Najlepsze cechy Pana wójta.

Dyskusje na temat lokalnych problemów.
letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » wt lut 27, 2018 1:18 pm

Nieco kontrowersyjny komentarz przeznaczony dla dorosłych, ale wart wysłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=bWoZXNkUSy4

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr lut 28, 2018 8:05 am

C.D. Zarządzeniem Nr 55.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Wójt ogłosił nieruchomości do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4770. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4770. Na XXVII sesji Rady Gminy (16.12.2016 r.) wójt poinformował, że na zasadach pierwokupu chce nabyć teren od PKP w pierwszym półroczu 2017 roku z przeznaczeniem na budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingowymi. Prowadzone są rozmowy na temat terenów PKP w Żarkach Letnisku. Prowadzone są także rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (RZGW) w sprawie nabycia terenów przy zalewie. Uchwalono budżet na 2017 r. (11 głosów za przeciw 2). Radna Polak zgłosiła swoje zastrzeżenia do planowanej wysokości wydatków z przeznaczeniem na: oświatę, promocję, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną, dokapitalizowanie Spółki PORECO, utrzymanie administracji, urządzenie terenu dworca PKP i podkreśliła, że inwestycja prowadzona będzie na obcym terenie i tym samym inwestować się będzie w obce środki trwałe, co jest niedopuszczalne. Wnioskowała o: zapis „II etap kanalizacji w ŻL” przy kwocie 2 mln zł zapisanej na gospodarkę ściekową, zwiększenie środków finansowych na drogi i wprowadzenie oszczędności. Radny Tomasz Klimek poddał pod rozwagę dokapitalizowanie Spółki PORECO kwotą 700 tys. zł w obecnej sytuacji finansowej Gminy. Radna Polak zakwestionowała wysokość kwoty 7 mln zł tj. upoważnienia dla Wójta do za ciągania zobowiązań. Uchwała Nr 237(XXVII)16): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4812
Przyjęto również uchwałę Nr 241(XXVII)16 w sprawie „Planu mobilności dla gminy Poraj na lata 2016 – 2026”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4806. Załącznik do ww. uchwały dotyczy m.in. Centrum Przesiadkowego w Poraju. Protokół z XXVII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4862 Punkty 7.5 i 7.6 warte przeczytania. Zapytania i wolne wnioski punkt 8. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » czw mar 01, 2018 7:57 am

C.D. Zarządzeniem Wójta Nr 2a.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r zmieniono regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4993. Na nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy (04.01.2017 r.) przyjęto uchwałę (Nr 242(XXVIII)17) w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4833.
Wartość całkowita projektu to kwota 2 596 745,54 zł bez udziału środków finansowych UG projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową dla 64 osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj, które będą zatrudnione zgodnie z Regulaminem organizacyjnym CIS. Siedziba CIS będzie w budynku UIG w pomieszczeniu po policji. Wójt Gminy w odpowiedzi na wniosek radnego p. Andrzeja Ludwikowskiego nie wyraził zgody na poszerzenia dzisiejszego porządku sesji ( o sprawy organizacyjne) i uzasadnił, że sesje nadzwyczajne są zwoływane w pilnych sprawach na kilkanaście minut, nie są planowane, dlatego nie chce przedłużać obrad. Protokół z XXVIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4863. Uchwała RIO Nr 4200/VII/28/17 z dnia 26 stycznia 2017 r o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4890.
Na XXIX sesji Rady Gminy (06.02.2017 r.) Pan Mariusz Musialik złożył ślubowanie radnego. Pan Musialik (PO) zwyciężył w wyborach uzupełniających z Panem Leszkiem Lachem (niezależny). PiS nie był w stanie wystawić swojego kandydata (ze strachu). Przyjęto uchwałę Nr 250(XXIX)17 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrząb na lata 2017-2023. Szczegóły w załączniku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4871. Uchwałą Nr 251(XXIX)17 włączono Pana M. Musialika do Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. Protokół z XXIX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4905. Punkt 11 - zapytania i wnioski. C.D.N.

warcaby
Posty: 9
Rejestracja: czw lis 23, 2017 12:13 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: warcaby » czw mar 01, 2018 9:16 am

Niezły cwaniak z tego Musialika, zachowuje się jak chorągiewka, a jeszcze żeby miał więcej czasu to tylko do jednej komisji się zapisał:)

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 02, 2018 8:20 am

C.D. Zarządzeniem Wójta Nr 11.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. ogłoszono nieruchomość do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4973. Zarządzeniem Wójta Nr 12.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. określono maksymalna wysokość miesięcznego wynagradzania dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten wynosi: dla Prezesa Rady Ministrów - 6,2, dla wicepremiera - 5,7, dla ministra - 5,6.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4906.
Wójt zarządzeniem Nr 13.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. ustalił zasadę przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Poraj oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Nagroda roczna nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie dyrektor osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4907.
Wójt zarządzeniem Nr 14.2017 z dnia 10 lutego 2017 r. powołał Panią -Magdalenę Ryziuk – Wilk na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju z dniem 16 lutego 2017 roku na czas określony do dnia 15 lutego 2024 r.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4908. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 02, 2018 8:22 pm


ZDZICHU
VIP
Posty: 606
Rejestracja: pt maja 23, 2014 6:21 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: ZDZICHU » sob mar 03, 2018 7:09 am

Witaj letniku , ale ja wolę ten utwór https://www.youtube.com/watch?v=GK1HEgCvYoI

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » sob mar 03, 2018 12:06 pm

ZDZICHU pisze:Witaj letniku , ale ja wolę ten utwór https://www.youtube.com/watch?v=GK1HEgCvYoI

Zgadzam się! https://www.youtube.com/watch?v=FeYpcRZH_Dg.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » sob mar 03, 2018 12:07 pm

C.D. Wójt zarządzeniem Nr 15.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. powołał Panią Justynę Krauze-Cieślińską na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w ŻL: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4974. Wójt zarządzeniem Nr 16.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. powołał Panią Mariolę Karpowicz na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w ŻL na czas określony do 31 sierpnia 2019 r.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4975. Na XXX sesji Rady Gminy (28.02.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 254(XXX)17 w sprawie zmiany uchwały Nr 241(XXVII)16 dotyczącej „Planu mobilności dla gminy Poraj na lata 2016-2026”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4895. Uchylono uchwałę Nr 242(XXVIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 4 stycznia 2017 r. uchwałą Nr 255(XXX)17) w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej
Statutu.: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4896. Przyjęto nową uchwałę Nr 256(XXX)17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4897. Uchwałą Nr 257(XXX)17 przyjęto statut Centrum Integracji Społecznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4898.
Przyjęto uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2017 roku (Nr 260(XXX)17). Na odławianie bezdomnych zwierząt zabezpieczono 47 600,00 zł. Na sterylizację zwierząt nie przeznaczono pieniędzy. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4901. Uchwałą 262(XXX)17 uchylono uchwałę 299(XXVI)16 o zaciągnięciu kredytu: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4913.
Protokół z XXX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4935. Dyskusja o Centrum Przesiadkowym w punkcie 4. Zadania inwestycyjne punkt 7. Centrum Integracji
Społecznej punkt 10.2. Zapytania i wolne wnioski punkt 11. Wójt wydał Zarządzenie Nr 18.2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Centrum Integracji Społecznej. Wynagrodzenie zasadnicze 5 000 zł, dodatek funkcyjny 1 500 zł: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4976.
Wójt Zarządzeniem Nr 20.2017 z dnia 14 marca 2017 r. powołał Panią Ewelinę Drzewiecką na kierownika Centrum Integracji Społecznej w Poraju.
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4932. C.D.N.

Igor
Ekspert
Posty: 172
Rejestracja: ndz mar 30, 2008 7:44 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: Igor » sob mar 03, 2018 5:22 pm

Trzeba przyznać, że wójt dba o swoich pracowników. To Centrum Integracji ma 1 pracownika, 8 podopiecznych, a pani kierownik 6,5 tys. pensji. No, no.
memento

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » ndz mar 04, 2018 11:02 am

C.D. Na XXXI sesji Rady Gminy (17.03.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 268(XXXI)17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (11 głosów za 1 przeciw 1 wstrzymujący się). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4943. W roku 2013 Rada podjęła uchwałę o emisji obligacji na kwotę 5 800 000 zł o obecnie na 4 900 000 zł: http://kurierzawiercianski.pl/artykul/p ... -obligacje.
W budżecie na Centrum Przesiadkowe w Poraju zaplanowano kwotę 1,5 mln zł. Radna Polak pytała, czy jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym, czy zadłużona Gmina może inwestować w obcy środek trwały, bo inwestycja ma powstać na terenach PKP. Wójt tłumaczył, że zadłużenie gminy to prawie 24 000 000 zł a zadłużenie może wynosić 60% dochodów gminy. Wszystko jest bezpieczne, a najważniejsze dla niego są inwestycję.
Protokół z XXXI sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5012.
Emisja obligacji punkt 12.5). Zapytania i wolne wnioski punkt 13.
W sprawozdaniu Nr 1 Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2016 rok (Zarządzeniem Nr 7/2017/B z 27 marca 2017 roku) podano wysokość zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2016 rok w wysokości 2.393.825,59 zł. Dług Gminy podano w wysokości 24 258 311,58 zł. (Załącznik Nr 11). Dział 756: Dochody (własne) od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 593 343,90 zł. Rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10 477 546,45 zł. Dochód własny Gminy - 5 115 797,45 zł (dochód ogółem minus dochód z budżetu). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4957 C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pn mar 05, 2018 9:47 am

C.D. Na nadzwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy (28.03.2017 r.) uchylono wcześniejsze uchwały i przyjęto nową uchwałę (Nr 274(XXXII)17) w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017 – 2023”. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=4949. W przyjętym programie zlekceważono problem braku mieszkań socjalnych i komunalnych w Gminie (wyjątek budynek po szkole w Jastrzębiu). Zlekceważono też potrzeby wspólnot mieszkaniowych. Protokół z XXXII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5013.
Na nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Gminy (18.04.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 277(XXXIII)17 w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17, Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 3 433 720,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 433 720,22 zł. Upoważniono wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 5.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5007. Protokół z XXXIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5014.
Rozstrzygnięciem z dnia 20 kwietnia RIO w Katowicach uchyliła uchwały Rady Gminy w Poraj: Nr 268(XXXI), Nr 270(XXXI)17 oraz stwierdziła istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 269(XXXI)17. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4844
Rozstrzygnięciem z dnia 27 kwietnia 2017 r. RIO w Katowicach stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 277(XXXIII)17, Rady Gminy Poraj oraz stwierdzono nieważność Zarządzenia Wójta Gminy Poraj Nr 8/2017/B w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4852. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » wt mar 06, 2018 9:23 am

C.D. Na XXXIV sesji Rady Gminy (27.04.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 282(XXXIV)17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poraj. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5019. Protokół z XXXIV sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5062. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi, punkt 10.
Uchwałą Nr 4200/VII/87/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał negatywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2016 r. przedłożonym przez Wójta Gminy Poraj: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5029.
Rozstrzygnięciem z dnia 18 maja RIO w Katowicach uchyliła następujące uchwały Rady Gminy w Poraj: Nr 269(XXXI)17 i Nr 277(XXXIII)17. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4870. Pozycja 2 i 3. Wójt zarządzeniem Nr 34.2017 z dnia 19 maja 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5030. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5030. C.D.N.

BARBARA
VIP
Posty: 888
Rejestracja: pt lut 08, 2008 9:30 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: BARBARA » wt mar 06, 2018 4:51 pm

Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr mar 07, 2018 8:29 am

BARBARA pisze:Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?

Basiu! To jest pisane dla ludzi inteligentnych. Mam wątpliwości, czy Ty jesteś w stanie to zrozumieć!

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr mar 07, 2018 8:36 am

C.D. 13 czerwca 2017 r. podjęto próbę przeprowadzenia akcji plakatowej w celu poinformowania mieszkańców o sytuacji finansowej Gminy Poraj. Zatrzymamy się chwilę nad tym tematem, ponieważ był to atak władz Gminy na wolność słowa gwarantowaną przez Konstytucję. Przeanalizujemy również reakcję organów sprawiedliwości na to wydarzenie. Da nam to obraz stanu demokracji i praworządności w Gminie i Powiecie. 14 czerwca 2017 r. Wice Wójt Pani Kaźmierczak zerwała plakat, potargała go ze złości i wezwała Policję. Ponieważ nie było plakatu na tablicy, nie było dowodu „przestępstwa”, Policja z Koziegłów na usługach naszej władzy nie była w stanie ocenić prawidłowo zaistniałej sytuacji. Jednak na polecenie wice Wójt zatrzymała akcję plakatową. Szczegóły na stronie:
http://demokratyczna.com.pl/wp-content/ ... net122.pdf.
Zgłoszono do prokuratury naruszenie przez wice Wójt, Wójta i męża wice Wójt następujących artykułów Konstytucji:
Art. 54, § 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31. ust. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. Przedstawiono Prokuraturze też te artykuły, które mówią o nadrzędności przepisów Ustawy Zasadniczej.
Art. 8, ust. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 8, ust. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Okazało się, że zapisy Konstytucji o prawnej ochronie wolności człowieka są pustymi zapisami. C.D.N.

Byly
VIP
Posty: 353
Rejestracja: czw lip 01, 2010 4:38 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: Byly » śr mar 07, 2018 12:10 pm

letnik pisze:
BARBARA pisze:Letniku, co wynika z tego co napisałeś ?

Basiu! To jest pisane dla ludzi inteligentnych. Mam wątpliwości, czy Ty jesteś w stanie to zrozumieć!


Inteligencja kontra Himilsbach
Aktor był mistrzem anegdot - barwnych, niekiedy rubasznych, zawsze zabawnych. Na przykład o Janie Himilsbachu. Chociaż w tym przypadku był jej bohaterem. Kiedy pijany Himilsbach wpadł do warszawskiego SPATiF-u i krzyknął: "Inteligencja wypie***lać!", Holoubek wstał, mówiąc: "Nie wiem, jak wy panowie, ale ja wypie***lam".
Tak mi się zaraz skojarzyło , można by zmienić Inteligencja kontra letnik
:lol: :lol: :lol:

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr mar 07, 2018 4:57 pm

Komentarz Byłego pozostawiam do oceny czytającym.

BARBARA
VIP
Posty: 888
Rejestracja: pt lut 08, 2008 9:30 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: BARBARA » śr mar 07, 2018 5:43 pm

Brawo Były , ale letnik nie zrozumie

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr mar 07, 2018 9:54 pm

Z okazji Dnia Kobiet:
Dużo szczęścia, pomyślności,
mało smutku moc radości,
byś chodziła uśmiechnięta
nie tylko w dniu tego święta.
https://gifyagusi.pl/wp-content/uploads ... kobiet.gif
http://aleksandra.nl/dzienkobiet.gif
http://www.lupal.pl/wp-content/uploads/ ... dbfae8.gif

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » czw mar 08, 2018 12:21 pm

Dla wszystkich Pań na popołudnie: https://www.youtube.com/watch?v=H3rd4CO ... DmKON7Fsjv

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » czw mar 08, 2018 10:21 pm

C.D. Należy wyjaśnić, że akcja plakatowa miała polegać na wywieszeniu 4 różnych plakatów informujących m.in. o długu Gminy, o kosztach administracji Gminy i odrzuceniu przez RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Policja swym postanowienie z sierpnia 2017 r. podpisanym przez Prokuratora odmówiła wszczęcia dochodzenia, wykręcając się Art. 190 § 1 kk. (groźby karalne). Artykuł ten nie był wymieniony w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. W związku z tym zostało ponowione wysłane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Prokuratura w Częstochowie przesłała to zawiadomienie do Prokuratury w Myszkowie w celu ponownego rozpatrzenia. „Pisowska” Prokuratura w Myszkowie swym postanowieniem znów odmówiła wszczęcia dochodzenia. Wniosek: „pisowska” Prokuratura broni Wójtów z Platformy Obywatelskiej. Następny wniosek: Prokuratura w Myszkowie jest taka „pisowska” jak Kaczyński „peowski”. W listopadzie wysłano pismo do zastępcy Prokuratora Rejonowego w Myszkowie z zapytaniem, dlaczego Prokuratura nie odnosi się do wymienionych w zawiadomieniu przepisów konstytucyjnych, które zostały naruszone przez Wójtów. „Pisowska” Prokuratura nie wiedząc co z tym fantem zrobić, przekazała sprawę do Sadu w Myszkowie. Potraktowano to jako skargę zgłaszającego na postanowienie Prokuratury. Sąd (już nie „pisowski”) oddalił skargę, uznając, że nie znalazł ustawy, która by przewidywała karę za ograniczanie wolności słowa przez inne osoby. To, że Sąd słabo się starał, udowodnię później. Sąd swym postanowieniem potwierdził, że przepisy Konstytucji są pustym zapisem (podobnie jak w PRL), a demokracja w Polsce jest tylko na papierze. Zastosowano posiłkowo słynny Art. 42 ust. 1. Konstytucji RP: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Przecież Konstytucja to też ustawa, tylko że zasadnicza, górująca nad wszystkimi ustawami. Wynika z tego, że przepisy Konstytucji bez dodatkowej regulacji ustawowej niższego rzędu nie mają zastosowania i są pięknymi zapisami dla naiwnych. Czy to nie daje podstaw do zmiany przepisów Konstytucji RP na bardziej spójne i logiczne? Należy zaznaczyć, że skarżący nie domagał się żadnej kary dla Wójtów. Domagał się tylko przeproszenia mieszkańców Gminy za ukrywanie informacji o złym stanie finansów Gminy Poraj. Żądał ugody, więc nie byłoby w tej sprawie wyroku. Przeprosiny te miały się znaleźć w trzech wymienionych tytułach prasowych. Powiedzenie prawdy mieszkańcom jest obowiązkiem Wójtów, a nie przymusem pod odpowiedzialnością karą. C.D.N.

Jaska
Mieszkaniec
Posty: 45
Rejestracja: sob sty 27, 2018 11:32 am

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: Jaska » pt mar 09, 2018 8:15 am

Bardzo dziękuję za życzenia i miłe słowa z okazji dnia kobiet :oops: Tak się wczoraj zasiedziałyśmy, że dzisiaj mam opóźnienie, ale króciutko:
Jedziesz jutro na miesięcznicę? Jesteśmy już tak blisko prawdy, że jest szansa, że może już jutro dojdziemy :oops:

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 09, 2018 9:44 am

C.D. Wolność słowa jest matką wszystkich wolności. Bez wolności słowa nie ma wolności wyboru, nie ma wolności politycznej, nie ma wolności gospodarczej, nie ma wolności zgromadzeń, nie ma wolności religijnej, nie ma wolności edukacji i nauki. Co się stanie, gdy ktoś spróbuje tę podstawową wolność nam ograniczyć lub zabrać? Okazuje się, że nic. W naszym prawodawstwie nie ma jednoznacznej ustawy, która by ścigała ograniczenia wolność słowa. Natomiast sądy bardzo chętnie wydają wyroki, mając na uwadze tylko ograniczenia wolności, wyróżniając Art. 31.1 Konstytucji: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ostatnie zdanie tego konstytucyjnego przepisu sędziowie zasłaniają sobie ręką. Art. 37.1: Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. Ten artykuł to też pusty slogan? Te wszystkie piękne przepisy Konstytucji znosi Art. 42 ust 1, bo ustawy niższego rzędu nie przewidują w sposób jasny i klarowny karania za zamach na wolność słowa. Mamy demokrację udawaną, stosowaną tylko dla wybranych. Te „elity” próbują bronić dalej takiej lewej demokracji, bo ona im służy i pozwala na bezkarne łamanie wolności konstytucyjnych. Wymyślono pojęcie „demokracja liberalna”, która polega na podziale na „elity” i motłoch (nazywany w Polsce m.in. pisowskim). „Demokracja liberalna” z góry zakłada, kto ma rację. Racje mają „elity”, a motłoch ma słuchać „elit”. Tak się interpretuje Konstytucję RP, aby utrzymać ten podział. Podobnie było za PRL. Mieliśmy „demokrację socjalistyczną”, która też z góry zakładała, kto ma rację. Rację mieli komuniści a reszta to ciemny lud pracujący miast i wsi. Pracujący za drobne, aby tylko przeżyć i móc pracować dalej na „czerwoną burżuazję”. Wolność słowa wiąże się też ze sferą praw politycznych obywateli i właśnie z tego punktu widzenia może być uznana za jedną z najbardziej elementarnych gwarancji zasady demokracji oraz pluralizmu politycznego. Kodeks karny nie daje sądom klarownej możliwości egzekwowania tych praw mimo konstytucyjnych gwarancji. Nic nie ma w Kodeksie karnym o karach za ograniczenia wolności słowa. Nie przewidziano żadnej kary za łamanie Art. 54.1 Konstytucji. Kodeks karny daje natomiast sądom szerokie możliwości ograniczania nam tej podstawowej wolności. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0553Lj.pdf.
Art. 196, mówi o zakazie obrażania uczuć religijnych;
Art. 212, zawiera zakaz pomówienia i oszczerstwa;
Art. 216, zabrania znieważania innych osób lub grup ludzi;
Art. 256 – zabrania propagowania faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych;
Art. 257 – zabrania znieważania ze względu na przynależność narodowościową, etniczną, rasową, wyznaniową. C.D.N.

Awatar użytkownika
Bruner
Ekspert
Posty: 171
Rejestracja: śr gru 03, 2008 8:08 am

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: Bruner » pt mar 09, 2018 11:31 am

letnik Zapomniałeś wspomnieć o stronach czy forach społecznościowych, takie strony jak Facebook czy YouTube nie respektują polskiego prawa w ogóle. O ile kontakt z YT jest możliwy i można negocjować cenzurę. To z facebook na kompletnie w dupie swoich użytkowników. Jeśli zablokują Ci konto np. za napisanie pod zdjęciem całujących się dwóch gejów, cytuję "będę rzygał jak to widzę" to ban konta na 30 dni. Nie masz możliwości odwołania się, nie ma się z kim rozmawiać. Administratorzy polskiej wersji strony są Dublinie w Irlandii i nie znają polskiego. Jakiś śmiech. To tylko żydowski wredny system. Gorsza cenzura niż za komuny.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 09, 2018 12:10 pm

Bruner, masz rację. Tylko my na cenzurę Facebooka nie mamy wpływu tym bardziej że w polskim prawie nie ma wystarczającego wsparcia. Jeżeli Władzę Gminy mogą cenzurować plakaty to dlaczego Facebook też tego nie może? Mamy prawo dla wybranych.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 09, 2018 10:11 pm

C.D. Przypomnijmy jeszcze raz Art. 42 ust. 1. Konstytucji RP: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
Czy naprawdę nie ma ustawy, która przewiduje karę za atak na wolność słowa (Art. 54 Konstytucji)?
Przyjrzyjmy się ustawie Prawo prasowe i Art. 44. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0024Lj.pdf.
Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Oczywiście ustawodawca nie zaliczył do prasy plakatu politycznego i umożliwił w ten sposób Prokuraturze odmowę wszczęcia śledztwa a Sądowi odrzucenie skargi na Prokuraturę. Jednak zastosowanie tego artykułu w kontekście Art. 54 Konstytucji w tym przypadku nie byłoby sprzeczne z Konstytucją. Sąd nie zastosował tego przepisu i obronił władzę Gminy z Platformy „Obywatelskiej” przed straszną karą, przeprosinami mieszkańców. Sąd nie był w stanie obronić wolności słowa i prawa mieszkańców do informacji o sytuacji finansowej Gminy Poraj. Zastosowanie tutaj miał też Kodeks karny i Kodeks wykroczeń, ponieważ niszczono plakaty.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0553Lj.pdf.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0114Lj.pdf.
Kodeks karny Art. 276: Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kodeks wykroczeń Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Przepisy te można zastosować do zwykłych plakatów reklamowych, reklamujących produkty lub firmy. Sąd nie odróżnił plakatu firmowego od plakatu politycznego wypełniającego role informacji publicznej służącej ważnemu interesowi społecznemu: prawa do informacji. Jednak nie wszyscy są według prawa równi. Art. 32.1 Konstytucji: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » sob mar 10, 2018 12:18 pm

C.D. W państwie demokratycznym szanującym wolności obywatelskie w przypadku tłumienia i ukrywania informacji przez Władzę Gminy Prokuratura z urzędu powinna wszcząć postępowanie. Przecież tu chodziło właśnie o wolności słowa i prawa do informacji dotyczącej całej społeczności Gminy. Naruszono prawo do informacji wszystkich mieszkańców Gminy, czyli naruszono ważny interes społeczny. Presja poinformowanego społeczeństwa mogła powstrzymać Wójtów od dalszego zadłużenia Gminy. Art. 30 Konstytucji: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ochrona wolności słowa i prawa do informacji jest obowiązkiem Wójtów, Prokuratury i Sądu. Władza gminna jest władzą publiczną. Do obowiązku tej władzy należy poszanowanie i ochrona wolności i praw człowieka w tym prawa do informacji. Władze Gminy bezkarnie naruszyły te prawa. Łamanie wolności słowa przez porajskich Wójtów minęło się z prawem i sprawiedliwością. Nawyki służenia określonej władzy przez Policję, Prokuraturę i Sądy zostały przeniesione z okresu komuny. Konstytucja swoje a komuniści swoje. Ciekawe, że profesorowie prawa nie krzyczą, nie lamentują, że brakuje dodatkowej, ustawowej i jednoznacznej gwarancji wolności słowa zapisanej w Art. 54 Konstytucji RP. Zdaje się, że bardziej walczą o swoje prawa i przywileje niż prawa człowieka. Konstytucja PRL też dawała nam pełną wolność słowa, a nawet prawo dostępu do drukarni, papieru, gmachów, sal, telefonów i radia. Tylko że ówczesne sądy skazywały na 3 lata więzienia za kilka ulotek. Była wtedy kompletna ignorancja przepisów Konstytucji PRL. Konstytucja PRL w Art. 71. gwarantowała: 1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. 2. Urzeczywistnieniu tej wolności służy oddanie do użytku ludu pracującego i jego organizacji drukarni, zasobów papieru, gmachów publicznych i sal, środków łączności, radia oraz innych niezbędnych środków materialnych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 520232.pdf.
Podobnie jak za komuny martwy jest między innymi Art. 37.1 Konstytucji RP: Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Te prawa są gwarantowane tylko lewicowo-liberalnym nurtom politycznym. Gdyby te plakaty rozwiesił KOD albo Obywatele RP to bano by się je ruszyć. Należy dodać, że skarżący zwrócił się z wnioskiem na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy Poraj, Pana Pawłowskiego o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usuwaniu plakatów przez Wójtów. Podobne pismo wysłał do Przewodniczącej Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych, Pani Jolanty Kozak. Do dzisiaj nie zareagowano na te pisma. C.D.N.

widz
VIP
Posty: 494
Rejestracja: śr lip 28, 2010 2:20 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: widz » sob mar 10, 2018 8:54 pm

I może dlatego w dniu 07.03.2018 r właśnie ta Pani Radna Jolanta Kozak została wybrana przez władze gminy na Kobietę Roku?. A może to czysty zbieg okoliczności?

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » ndz mar 11, 2018 11:30 am

C.D. Wracamy na łono Gminy i jej twórczości. Na XXXV sesji Rady Gminy (22.06.2017 r.) uhonorowano statuetką „Przyjaciel Gminy Poraj” Proboszcza Parafii w Poraju ks. dziekana Zdzisława Zgrzebnego. Wójt Pan Łukasz Stachera w ciepłych słowach docenił kilkunastoletnią pracę Proboszcza nie tylko w rozwój Parafii, ale również na rzecz samorządu i mieszkańców. Określił osobę ks. dziekana jako wyjątkową, na którą zawsze można liczyć. Mimo negatywnej oceny przez RIO sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2016 Rada Gminy przyjęła to sprawozdanie uchwałą Nr 285(XXXV)17: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5064. Za uchwałą głosowało 11 radnych przeciw 3 radnych. Przyjęto również uchwałę Nr 286(XXXV)17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5065. Za uchwałą głosowało 13 radnych przeciw 1 radna. Wykonanie budżetu otrzymało negatywną ocenę RIO. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5139. Sesji nie nagrano, ponieważ nastąpiła awaria sprzętu nagrywającego, punkt 3. Pytania do Wójta i odpowiedzi Wójta, punkt 7. Zapytania i wnioski, punkt 9. Wójt zarządzeniem Nr 38.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5073. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5073.
Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 10 do 13 kwietnia 2017 r. kontrolą doraźną gospodarki finansowej Gminy Poraj za okres od 1 stycznia 2013. do 13 kwietnia 2017 r. Wnioski przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06.07.2016 (błąd pisarski, powinno być 2017 r.): http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=d ... ar_id=4901. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » ndz mar 11, 2018 12:20 pm

Zamiast do marketu zapraszam na niedzielną wycieczkę do Grecji: https://www.youtube.com/watch?v=bKpA6Q1 ... v&index=79

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pn mar 12, 2018 10:24 am

C.D. Na XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (30.06.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 291(XXXVI)17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 i uchwałę Nr 292(XXXVI)17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obie te uchwały zostaną zakwestionowane przez RIO. Protokół z XXXVI sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5140. Rozstrzygnięciem z dnia 28 lipca 2017 r. RIO w Katowicach stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017. RIO stwierdziło nieważność uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4923. Pozycja 3 i 4.
http://gazetamyszkowska.pl/artykul/abso ... rzeciwnych
Zarządzenie Nr 14/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2017 r: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5125. Zarządzenie to otrzyma negatywną opinię RIO. Rozstrzygnięciem z dnia 31 sierpnia (uchwała Nr 277/XXIII/2017) RIO w Katowicach uchyliła uchwałę Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy w Poraj w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=4940. Pozycja 2.
Na XXXVII nadzwyczajnej sesji (13.09.2017 r.) przyjęto uchwały: o zmianie wcześniejszej uchwały Nr 223(XXV)16 na uchwałę Nr 294(XXXVII)17 (wykreślono słowa gimnazjum ze względu na likwidację) oraz przyjęto uchwałę Nr 293(XXXVII)17 w sprawie aneksu do porozumienia dotyczącego strategii RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Obiecywana kwota możliwa do uzyskania z RIT dla Gminy Poraj to około 20 mil. zł. Zachwyceni radni głosowali jednogłośnie za. Protokół z XXXVII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5141.
Uchwałą RIO Nr 4200/VII/167/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017 wydało negatywną opinię i poważne ostrzeżenie: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5157.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania Gminy wynosiły ogółem 24 968 463,83 zł, co stanowi 46,41% dochodów planowanych. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » wt mar 13, 2018 11:29 am

C.D. Na początku XXXVIII sesji Rady Gminy (28.09.2017 r.) Pan Andrzej Bieniek z Poraja, przed uchwaleniem porządku sesji, wygłosił 40-minutowe przemówienie. Wice Przewodniczący Rady Pan Karkocha osobiście trzymał Panu Bieńkowi mikrofon. Pan Bieniek w swym przemówieniu poddał bardzo surowej krytyce Władzę Gminy i Radę Gminy w tym Pana Karkochę. Przyjęto uchwałę Nr 303(XXXVIII)17 o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego. Uchwałą Nr 302(XXXVIII)17 udzielono pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu, typu furgon patrolowy (oznakowany). Uchwałą Nr 298(XXXVIII)17 przyjęto Program współpracy Gminy Poraj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację programu wynosi 300 tys. zł ( § 8 ): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5148. Uchwała ma załącznik. Uchwałą Nr 304(XXXVIII)17 wyrażono zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej (5,8525 ha). http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5151
Uchwałą Nr 305(XXXVIII)17 udzielono pomocy Zarządowi Powiatu Myszkowskiego na realizację w latach 2017 i 2018 zadania pn.: budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012 S w miejscowości Jastrząb. Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2018 w formie dotacji celowej w wysokości 50% wartości inwestycji po przetargu (50% to około 400 tys.). Szczegóły w uchwale: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5152 Protokół z XXXVIII: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5179. Sprawa naruszenia przepisów antykorupcyjnych radnego Karkochy i sprawa zawiadomienia CBA w punkcie: Ustalenie porządku dziennego. Wójt odniósł się do wystąpienia mieszkańca Andrzeja Bieńka w punkcie 4. Oświadczył też, że garstka ludzi, która próbuje zaszkodzić Gminie, niebawem się przekona, że nie ma racji. Wkrótce rozpoczną się nowe inwestycje, tylko ruszą kolejne środki unijne. Kanalizacja w Ż.L., punkt 6. Pozyskanie środków na inwestycję, punkt 7. Skarga na wójta, punkt 8.1. Zmiany w budżecie, punkt 8.5. Sprawa radnego Karkochy w punkcie 8,7. Nabycie terenów w Jastrzębiu ul Zielona w punkcie 8.10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Jastrząb w punkcie 8.11. Zapytania, wnioski i odpowiedzi w punkcie 9. C.D.N.

Byly
VIP
Posty: 353
Rejestracja: czw lip 01, 2010 4:38 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: Byly » wt mar 13, 2018 3:37 pm

Pan Karkocha przez 40 minut trzymał mikrofon Panu Bieńkowi, a ten go skrytykował? Co za niewdzięczność, można powiedzieć, że nawet chamstwo 8) A co ten nasz radny Karkocha narobił, że aż powiadomiono CBA?

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » wt mar 13, 2018 5:08 pm

Chodziło o wyjaśnienie, czy radny Karkocha nie prowadzi działalności gospodarczej sam lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia Gminy Poraj. To była reakcja na artykuł „Stachera i Spółka” w „Demokratycznej”:
http://demokratyczna.com.pl/wp-content/ ... aj2017.pdf. Pan Karkocha był na liście członków stowarzyszenia „Marina”. „Marina” dzierżawi majątek gminny. Gmina wyjaśniała, że „Marina” nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Sytuacja wygląda tak: „Marina” prowadzi działalność gospodarczą (związaną z wypożyczaniem sprzętu żeglarskiego, polem namiotowym, campingami, parkingami itp.), ale jest zarejestrowana jako stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Prawnie to jest w porządku pod warunkiem przeznaczenia całego dochodu na działalność statutową. Problem polega na tym, że trudno ustalić, w jaki sposób „Marina” rejestruje ilość sprzedanych usług, co rzutuje na dochód stowarzyszenia. Pojawiają się informację od kupujących usługi, że takiego rejestru nie ma (nie otrzymują pokwitowanie wpłaty za usługę na druku ścisłego zarachowania). Sprawa się dodatkowo komplikuje, bo roczne sprawozdania finansowe nie są publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia. Brak jest też tam statutu stowarzyszenia. Te ukrywane informację powodują, że stowarzyszenie „Marina” określane przez Gminę jako społeczne nie jest poddane kontroli społecznej. Tworzy to podejrzenia, że roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane tak, aby wpisane dochody stowarzyszenia pokrywały koszty działalności statutowych stowarzyszenia. Czy całość dochodów stowarzyszenia jest umieszczona w rocznym sprawozdaniu finansowym, nie jest możliwe do sprawdzenia (brak ścisłego rejestru wszystkich usług). Organem kontrolujący stowarzyszenia jest kolega Starosta. Jedyna nadzieja w zmianie prawa dotyczącego stowarzyszeń.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » śr mar 14, 2018 9:26 am

C.D. W dniu 5 października 2017 r. RIO w Katowicach przyjęło uchwałę Nr 320/XXVI/2017, w której wezwano Gminę Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/index.php?a=5966. (na dole strony).
Na XXXIX sesji Rady Gminy (27.10.2017 r.) przyjęto nową uchwałę Nr 311(XXXIX)17 zastępującą uchwałę Nr 305(XXXVIII)17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane Przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012 S w miejscowości Jastrząb Etap III. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5188. Usunięto realizacje inwestycji w roku 2017, pozostawiając tylko rok 2018. Mimo to RIO ponownie uchyli tę uchwałę:
Przyjęto uchwałę Nr 312(XXXIX)17 uchylającą w całości uchwałę Nr 299(XXXVIII)17 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok:
http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5190. Przyjęto uchwałę Nr 313(XXXIX)17 uchylającą w całości uchwałę Nr 300(XXXVIII)17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5191.
Przyjęto uchwałę Nr 307(XXXIX)17 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5184.
Protokół z XXXIX sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5242.
Zakup nieruchomości w Jastrzębiu, punkt 8.1. Zapytania i wnioski, punkt 9. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » czw mar 15, 2018 8:40 am

C.D. Na XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (08.11.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 314(XL)17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Miejscowości Jastrząb. Obowiązek ten wynikał z ustawy dekomunizacyjnej. Zgodnie z odgórnym poleceniem władz PO nie podjęto uchwały o zmianie nazwy ulicy do 2 września (ustawowy termin), tylko podjęto uchwałę dopiero dnia 8 listopada po interwencji Wojewody. Uchwałą Nr 314(XL)17 zmieniono nazwę ulicy 18 Stycznia na ulice 18 Stycznia w Jastrzębiu. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5218 . Ciekawe jest uzasadnienie uchwały. Protokół z XL sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5243. Dyskusja na temat ulicy 19 Stycznia w Jastrzębiu, punkt 3. Sprawy organizacyjne, punkt 4.
Wójt zarządzeniem Nr 50.2017 z dnia 21 listopada 2017 r ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5208. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5208.
Rozstrzygnięciem z dnia 23 listopada 2017 r. RIO w Katowicach (uchwała Nr 369/XXX/2017) uchyliła uchwałę Rady Gminy w Poraj Nr 311(XXXIX)17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III". http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=5992. Druga uchwała RIO po Rudzie Śląskiej.
Gmina Poraj przejmuje tereny nad Zalewem:
http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/a ... ,12734240/ Artykuł: http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/g ... id,tm.html. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 16, 2018 8:19 am

C.D. Zadłużenie Gminy według RIO, 3 kwartał 2017 r. - 24 254 000 zł. Gmina Poraj jest na 151 miejscu spisu. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=d ... ar_id=6043
W grudniu 2017 r. RIO wydało negatywną opinię o projekcie budżetu i o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poraj na rok 2018 (patrz tabela, pozycja 345 i 346): http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=6014
Na XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (05.12.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 324(XLII)17 w sprawie przyjęcia programu Postępowania Naprawczego Gminy Poraj. Opracowanie programu zastało zlecone firmie zewnętrznej: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5229
Przyjęto uchwałę Nr 320(XLII)17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Wójt wyjaśnił, że wzrost podatków nastąpi średnio o 3% (13 głosów za 1 wstrzymujący się): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5225. Protokół z XLII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5245. Dyskusja o podatkach punkt 3.1. Dyskusja o programie naprawczym punkt 3.5. Sprawy organizacyjne punkt 4.
Na XLIII sesji Rady Gminy (21.12.2017 r.) przyjęto uchwałę Nr 328(XLIII)17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Koziegłowskiej. http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5250. Protokół z XLIII sesji: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5293. Zbycie nieruchomości punkt 7.4. Zmiany w budżecie i szkoła w Kuźnicy punkt 7.5. Zapytania, wolne wnioski i odpowiedzi punkt 8. Wójt zarządzeniem Nr 53.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. ogłosił nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5241. Wykaz nieruchomości: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5241. C.D.N.

letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » pt mar 16, 2018 9:40 pm


letnik
Guru
Posty: 277
Rejestracja: pt lis 10, 2017 2:04 pm

Re: Najlepsze cechy Pana wójta.

Postautor: letnik » sob mar 17, 2018 10:03 am

C.D. Wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji Gminy Poraj. Stan na 31 grudnia 2017 roku: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5325.
Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w innych podmiotach: http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5325.
Opinia RIO w Katowicach z dn. 05.01.2018 r. o programie naprawczym Gminy Poraj (uchwała Nr 4200/VII/1/18): http://poraj.bip.net.pl/?p=document&act ... ar_id=5277. RIO w uchwale pisze: „Z opracowanych dwóch wariantów (programu naprawczego) pozyskania środków na restrukturyzację dotychczasowego długu najbardziej realna jest emisja obligacji przez Gminę. Drugi wariant przedstawiony w programie – pożyczka z budżetu państwa – choć korzystny z punktu widzenia niższych kosztów obsługi zadłużenia budzi jednak wątpliwości z powodu możliwości jej otrzymania …”. Nasuwa się jeden wniosek: pożyczkę z budżetu państwa może otrzymać tylko nowa odpowiedzialna ekipa przyjaźnie nastawiona do rządu i PiS-u. Ramowy plan kontroli RIO na 2018 r.: Gmina Poraj, pozycja 14. http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?c=342. C.D.N.


Wróć do „Nasze sprawy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości