie. Nazwa pochodzi od biblijnego Adama – pierwszego mężczyzny. Według legendy po zjedzeniu zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła, jego kawałek miał utknąć Adamowi w gardle. Z tego powodu mężczyźni mają większe trudności w rozróżnieniu dobra i zła i dlatego więzienia zapełnione są w zdecydowanej większości przez mężczyzn.
Słabo rozwinięta grdyka u mężczyzny, to osłabiona genetycznie męskość. Taki mężczyzna musi się więcej natrudzić, aby wzmocnić u siebie cechy męskie. Gdy tego nie zrobi, to może skończyć w łóżku geja, odgrywając rolę kobiety. Natura nie determinuje zachowań seksualnych człowieka, tak jak to ma miejsce u zwierząt. Wrodzone instynkty człowieka są wyciszane przez wolną wolę daną człowiekowi. Człowiek musi sam nauczyć się zachowań seksualnych i ich kontroli. Patrząc na nowe pokolenia, można zauważyć, że mężczyzn z wyraźnie zaznaczoną grdyką jest coraz mniej. Jednak dobrze zaznaczona grdyka wcale nie świadczy o braku podatności na homoseksualizm. Mężczyzna z rozwiniętą grdyką może być bardzo męski, ale przy rozwijającym się urazie psychicznym do kobiet zmuszony jest do kontaktu z homoseksualistami. Kontakty z kobietami mu nie wychodzą (zaburzenia erekcji) lub nie osiąga zadowalającej satysfakcji z takiego kontaktu (brak orgazmu lub nieodczuwanie przyjemności podczas orgazmu). Można powiedzieć, że pojawia się blokada psychiczna w stosunku do kobiet przy dobrze rozwiniętych cechach męskich mężczyzny. Epatowanie w dzieciństwie chłopca homoseksualizmem wzmacnia te blokady. Przy rosnących wymaganiach młodych kobiet również taka blokada może się pojawić i narastać. W klasycznym przypadku cechy męskie odblokowują się dopiero w kontakcie seksualnym z innym mężczyzną (nie występuje blokada psychiczna). Wtedy taki odblokowany mężczyzna bezproblemowo odgrywa rolę męską w związku homoseksualnym i odzyskuje przyjemność podczas orgazmu. Taka sytuacja bywa niesamowicie zaskakująca dla mężczyzny, bo determinuje go do zachowań zazwyczaj nieakceptowanych przez samego siebie. Ponieważ nie ma wyjścia z takiej sytuacji, musi zaakceptować u siebie homoseksualizm lub popełnić samobójstwo. Film: CODZIENNY MAKIJAŻ DLA MĘŻCZYZN: https://www.youtube.com/watch?v=qeC0dlCz7KE, nakręcony przez chłopca o dość wyraźnie zaznaczonej grdyce, przedstawia bardziej złożony przypadek. Mimo wyraźnie zaznaczonych cech męskich zagubiony chłopiec brnie w kobiece zachowania. Można przypuszczać, że doznał jakiegoś urazu psychicznego w dzieciństwie do kobiet (matka, siostra, kuzynka, koleżanka), lub został już uwiedziony przez geja i koncentruje się na codziennym makijażu. Chłopiec nie podejmuje walki o swoją męskość i sztucznie poprawia swoją urodę. Podjął się kobiecych czynności i odgrywa podświadomie rolę kobiety. Nie wie, że ten kierunek aktywności zakończy się odgrywaniem kobiecej roli w łóżku, mimo męskich cech. Sam świadomie, czy nie świadomie godzi się na taką rolę i się do niej przygotowuje. Mając makijaż wcześniej lub później zainteresuje się nim homoseksualny chłopak, lub mężczyzna. Rodzice nie nakierowali syna odpowiednio wcześnie na bardziej męskie zajęcia prawdopodobnie z braku wiedzy w tym obszarze.
Bardzo niekorzystnym przypadkiem jest słabo rozwinięta grdyka oraz nabyty uraz do kobiet w okresie dojrzewania. I w tym przypadku homoseksualizm jest jedynym wyjściem obok samobójstwa. Homoseksualny mężczyzna nie będzie mógł płodzić słabych genetycznie i psychicznie potomków. Tak się broni natura przed degradacją cech męskich w nowych pokoleniach. Lewica próbuje walczyć z naturą, dając takim mężczyzną możliwość użycia swojego nasienia w metodzie In Vitro. Umożliwi to odtwarzanie słabych genetycznie potomków. Ideologia lewicy jest skierowana przeciw naturze i ludzkości, a mimo to są ludzie, którzy popierają takie rozwiązania. Wolą walczyć o przetrwanie przyrody niż biologiczne przetrwanie człowieka. Chcą uprawiać tu i teraz sodomię na łonie natury przy czystym powietrzu i głoszą teorie o konieczności redukcji ilości ludzi na ziemi.
Jabłko Adama może pojawić się również u kobiet w trakcie dojrzewania płciowego i później. Gdy kobieta miesiączkuje prawidłowo, można to uznać za prawidłową anomalią. Jeśli nie, przyczyny mogą być następujące: uwarunkowania genetyczne, zaburzenia hormonalne, zapalenie krtani, intubacja. Kobiety z zaburzeniami hormonalnymi (np. nadmiar testosteronu) często uwodzą młode dziewczyny pod przykrywką kobiecej przyjaźni. Nie wiążą się z mężczyznami i tworzą związki homoseksualne z kobietami. Chętnie przyjaźnią się z homoseksualistami i popierają związki gejowskie. Często całują się na powitanie lub pożegnanie z gejami w usta (oczywiście na sucho) i angażują się w kojarzeniu par gejowskich.
Udostępniam następny film młodego geja pt. PRÓBUJE PODERWAĆ SAM SIEBIE: https://www.youtube.com/watch?v=5gGEgg1Pyhs, aby potwierdzić zjawiska wcześniej opisane. Takich filmów nagrywanych przez polskich młodych gejów w internecie jest coraz więcej. Proszę zwrócić uwagę na pozytywne i akceptujące komentarze pod tym filmem, pisane prawie tylko przez dziewczyny i nielicznych gejów. Bardzo rzadko zdarzają się komentarze chłopców potępiających gejów. Dawniej dziewczyny nie akceptowały zniewieściałych chłopców, a obecnie ich uwielbiają (dalsze wpisy pod filmem). Dziewczyny te bardzo chętnie i licznie pojawiają się na marszach równości. Dawniej taki film zostałby zarzucony wulgarnymi komentarzami, a dzisiaj już nie. Obecnie pozbawiono młodzież mechanizmów obronnych przed dewiacjami. Ten proces dzieje się na naszych oczach i za parę lat starsze pokolenia będą poddane szokowej terapii obyczajowej przez młodsze pokolenia.
Brak wiedzy społeczeństwa w tych obszarach umożliwia manipulację seksualnością młodzieży i forsowanie szaleńczych rozwiązań przez lewice. Tylko solidna wiedza społeczna może stworzyć tolerancję dla mniejszości seksualnych i zahamować modę na systemowy rozwój mniejszości seksualnych. Sprawy zaszły tak daleko, że taka świadoma tolerancja dla mniejszości stała się już konieczna i jest zgodna z interesem społecznym. Brak tolerancji dla mniejszości wywoła jeszcze ostrzejszy konflikt społeczny, który zostanie zakończony na wcześniej opisanych warunkach lewicy. Mamy na to dowody w katolickich krajach europejskich. Trzeba tolerować anomalie rozwojowe ludzi, które od nich nie zależą i są produktem pewnych defektów genetycznych i psychicznych. Ci ludzie znaleźli się w klatce zastawionej przez naturę. Klatka ta uniemożliwia dalszą prokreację słabych genetycznie i psychicznie osobników. Naturalna eliminacja możliwości rodzenia słabych osobników jest korzystna społecznie i niezbędna do utrzymania zdrowego gatunku ludzkiego. Jednak nie można tolerować lewicowych ideologów, którzy tych nieszczęśliwych ludzi próbują wykorzystać do swych celów politycznych. Mało tego, chcą pod przykrywką przedszkolnej i szkolnej edukacji seksualnej pomnażać szeregi ludzi nieszczęśliwych uzależnionych od seksu i lewicy. Tylko świadome społeczeństwo może przeciwstawić się tym niebezpiecznym dla ludzkości ideologiom.
Twarda i tęczowa lewica dostała się do sejmu i senatu. Lewica ta nie kryje się z zamiarem wprowadzania specjalnych praw i przywilejów dla mniejszości seksualnych. Opowiada się za jak najszybszym wprowadzeniem edukacji seksualnej dzieci i młodzieży do szkół według zaleceń WHO. Już przygotowuje odpowiednie ustawy. Czy za kilka lat, dzięki lewicy takie obrazki, jakie przedstawiono w poniższym filmie, będą widoczne również w Polsce? LGBT, seksualizacja dzieci, parady równości! Czy Polska stanie się tęczowa? https://www.youtube.com/watch?v=e-kyqmUUsu4. Czas około 64 minut. Zalecana prędkość odtwarzania x 1,5 (1,75). C.D.N.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 paź 2019, 16:41

Komentarz polityczny konserwatywnego liberała: https://www.youtube.com/watch?v=QnAdebogYHY. Czas około 14 minut.

letnik
VIP
Posty: 1861
Rejestracja: 02 sie 2018, 12:00

Re: Wiedza społeczna

Post autor: letnik » 26 paź 2019, 22:08

Palma, zwyczajowo Palma na Majorce – stolica i największe miasto Balearów oraz wyspy Majorka. Jest jednym z największych ośrodków turystycznych świata. Zapraszam na wycieczkę w tamte strony: https://www.youtube.com/watch?v=bbuGqZ-9hcg. Czas około 4 minuty.

ODPOWIEDZ